Category Archives: Diverse

Kameror på skolan

 

Som ett led i vårt förebyggande trygghetsarbete har vi från höstterminen 2016 kameror uppsatta på Årstaskolan. Tanken med kamerorna är att de ska vara en hjälp att dels förebygga men även utreda brott.

Ingen övervakning sker men kamerorna spelar in all verksamhet i korridorer och i öppna utrymmen på skolan. Kamerorna finns ej på allmän plats, vilket på skolan innebär entrén vid expeditionen samt expeditionen.

Inspelningarna sparas i en vecka och raderas sedan, materialet används bara vid misstanke om brott. Det är bara rektor och av rektor utsedd person som har rättighet att titta på inspelningarna. Polisen kan begära ut materialet om en polisanmälan har skett.

 

 

Inför välkomstsamtalet i års 4

Hej alla elever och föräldrar!

Inför välkomstsamtalet önskar vi lärare att ni funderar lite kring de här frågorna.

  1. Hur tycker ni att starten på årskurs fyra har varit?
  2. Finns det något som vi behöver veta vad gäller kompisar, skola och fritid.
  3. Vad är det roligaste respektive jobbigaste med att ha börjat i årskurs fyra?

 

Mvh

Vi i fyran!

Veckobrev v. 34

Hej alla elever och föräldrar!

Det har varit en rolig och intensiv vecka. Härligt!

Här kommer en påminnelse om föräldramötet på tisdag den 30/8 kl 17:30. Vi ses på Ikaros på plan 2 för ett kort informationsmöte och därefter går vi tillsammans till respektive klassrum.

Trevlig helg önskar vi i fyran.