Author Archives: Anna Samuelsson

Etik och moral

Etik och moral

Vad baserar vi våra beslut på? Varför gör vi de val vi gör? Vad är viktigt för oss? Vad menas med att göra det rätta? Kan det betyda olika för olika människor? De beslut vi fattar visar på vår moral. Etik kan beskrivas som läran om moralen, hur vi tänker runt moral. I detta arbetsområde kommer vi att diskutera olika etiska dilemman utifrån olika etiska modeller

Centralt innehåll:

Området svarar mot följande centrala innehåll i LGR 11

Religion

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

 

Kunskapskrav

                 E                  C                   A
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

Utvärdering:

Arbetsområdet utvärderas genom deltagande på lektionernas diskussioner och övningar.

 

Planering

Vecka 6

 • Introduktion av arbetsområdet. Genomgång och diskussion om de etiska modellerna plikt- och konsekvensetik
 • Vi gör en övning om etiska modeller ”Använd plikt- och konsekvensetik”. Vi resonerar också runt värderingar utifrån övningen ”Djurens rättigheter”.

Vecka 7

 • Genomgång och diskussion om de etiska modellerna sinneslags och dygdetik. Vi gör också en övning om dygdetik
 • Vi gör en övning utifrån en specifik situation. Vem är offer, förövare repektive iakttagare.
 • Vi ser en film om olika etiska modeller och avslutar arbetsområdet med en sammanfattande diskussion.

 

 

 

 

 

Veckobrev vecka 5

Hej föräldrar och elever

Denna vecka är det studiedag tisdag 29/1 och eleverna är lediga.

Nästa onsdag 6/2 har vi lärare möte med våra kollegor på Årstatorg på eftermiddagen och eleverna slutar efter lunch.

Tisdag 12/2 och torsdag 14/2 erbjuder vi utvecklingssamtal på eftermiddagen, eleverna jobbar hemma med de ämnen de skulle haft.  Vad gäller utvecklingssamtalen så kontaktar vi mentorer er som ska ha samtal så snart som möjligt.

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

16 januari Hemsidan öppnas för ansökan
18 februari Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00
11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

De som vill kan få hjälp av Malin att göra sin ansökan 13 och 14 februari.

 

Om du behöver så är du välkommen att boka tid för vägledningssamtal med Malin.

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

vecka 5: kemiprov fredag 1/2

vecka 6:

vecka 7: prov i hemkunskap, näringslära

vecka 8: inlämning av idrottsuppgift ”livsstilscoachen” torsdag 21/2

matteprov fredag 22/2

svenska: inlämning Shakespeare

Vecka 9: textilslöjd: senast inlämning av modeuppgiften söndag 3/3 kl.24

 

 

Veckobrev vecka 4

Hej föräldrar och elever

De närmaste veckorna händer det något varje vecka:

 • Denna vecka har vi öppet hus torsdag 24/1 kl.16-19, några av våra nior deltar genom att jobba på sina porträtt i bilden, några jobbar i musiken och några på slöjden.
 • Nästa vecka är det studiedag tisdag 29/1 och eleverna är lediga.
 • Onsdag 6/2 har vi lärare möte med våra kollegor på Årstatorg på eftermiddagen och eleverna slutar efter lunch.
 • Tisdag 12/2 och torsdag 14/2 erbjuder vi utvecklingssamtal på eftermiddagen, eleverna jobbar hemma med de ämnen de skulle haft.

Mentorerna kommer att kontakta er om utvecklingssamtalen

Vår skolgård börjar se ut som en byggarbetsplats då arbetet med att uppföra en tredje paviljong har börjat.

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

 

16 januari Hemsidan öppnas för ansökan
18 februari Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00
11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

De som vill kan få hjälp av Malin att göra sin ansökan 13 och 14 februari.

Om du behöver så är du välkommen att boka tid för vägledningssamtal med Malin.

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

vecka 4: matematikprov fredag 25/1

vecka 5: kemiprov fredag 1/2

vecka 6:

Vecka 7: prov i hemkunskap, näringslära

 

 

Veckobrev vecka 3

Hej föräldrar och elever

 

Vi hoppas att ni alla har haft en härlig och vilsam jul, nu drar vi igång sista terminen i grundskolan!

 

Denna vecka öppnas gymnasieansökan. Malin kommer att gå igenom ansökningssystemet med alla klasser under veckan.

Alla är också välkomna att boka tider med Malin för vägledningssamtal.

De som vill kan också få hjälp att göra sin ansökan 13 och 14 februari

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

 

16 januari Hemsidan öppnas för ansökan
18 februari Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00
11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

Inloggningsuppgifter skickas per post dagen innan hemsidan öppnar för ansökan.

 

 

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

vecka 3: 9a kemiprov fredag 18/1

vecka 4: matematikprov fredag 25/1

vecka 5: 9b och 9c kemiprov onsdag 30/1