Author Archives: Anna Samuelsson

Veckobrev vecka 21

Hej föräldrar och elever

Torsdag 24/5  är det dags för Årstafestivalen. Vi börjar kl.16 och fortsätter fram till 19 men olika roliga aktiviteter och uppträdande. Närvaro är som vanligt obligatorisk och som kompensation har vi ledigt fredag 7/6.

På tisdag (28 maj) kommer hela åk 9 ge sig ut på en cirka 1,5 mil lång vandring längs den vackra Sörmlandsleden. Vi kommer att åka buss till Nyfors i Tyresö, där vi sedan följer leden från Alby friluftsgård till Björkhagen varifrån vi tar tunnelbanan tillbaka till Gullmarsplan. På vägen kommer vi stanna och eleverna och vi kommer då laga mat på stormkök och utföra några uppgifter.

Samling 9b 8.30, bussen går 8.45

Samling 9a 8.45, bussen går 9.00

Samling 9c 8.45, bussen går 9.00

Dagen slutar cirka 15.30 (beroende på hur snabbt vi vandrar)

 

Onsdag 29/5 ska alla elever lämna in sina iPads, kom ihåg att även laddaren ska lämnas in.

 

Torsdag 30/5 är det Kristi himmelsfärd dag och vi är lediga både då och fredag 31/5.

Vi vill redan nu berätta om skolavslutningen tisdag 11/6. Vi ses tillsammans med övriga högstadiet kl .9.30 på skolgården, årskurs nio går sedan in i matsalen för högtidlig avslutning med betygsutdelning och tårta. Ni är alla varmt välkomna att delta.

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

Vecka 21: nationella prov i moderna språk, muntlig del

prov i teknik

 

 

 

 

 

Veckobrev vecka 20

                                                                                Vecka 20  vt 2019

Hej föräldrar och elever

 

Onsdag och torsdag denna har vi nationella prov i matematik. Proven börjar som vanligt kl. 9 så se till att vara på plats i god tid. Klassrummen är också desamma som tidigare prov. Lektioner enligt schema från kl. 10.40 tisdag 15/5 och kl.11 fredag 17/5.

 

På torsdag 16/5 har vi friidrottsdag på Enskede IP.

Vi samlas vid Enskede IP kl. 9.15 och grenarna drar igång ca. kl 10. Klasserna tävlar i 60 meter, längd, kast med liten boll, 800 meter, kula, höjd och stafett. Dagen avslutas ca.13.30. ta med matsäck, vatten flaska och ombyte om du inte kommer omklädd till IP.

 

På torsdag är det också dags för läsårets sista enhetsråd. Kontakta dina klassrepresentanter om ni har något ni vill att de ska ta upp.

 

Nästa torsdag 24/5  är det dags för Årstafestivalen. Vi börjar kl.16 och fortsätter fram till 19 men olika roliga aktiviteter och uppträdande. Närvaro är som vanligt obligatorisk och som kompensation har vi ledigt fredag 7/6.

 

Från och med 17 april är det öppet för omval till gymnasiet. De elever som vill är välkomna att boka tid med Malin och hon har även drop-in 13,14 och 15 maj.

Viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:

15 maj  Sista dag för omval, hemsidan stängs kl.24.00

1 juli     Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida.

   
   
   
   

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

 

Vecka 20: Nationella prov i matematik onsdag 15/5 och fredag 17/5

Vecka 21: nationella prov i moderna språk, muntlig del

prov i teknik

 

Veckobrev vecka 19

Hej föräldrar och elever

Denna vecka har vi nationella prov i so och detta år har vi blivit tilldelade geografi. Proven genomförs tisdag 7/5 och torsdag 9/5. Båda proven börjar kl.9 så se till att vara på plats lite tidigare, salarna är desamma som vid tidigare nationella prov. Provet  pågår i 120 minuter utan rast, ta gärna med vatten och lite frukt.

Tisdag 7/5 slutar eleverna efter lunch då vi lärare har möte hela eftermiddagen.

Nästa torsdag 16/5 har vi friidrottsdag på Enskede IP.

Vi samlas vid Enskede IP kl. 9.15 och grenarna drar igång ca. kl 10. Klasserna tävlar i 60 meter, längd, kast med liten boll, 800 meter, kula, höjd och stafett. Dagen avslutas ca.13.30. ta med matsäck, vatten flaska och ombyte om du inte kommer omklädd till IP.

Nästa torsdag är det också dags för läsårets sista enhetsråd. Kontakta dina klassrepresentanter om ni har något ni vill att de ska ta upp.

Från och med 17 april är det öppet för omval till gymnasiet. De elever som vill är välkomna att boka tid med Malin och hon har även drop-in 13,14 och 15 maj.

 

Viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:

15 maj  Sista dag för omval, hemsidan stängs kl.24.00

1 juli     Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida.

   
   
   
   

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

Vecka 19: nationella prov i so tisdag 7/5 och torsdag 9/5

Vecka 20: Nationella prov i matematik onsdag 15/5 och fredag 17/5

Vecka 21: nationella prov i moderna språk, muntlig del

 

Blir världen bättre?

Globalisering         Blir världen bättre?

När vi ser på tv och läser i tidningar verkar det som om allt bara blir sämre och sämre, men är det sant? Ökar fattigdomen och ohälsan? Vad kan vi göra för att få en bättre värld med hållbar utveckling?

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Geografi:

 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Kunskapskrav

Nedan följer de relevanta skolverkskraven för betyget C i geografi. Alla betyg har samma innehåll men djupare, respektive ytligare tillämpning och förståelse. Ex: för betyget A ska du ha mycket goda kunskaper., för betyget C goda kunskaper, för betyget E behöver du bara ha kunskaper … etc. Samtliga kunskapskrav finns att läsa på skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

Vi kommer också att bedöma arbetsområdet utifrån ett kunskapskrav i samhällskunskap som ser ut så här för betyget C:

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven utvärderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar och diskussioner också göra olika typer av övningar och reflektioner.

 

Bedömning: Bedömning sker till stor del utifrån ditt deltagande på lektionerna. Så se till att vara engagerad i gruppdiskussioner, övningar och helklassdiskussioner.

 

 

                    Globalisering           Blir världen bättre?
Kunskapskraven bygger på din förmåga att analysera hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer, samspel mellan människa, samhälle och natur, värdera resultaten med hjälp av olika geografiska källor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E

 

Betyget C Betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

 

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven utvärderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven utvärderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då  komplexa samband med lutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven utvärderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i  stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

 • Du ska kunna redogöra för och resonera om orsaker till fattigdom och ohälsa
 • Du ska kunna redogöra för och diskutera olika lösningar på hur vi ska kunna lösa problemen runt fattigdom och ohälsa.
 • Du använder relevanta begrepp och ser på problemen utifrån olika perspektiv.

 

 

                           Planering

Vecka 19

 • Introduktion av arbetsområdet. Hur mäts välfärd? Vad är fattigdom?
 • Vad beror fattigdom och ohälsa på? Genomgång och diskussion om bla. odlingsförutsättningar, vattenbrist, begränsade utbildningsmöjligheter och brister på arbetsmarknaden.
 • Befolkningsökning. Hur har det sett ut över tid? Vi tittar på och diskuterar olika modeller för befolkningsökning.

 

Vecka 20

 • Hållbar utveckling, de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
 • Övningar hållbar utveckling: Privat bistånd och Iris fabrik.

 

Vecka 21

 • Vi ser på fattigdom och ohälsa från ett historiskt perspektiv och försöker se in i framtiden. Hur ser det ut om 20 år? övning och diskussion.

 

Vecka 22

 • Har världen blivit bättre? Gapminder och världskoll,se
 • Har världen blivit bättre? Sammanfattning och utvärdering.