Author Archives: Anna Samuelsson

Veckobrev vecka 18

Hej föräldrar och elever

 

Denna vecka blir en dag kortare då det är första maj på onsdagen, dagen innan är det Valborgsmässoafton och det är en helt vanlig skoldag.

Tisdag och torsdag denna vecka har eleverna laborationsdelen av no nationella proven. Det innebär att eleverna någon gång under dessa dagar går ifrån den ordinarie undervisningen för att göra sitt laborationsprov.

Nästa tisdag 7/5 slutar eleverna efter lunch då vi lärare har möte hela eftermiddagen.

Från och med 17 april är det öppet för omval till gymnasiet. De elever som vill är välkomna att boka tid med Malin och hon har även drop-in 13,14 och 15 maj.

 

Viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:

15 maj  Sista dag för omval, hemsidan stängs kl.24.00

1 juli     Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida.

   
   
   
   

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

 

Vecka 18: Nationella prov i moderna språk, skriftlig del

Vecka 19: nationella prov i so tisdag 7/5 och torsdag 9/5

Vecka 20: Nationella prov i matematik onsdag 15/5 och fredag 17/5

Vecka 21: nationella prov i moderna språk, muntlig del

 

Veckobrev vecka 17

Hej föräldrar och elever

 

Hoppas ni alla har haft en god och glad påsk, nu kör vi i gång sista etappen fram till sommarlovet.

 

Denna vecka är en dag kortare då måndagen är annandag påsk. Även nästa vecka blir en dag kortare då det är första maj på onsdagen, dagen innan är det Valborgsmässoafton och det är en helt vanlig skoldag.

 

Tisdag och torsdag nästa vecka har eleverna laborationsdelen av no nationella proven. Det innebär att eleverna någon gång under dessa dagar går ifrån den ordinarie undervisningen för att göra sitt laborationsprov.

 

Från och med 17 april är det öppet för omval till gymnasiet. De elever som vill är välkomna att boka tid med Malin och hon har även drop-in 13,14 och 15 maj.

 

 

Viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:

15 maj  Sista dag för omval, hemsidan stängs kl.24.00

1 juli     Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida.

 
   

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

Vecka 17: so inlämning fredag 26/4

Vecka 18: Nationella prov i moderna språk, skriftlig del

Vecka 19: nationella prov i so tisdag 7/5 och torsdag 9/5

Vecka 20: Nationella prov i matematik onsdag 15/5 och fredag 17/5

Vecka 21: nationella prov i moderna språk, muntlig del

 

Veckobrev vecka 15

Hej föräldrar och elever

Denna vecka har vi nationella prov i engelska tisdag 7/4 och torsdag 9/4. Proven börjar kl.9 så se till att vara i god tid, ta gärna med frukt och en vattenflaska till provet. Provet slutar 10.40, 9b och 9c har sedan idrott fram till lunch och 9a mentorstid.

Snart är det öppet för omval till gymnasiet. De elever som vill är välkomna att boka tid med Malin och hon har även drop-in 13,14 och 15 maj.

 

 

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

 

Glad påsk

 önskar

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

Vecka 15 nationella prov i engelska tisdag 9/4 och torsdag 11/4, no-prov

Vecka 17: so inlämning fredag 26/4

 

Globalisering – Den globala ekonomin

Globalisering – Den globala ekonomin

 

Vi hör ofta att världen blir alltmer globaliserad, vad betyder det? De flesta av våra kläder är gjorda i Asien, hur hänger det ihop med globalisering? Varför är det så viktigt för alla länder att ha handelsbalans? Vad innebär frihandel och vad är ett handelshinder? Innebär globaliseringen att alla länder kan vara med och utnyttja sina fördelar eller ligger det något i kritiken att de rika länderna är de som i slutändan tjänar på globaliseringen? Som vanligt har vi många frågor att diskutera…

 

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Samhällskunskap:

  • Hur länders och regioners ekonomi hänger samman och hur olika länders ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Geografi:

  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

 

 

Kunskapskrav

 

Samhällskunskap: Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga, politiska och) ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

 

Geografi: Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

Du ska kunna beskriva, förklara och resonera kring:

  • Globaliseringen med för och nackdelar.
  • Världshandeln: frihandel och handelshinder

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar och diskussioner också göra olika typer av övningar.

 

Bedömning

Bedömning sker hela tiden i klassrumssituationen men också genom en gruppuppgift och en inlämningsuppgift som lämnas in fredag 26/4, se nedan

 

Planering

Vecka 14

  • Introduktion av arbetsområdet. Övning: Made in Sweden? Vad är globalisering?
  •  Genomgång om utrikeshandel, Import, export och handelsbalans.
  • Genomgång och diskussion om världshandeln: frihandel och handelshinder.

 

Vecka 15

  • Vi jobbar  med gruppuppgiften ”Att erövra världsmarknaden” och redovisar veckans sista lektion.

 

Vecka 17

  • Vi jobbar med inlämningsuppgiften och lämnar in  fredag 26/4

 

 

 

 

Den globala ekonomin

Välj mellan att göra en inlämningsuppgift eller uppgifter i boken.

Använd dig av geografiboken s. 102-107 och samhällskunskapsboken s.140-143, s.149 ”Handel över gränserna”-160.

Inlämningsuppgiften/uppgifterna i boken lämnas in fredag 26/4

 

Inlämningsuppgift 

Tänk på att utveckla ditt svar, förklara varför och ha ett eget resonemang 

Globalisering

Vi säger ofta att vi lever i en allt mer globaliserad värld men vad är globalisering, hur har den utvecklats över tid? Vilka för och nackdelar ser du med globalisering?

Världshandeln

Vad innebär frihandel? Använd begreppen frihandelsområden, tullunion och gemensam marknad. Varför vill man ibland begränsa frihandeln och hur gör man då? Är världshandel orättvis?

 

Uppgifter i läroboken

Gör frågorna 2,7,8,9,10 på s.178 i samhällsboken.

Gör frågorna 12-20 på s.111 i geografiboken.