Veckobrev vecka 36

Hej!

Vi har under veckan påbörjat välkomstsamtalen. Om ni inte bokat tid eller fått en tid kontakta er mentor eller boka på den länk ni fått på mail.

Nästa vecka börjar skolfotograferingen:                                                                                                      Klass 4B fotas torsdag den 15:de september kl. 13:50                                                                          Klass 4C fotas onsdag den 14:de september kl. 14:00

Klass 4D fotas onsdag den 14:e september kl. 8.30

Trevlig Helg!

Veckobrev v. 35

bildHej föräldrar!

Ännu en härlig vecka på mellanstadiet börjar gå mot en mycket välförtjänt helg för oss alla. Det märks på eleverna att de för varje dag som går blir allt mer vana och trygga med den nya formen som fyran innebär!

Vi vill till att börja med tacka för ett bra och mycket trevlig föräldramöte. För er som inte kunde närvara så bifogas här ovan dagordning och kortare sammanfattning:

 • Kommunikation: All viktig information som berör era elever kommer att läggas ut på den gemensamma bloggen för årskurs 4:a. Den finner ni på Årstaskolans hemsida och det är därför att rekommendera att alla prenumererar på våra inlägg. Vi lärare kommer vara så klass-specifika som möjligt i rubriken så att ni snabbt kan sålla bort eventuell information som inte gäller specifikt era barn.
 • Sjukanmälan: Alla elever som behöver vara hemma pga. sjukdom måste rapporteras innan kl. 08.00 på morgonen den aktuella dagen. Dessa förs därefter in i skolans system och blir synligt för oss lärare som tar närvaron. Om rapporteringen från er vårdnadshavare inte kommit i tid så finns risken att det blir en ogiltig frånvaro vilket innebär att ni per automatik kommer få ett sms skickat till er.
  Sjukanmäl görs antingen via Stockholms skolwebb eller till telefonsvararen på skolexpeditionen
  (08-508 46 210).
 • Ledigheter: All önskad ledighet ansöks om via blankett som antingen skrivs ut från hemsidan alternativt hämtas på expeditionen. Denna lämnas därefter till ansvarig mentor.
 • Två föräldrar per klass valdes ut till föräldrarådet. Dessa sammankomster sker två torsdagar under terminen och hålls i anslutning till skolrådet.
 • Välkomstsamtal: Vi mentorer bjuder in alla elever med föräldrar till ett välkomstsamtal under v.36 och 37. Detta är tänkt att ta max 20 minuter. Frågor att prata om inför mötet finns i ett tidigare blogg-inlägg.

  Annan viktig information gällande nästa vecka är att vi på tisdag den 6 september har “mentorsdag” för alla fyror. Detta innebär att det inte är några ordinarie lektioner utan att mentor och klassen gör något extra roligt tillsammans. Vi börjar dagen kl 9.00 i respektive hemklassrum och avslutar kl. 13.30. För de barn som är i behov av morgonomsorg så finns vi lärare på Ikaros från kl. 8.00 och på eftermiddagen är fritids öppet som vanligt.

  Ha nu en härlig helg så ses vi nästa vecka!
  /// Enhet 4 (Sara, John, Kajsa, Cissi, Helene och Anette)

 

Kameror på skolan

 

Som ett led i vårt förebyggande trygghetsarbete har vi från höstterminen 2016 kameror uppsatta på Årstaskolan. Tanken med kamerorna är att de ska vara en hjälp att dels förebygga men även utreda brott.

Ingen övervakning sker men kamerorna spelar in all verksamhet i korridorer och i öppna utrymmen på skolan. Kamerorna finns ej på allmän plats, vilket på skolan innebär entrén vid expeditionen samt expeditionen.

Inspelningarna sparas i en vecka och raderas sedan, materialet används bara vid misstanke om brott. Det är bara rektor och av rektor utsedd person som har rättighet att titta på inspelningarna. Polisen kan begära ut materialet om en polisanmälan har skett.