Author Archives: Anna Samuelsson

Veckobrev vecka 4

Hej föräldrar och elever

De närmaste veckorna händer det något varje vecka:

 • Denna vecka har vi öppet hus torsdag 24/1 kl.16-19, några av våra nior deltar genom att jobba på sina porträtt i bilden, några jobbar i musiken och några på slöjden.
 • Nästa vecka är det studiedag tisdag 29/1 och eleverna är lediga.
 • Onsdag 6/2 har vi lärare möte med våra kollegor på Årstatorg på eftermiddagen och eleverna slutar efter lunch.
 • Tisdag 12/2 och torsdag 14/2 erbjuder vi utvecklingssamtal på eftermiddagen, eleverna jobbar hemma med de ämnen de skulle haft.

Mentorerna kommer att kontakta er om utvecklingssamtalen

Vår skolgård börjar se ut som en byggarbetsplats då arbetet med att uppföra en tredje paviljong har börjat.

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

 

16 januari Hemsidan öppnas för ansökan
18 februari Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00
11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

De som vill kan få hjälp av Malin att göra sin ansökan 13 och 14 februari.

Om du behöver så är du välkommen att boka tid för vägledningssamtal med Malin.

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

vecka 4: matematikprov fredag 25/1

vecka 5: kemiprov fredag 1/2

vecka 6:

Vecka 7: prov i hemkunskap, näringslära

 

 

Veckobrev vecka 3

Hej föräldrar och elever

 

Vi hoppas att ni alla har haft en härlig och vilsam jul, nu drar vi igång sista terminen i grundskolan!

 

Denna vecka öppnas gymnasieansökan. Malin kommer att gå igenom ansökningssystemet med alla klasser under veckan.

Alla är också välkomna att boka tider med Malin för vägledningssamtal.

De som vill kan också få hjälp att göra sin ansökan 13 och 14 februari

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

 

16 januari Hemsidan öppnas för ansökan
18 februari Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00
11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

Inloggningsuppgifter skickas per post dagen innan hemsidan öppnar för ansökan.

 

 

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

vecka 3: 9a kemiprov fredag 18/1

vecka 4: matematikprov fredag 25/1

vecka 5: 9b och 9c kemiprov onsdag 30/1

 

 

Hinduism och Buddism

                      Hinduism och Buddism

Efter att ha arbetat om Kristendom, Judendom och Islam har vi nu bara två världsreligioner kvar: Hinduism och buddism. De har båda sitt ursprung i Asien och är inte så stora här i Sverige. Det lilla vi vet om hinduism brukar vara att de har en massa gudar och att korna är heliga. Många av oss har varit i Thailand och där mött buddismen. Men visst måste själva läran handla om annat än bara munkar i orange kläder, Buddha statyer och guldskimrande tempel? Vad handlar själva religionerna om? Vad är det för skillnad mellan Hinduism och Buddism? Vad menar de som säger att buddismen är mer en filosofi än en religion?

 

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Religion:

 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna hinduism och buddism.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle..

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar och diskussioner också göra olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, men också via tre uppgifter.

                                       Hinduism och Buddism
 
Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E

 

Betyget C Betyget A
Hinduismens och buddismens historia, grundtankar, heliga texter, platser, traditioner och högtider

Du har grundläggande kunskaper om de två religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.

Hinduismens och buddismens historia, grundtankar, heliga texter, platser, traditioner och högtider

Du har goda kunskaper om de två religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.

Hinduismens och buddismens historia, grundtankar, heliga texter, platser, traditioner och högtider

Du har mycket goda kunskaper om de två religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.

Likheter och skillnader mellan hinduism och buddism

Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan de två religionerna.

 

Likheter och skillnader

mellan hinduism och buddism

Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de två religionerna.

.

 

Likheter och skillnader

mellan hinduism och buddism

Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan de två religionerna.

 

 

 

 

 

 Planering

Vecka 3

 • Introduktion av arbetsområdet. Genomgång och diskussion om hinduismens ursprung, heliga texter och platser, var i världen religionen finns och kastsystemet. Vi tar också upp hinduismens viktigaste gudar.
 • Genomgång om hinduismens budskap och lära och hur läran följs.
 • Film ”Från Sverige till himlen – att leva som hindu i Sverige” övning ”Analysera urkunder – Ramayana”

 

 

Vecka 4

 • Skrivuppgift: Hinduismens budskap och lära
 • Berättelsen om Buddha. Genomgång om buddhismens budskap och lära.
 • Diskussion om hur budskapet uppfylls och Lamaismen i Tibet.
 • Film ”Från Sverige till himlen- att leva som buddist i Sverige. Övning: Analysera urkund ”Den gyllene gräsanden”

 

Vecka 5

 • Uppgift : Buddismens budskap och lära
 • Avslutande diskussion om likheter och skillnader mellan hinduism och buddism. Skrivuppgift i grupp om detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckobrev vecka 51

Hej föräldrar och elever

Bara en vecka kvar till jullovet!

Fredag 21/12 är det julavslutning! Vi ses i våra mentorsklassrum kl. nio där vi fikar, leker lite jullekar och avslutar med betygsutdelning vid elva tiden. Lunch serveras för de elever som anmält till sina mentorer att de ska äta den dagen.

Vårterminen börjar enligt schema torsdag 10/1.

 

God jul och gott nytt år

önskar

Mentorerna i nian

 

kommande prov/inlämningar:

inlämning av so uppgifterna om Judendom och Islam fredag 11/1