Author Archives: Anna Samuelsson

Veckobrev vecka 47

Hej föräldrar och elever

Denna vecka  kommer att se lite annorlunda ut då vi har en schemabrytande vecka. Under veckan ska eleverna göra muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska. Men vi kommer också att göra ett arbete i so om andra världskriget, åka och simma och gå på gymnasiemässan mm. Måndag 19/10 kommer Livia Fränkel  som överlevt förintelsen och berättar sin historia. Varje skoldag kommer att vara mellan kl.8.30-ca15.  Vi publicerar ett schema för veckan på samma plats som veckobrevet.

Gymnasievalet börjar närma sig, från och med måndag 19/11 är gymnasieskolornas program och inriktningar uppdaterade på gyantagningen.se.

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i nian

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

Vecka 47: muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska

Vecka 48: biologiprov fre. 30/11 9a

textilslöjd, begreppstest må. 26/11 9b, ons. 28/11 9c fre.30/11 9a

vecka 49: inlämning av krönika svenska/svenska som andra språk

nationella prov i moderna språk to. 6/12

biologiprov onsdag 5/12 9a och 9c

vecka 50: nationella prov i moderna språk måndag 10/12

vecka 51: inlämning av CV och personligt brev

prov i matematik tisdag 18/12

 

Veckobrev vecka 46

Hej föräldrar och elever

På torsdag ska vi till Värmdö gymnasium för att höra en konsert framförd av musikeleverna i tvåan.  Konserten börjar 14.00 och pågår i ca.45 minuter. Efter konserten fortsätter skoldagen som vanligt.

 

Nästa vecka  kommer att se lite annorlunda ut då vi har en schemabrytande vecka. Under veckan ska eleverna göra muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska. Men vi kommer också att göra ett arbete i so om andra världskriget, åka och simma och gå på gymnasiemässan mm. Måndag 19/10 kommer Livia Fränkel  som överlevt förintelsen och berättar sin historia. Varje skoldag kommer att vara mellan kl.8.30-ca15.

Vi kommer att publicera ett schema för veckan på samma plats som veckobrevet under vecka 46.

Här kan du också se information från skolverket om nationella proven. https://www.skolverket.se/download/18.49f081e1610d887500aef/1516722654584/information-np-ak9-svenska.pdf

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i nian

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

Vecka 46: prov i matematik 16/11

Vecka 47: muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska

Vecka 48: biologiprov fre. 30/11 9a

textilslöjd, begreppstest må. 26/11 9b, ons. 28/11 9c fre.30/11 9a

 

Andra världskriget

                              Andra världskriget

Andra världskriget brukar vara ett arbetsområde många ser fram emot. Det är spännande och många av er vet ganska mycket om kriget redan innan vi börjar. Det är också viktigt att förstå detta krig (orsaker, skeende, konsekvenser) då det inte var så väldigt länge sedan. Överallt i världen lever fortfarande människor som på olika sätt påverkades av kriget. Måndag 19/11 får vi besök av Livia Fränkel som berättar om sina upplevelser under förintelsen.

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Historia:

 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

 

 Kunskapskrav 

                                            Andra världskriget
Betyget E

 

Betyget C Betyget A
Andra världskrigets orsaker, förlopp och konsekvenser

Du har grundläggande kunskaper om krigets orsaker, förlopp och konsekvenser som du visar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Andra världskrigets orsaker, förlopp och konsekvenser

Du har goda kunskaper om krigets orsaker, förlopp och konsekvenser som du visar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

  Andra världskrigets orsaker, förlopp och konsekvenser

Du har mycket goda kunskaper om krigets orsaker, förlopp och konsekvenser som du visar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Sverige under kriget

Du har grundläggande kunskaper om Sveriges situation och handlande under kriget och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

 

Sverige under kriget

Du har goda kunskaper om Sveriges situation och handlande under kriget och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

 

Sverige under kriget

Du har mycket goda kunskaper om Sveriges situation och handlande under kriget och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

Förintelsen

Du har grundläggande kunskaper om Förintelsen och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Förintelsen

Du har goda kunskaper om Förintelsen och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

 

Förintelsen

Du har mycket goda kunskaper om Förintelsen och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

 

 

 

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

Du ska kunna beskriva, förklara och resonera kring:

 • Andra världskrigets orsaker, förlopp och konsekvenser
 • Vad som hände i Sverige under kriget.
 • Förintelsen

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar och diskussioner också göra olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, men också via en inlämningsuppgift som vi jobbar med under vecka 47. Inlämningsuppgiften ska mailas till Anna/Victoria efter skoldagens slut torsdag 22/11.

 

 

 

        Planering

Vecka 45

 • Tysklands utrikespolitiska mål, München konferensen, Tysklands och Sovjets ”icke-angreppspakt”.
 • Kriget bryter ut: Tyskland går in i Polen, Finska vinterkriget, Blixtkrig, Frankrike faller, Slaget om Storbritannien. Blitzen
 • Operation Barbarossa, Pearl Harbour. Krigets vändpunkter och Dagen – D.

 

Vecka 46

 • Terrorbombningar. Kapplöpning till Berlin. Tyskland kapitulerar.
 • Atombomber över Japan. Kriget är slut. Krigets konsekvenser
 • Sverige under andra världskriget. Övning om ”Midsommarkrisen”

Vecka 47

 • Arbeta med inlämningsuppgiften som ska mailas till Anna/Victoria efter skoldagens slut torsdag 22/11

 

Vecka 48

 • Förintelsen. Hur gick det till? Vilka var offren?
 • Raoul Wallenberg. Vem var han? Vad gjorde han?

 

      

                                     Andra världskriget

Lämnas in torsdag 22/11

Tänk på att hela tiden försöka förklara allt som händer. (T.ex. varför Tysklands invasion av Sovjet inte fungerade.) Försök också ta det hela ett steg längre och gör jämförelser med andra tider och händelser. (T.ex. Karl XII’s och Napoleons försök att invadera Sovjet.)

Till din hjälp har du kapitlet om andra världskriget och dina anteckningar. Självklart kan du använda andra relevanta böcker, hemsidor, filmer, föräldrar mm. Glöm bara inte att ange källa.

1.

Vilka utrikespolitiska mål hade Hitler? Förklara också vad Hitler gjorde för att nå dessa mål före 1/9 1939.

 

2.

Mellan vilka två länder slöts en ”ickeangreppspakt” och varför kom denna pakt till?

 

3.

Berätta om Tysklands erövringar 1940.

 

4.

Vad var Operation Barbarossa” och varför gick det inte som Hitler ville?

 

5.

Varför gick USA med i kriget?

 

6.

Berätta om krigets vändpunkter.

 

7.

Efter sommaren 1945 såg det världspolitiska läget helt annorlunda ut jämfört med 1939. Förklara vad som var annorlunda.

 

8.

Sverige, Norge, Danmark och Finland var på olika sätt inblandade i kriget. Redogör kort för utvecklingen i grannländerna. Reflektera varför utvecklingen blev sådan och jämför med hur Sverige drabbades av kriget. Tycker du att Sveriges agerade rätt under kriget. Motivera.

 

 

 

 

 

 

Veckobrev vecka 45

Hej föräldrar och elever

Efter prao och höstlov är vi nu tillbaka till två helt vanliga skolveckor.

Vecka 47 kommer att se lite annorlunda ut då vi har en schemabrytande vecka. Under veckan ska eleverna göra muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska. Men vi kommer också att göra ett arbete i so om andra världskriget, åka och simma och gå på gymnasiemässan mm. Måndag 19/10 kommer Livia Fränkel  som överlevt förintelsen och berättar sin historia. Varje skoldag kommer att vara mellan kl.8.30-ca15.

Malin fortsätter sina individuella samtal om gymnasievalet med 9c.

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

Vecka 46: prov i matematik 16/11

Vecka 47: muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska

Vecka 48: biologiprov fredag 30/11

textilslöjd, begreppstest fredag 30/11