Planering v.13-v.24

Åk : 6

Undervisningstid v.13-v. 20
Vad ska vi jobba med? Hur säger man färger på franska

Namn på djur på franska

Släktord på franska

Veckodagar och tidsuttryck på franska

Olika sporter, fritidsaktiviteter på franska: Sara fait du cheval le lundi- Sarah rider på måndagar.

Några vanliga verb som tillhör grupp 1 som äta-manger

 

Konkreta mål för eleven Du ska kunna berätta något om ett husdjur.

Du ska kunna berätta om en aktivitet/ en sport som du gör eller någon i familjen gör med hjälp av veckodagar, tidsuttryck och några vanliga verb.

 

Hur jobbar vi? Vi jobbar med läromedlet ” Chez nous” som utgångspunkt. Vi läser texterna och lyssnar samtidigt på inspelningar i ovningsmastaren.se för att behärska uttal.

Vi tar hjälp av ordlista som finns längst bak i boken för att förklara nya ord.

Sedan går vi igenom uppgifterna tillhörande varje kapitel.

Vi lyssnar även på hörövning uppgifter.

Vi jobbar även med material från olika källor.

 

Prov och läxförhör Prov: v.19

Läxförhör: titta på schemat

Preliminära datum. Jag återkommer om exakta tider och innehåll

 

Veckoplanering:

 

Vecka/ semaine Lundi Torsdag Läxor/ prov
Semaine 13 Text 3a s. 46/47

Färger på franska

Uppgifter om färger på franska s.48/49
Semaine 14 Släktord på franska

Text 3b s. 52/53

s.55/ 56

Il: han

Elle: hon

Le vélo: il

La voiture: elle

Läxförhör

Läxförhör :

Färger på franska :

 

Semaine 15 Läsa texter om husdjur s.58/59 Berätta om ett husdjur s.62/63 med hjälp av testerna i s. 59

Läxförhör

Läxförhör: il och elle
Semaine 16 Vacances: Påsklov Vacances: Påsklov
Semaine 17  Vacances: Påsklov Veckodagar på franska s.73 Läxförhör: djur på franska
Semaine 18 Olika fritidsaktiviteter på franska s.68/69 Vilka aktiviteter gör du/ Michelle under lov s,71/72/76/77

Läxförhör

Semaine 19 Repetition inför provet Prov
Semaine 20 Läsa texten

Pages: 80/81

Berätta om mina kompisar,

pages 82/83/84

Veckodagar på franska
Semaine 21 beställa mat på restaurang Notan, tack
Semaine 22 Väderuttryck Ferier: Kristi himmelsfärdsdag
Semaine 23 Nyheter på franska Ferier: nationaldagen
Semaine 24 Lämna in böcker Avslutning

 

Kunskapskrav åk 6:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *