Author Archives: Anna Samuelsson

Veckobrev vecka 49

Hej föräldrar och elever

På torsdag 6/12 ska vi besöka Stockholms stadsteater och se pjäsen ”Shakespeare in love”. Vi samlas alla på skolgården kl.18.15 och åker tillsammans in till stan. Föreställningen börjar 19.00 och slutar ca. 22. Efter föreställningen åker vi tillsammans till Gullmarsplan. Dagen efter får eleverna sovmorgon och börjar: 9a kl. 10.35 med matematik, 9b 10.20 med no och 9c 10.25 med so.

Torsdag 6/12 är det också dags för skolråd. Hör av er till era klassrepresentanter om ni vill att de ska ta upp något.

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i nian

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

vecka 49: inlämning av krönika svenska/svenska som andra språk

nationella prov i moderna språk to. 6/12

biologiprov tisdag 4/12 9a, onsdag 5/12 9b och 9c

vecka 50: nationella prov i moderna språk måndag 10/12

idrott inlämning skaderisk tisdag 11/12

vecka 51: inlämning av CV och personligt brev svenska

 

 

Judendom och Islam

                              Judendom och Islam

Varför har judar i alla tider varit förföljda? Hur och när uppstod Islam? Vad är en moské respektive en synagoga. De och många fler frågor kommer vi att prata om i detta arbetsområde. Judendom, kristendom och islam är de tre stora monoteistiska religionerna. Dessa religioner har mycket gemensamt men självklart också mycket som skiljer dem åt. Syftet med arbetsområdet är att du ska förstå grundtankarna inom judendom och islam. Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna?

 

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom (hinduism och buddism).
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 

Kunskapskrav

 

                                            Judendom och islam
Betyget E

 

Betyget C Betyget A
Judendomen och Islams historia, grundtankar, heliga texter, platser, traditioner och högtider

Du har grundläggande kunskaper om de två religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.

Judendomen och Islams historia, grundtankar, heliga texter, platser, traditioner och högtider

Du har goda kunskaper om de två religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.

Judendomen och Islams historia, grundtankar, heliga texter, platser, traditioner och högtider

Du har mycket goda kunskaper om de två religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.

Likheter och skillnader mellan judendom och islam

Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan de två religionerna.

 

Likheter och skillnader mellan judendom och islam

Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de två religionerna.

.

 

Likheter och skillnader mellan judendom och islam

Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan de två religionerna.

 

 

Judendomens och islams politiska betydelse

Du för enkla resonemang om judendomens och Islams politiska betydelse.

Judendomens och islams politiska betydelse

Du för utvecklade resonemang om judendomens och Islams politiska betydelse

Judendomens och islams politiska betydelse

Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om judendomens och Islams politiska betydelse

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

 • Du ska kunna huvuddragen i judendomens och islams historia
 • Du ska beskriva, förklara och kunna reflektera kring grundtankarna i de två religionerna, dess heliga texter, platser, traditioner och högtider.
 • Du ska förstå, förklara och resonera kring likheter och skillnader mellan islam, judendom och kristendom.
 • Du ska förstå, förklara och resonera om religionernas politiska betydelse.

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att mestadels jobba självständigt men också göra olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film och källövningar.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, men främst via källövningar och inlämningsuppgiften som lämnas in fredag 11/1.

 

 

        Planering

Vecka 48

 • Introduktion av arbetsområdet. Genomgång om judendomens historia, heliga texter, platser och traditioner.
 • Vi diskuterar judendomens budskap och lära, hur religion och samhälle samverkar.
 • Källövning ”Vad är en menora?”

 

Vecka 49

 • Film ”Från Sverige till himlen judendom”
 • Källövning ”Hur jämställda är män och kvinnor inom judendomen”.
 • Genomgång om islams historia, heliga texter, platser och traditioner.

 

Vecka 50

 • Vi diskuterar också islams budskap och lära, hur religion och samhälle samverkar
 • Film ”Från Sverige till himlen shiaislam”.
 • Övning: Religion och samhälle- ”Islam och två viktiga samhällsfrågor”.

 

Vecka 51

Källuppgift: ”Med eller utan hijab?”

 • Vi jobbar med våra arbeten/inlämningsuppgifter

Vecka 2

 • Vi jobbar med våra arbeten/inlämningsuppgifter som lämnas in fredag 11/1

              

 

                              

                                 Judendom och Islam

Inlämningsuppgift

Inlämnas fredag 11/1

 

Judendom

Läs kapitlet om judendom (s.32-67) i din religionsbok och gör uppgifterna på s.67

2, 4,5, 7, 8, 10, 13, 15.

Islam

Läs kapitlet om islam (168-211) i din religionsbok och gör uppgifterna på s.211

3, 5, 6, 9, 11, 12

 

Tänk på att svara noggrant på alla frågor. Förklara begrepp, traditioner, tankar mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckobrev vecka 48

Hej föräldrar och elever

Efter en vecka med bl.a. nationella prov, simning, gymnasiemässa och ett mycket uppskattat besök av Livia Fränkel har vi bara några skolveckor kvar fram till jul.

Som ni säkert redan vet så ska vi nästa torsdag 6/12  besöka Stockholms stadsteater och se pjäsen ”Shakespeare in love” kl.19. Mer information om detta kommer i nästa veckobrev.

Torsdag 6/12 är det också dags för skolråd. Hör av er till er klassrepresentant om ni vill att de ska ta upp något.

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

Vecka 48: biologiprov fre. 30/11 9a

textilslöjd, begreppstest må. 26/11 9b, ons. 28/11 9c fre.30/11 9a

vecka 49: inlämning av krönika svenska/svenska som andra språk

nationella prov i moderna språk to. 6/12

biologiprov onsdag 5/12 9a och 9c

vecka 50: nationella prov i moderna språk måndag 10/12

vecka 51: inlämning av CV och personligt brev

 

 

Schema vecka 47

  NP 9A sv, 9B eng, 9C Ma NP 9A eng, 9B ma, 9C sv NP 9A ma, 9B sv, 9C eng  
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
9A, 9B, 9C 9A 9B 9C             9A                9B 9C 9A 9B 9C 9A 9B 9C
8.30-11.45

9A A301,

9B B302,

9C B301

Alla

 

8.30-9.30 inläsning  Sv NP Lasse 8.30-10.30 Film

I gryningens timme

Patrik

8.30-11.45 Eget arbete ww2

Martin

8.30-9.30 HLR

Patrik

8.30-9.30 Bild Martin Inläsning Sv NP 8.30-11.45

Eget arbete

Juan/Lasse

8.30-9.30 inläsning Sv NP Anna 8.30-11.45

Eget arbete

Martin/Patrik

9.15-10.30

Simning/LR

Patrik

8.30-9.30 simning/LR

Patrik

9.30-10.30 Bad

Lasse, Martin, Susanne

9.40-11.45 Eget arbete ww2

Lasse

10.45-11.45 Eget arbete ww2 Patrik 9.40-10.40

No

Lasse A301

9.40-10.40

HLR

Patrik

9.40-10.40

Bild

Martin

9.40-11.45

Eget arbete

Anna

 

10.30-11.30 bad

Lasse, Martin, Susanne

9.30-10.30 Bad

Lasse, Martin, Susanne

10.30-11.30 simning/LR

Patrik

10.45-11.45

Bild

Martin

10.45-11.45

No

Lasse A301

10.45-11.45

HLR

Patrik

Lunch 11.45-12.30 Lunch 11.45-12.30 Lunch 11.45-12.30 Lunch 11.45-12.30 Lunch 11.45-12.30
12.30-12.50

Samling klassrummen

13.00

Livia Fränkel matsalen

Anna, Alexandra, Victoria

12.30-14.50

Film

I gryningens timme

Nathalie

12.30-14.50

Eget arbete Patrik

12.30-14.50

Eget arbete ww2

Martin

12.30-14.50

Eget arbete

Patrik

12.30-14.50

Eget arbete

Anna

12.30-14.50

Film

I gryningens timme

Martin

De grupper som har nationella prov fortsätter 12.30-14.50

Gymnasiemässan

Juan, Susanne, Anna, Victoria