Category Archives: Svenska

Svenska: Info inför nationellt prov, Del A

Hej!

Nästa vecka kommer vi att genomföra det första delprovet av fem för de nationella proven i ämnet svenska.

Detta första delprov är muntligt och testar förmågorna tala, läsa, skriva.

Tillsammans med eleverna använder vi denna vecka till att förbereda oss som bra som möjligt bland annat genom att samtala kring de olika momenten samt övningar kopplade till provets utformning.

Om man är nyfiken på att läsa mer om provets syften m.m. går det bra att klicka in på länken nedan:

https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/nationella-prov

/Martin & Anette

Svenska – Bokrecension

Flera elever har efterfrågat tydligare instruktioner och förklaringar om vad som krävs för A-nivå gällande bokrecensionen.

Tyvärr kan vi inte visa upp någon specifik exempeltext som ligger på en A-nivå bland annat på grund av nya regler för publikationer men däremot får man gärna kolla in vilka kunskapskrav som finns för denna uppgift i matrisen här nedan.

Matris – Bokrecension

 

/Martin & Anette