Category Archives: SO

SO, 6c & 6d – Delprov 2: Stormaktstiden

Hej!

Veckan efter sportlovet är det dags för det andra delprovet gällande stormaktstiden.

Detta prov kommer att behandla sidorna 164-165, 176-177 samt 184-185 i läroboken och framförallt

inrikta sig kring följande delar:

 • Drottning Kristina (sid 164, 165, 176-177)

– Vilka satt vid makten innan hon tillträdde som drottning?

–  Hennes uppfostran

–  Abdikeringen från tronen

–  Oviljan till att gifta sig

–  Synen på Drottning Kristina genom tiderna

 • Karl XII (sid 184-185)

–  Hur gick det till när han blev myndig?

–  De viktigaste segrarna och varför de vanns

–  Hur det gick till när Karl XII´s krigslycka vände

 

Datum för prov:

6c – Fredag 8/3

6d – Fredag 8/3

 

Lycka till med pluggandet!

/Martin

SO – Tips!

Hallå!

Under detta moment kommer vi inte att hinna gå in så mycket kring häxor och häxjakten men om man är intresserad av denna viktiga företeelse får man gärna kolla in klippen här nedan som tar upp detta på ett bra och informativt sätt:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=NK-542K3

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 1674

 

/Martin & Anette

6A & 6B: So-provet Del 2

Hej mina fina elever!
Här kommer frågorna  till andra delen av SO-provet 🙂

Lycka till!

6A: onsdag 6/3
6B: fredag 22/2

Kunskapskrav: Ha kunskaper om händelser, gestalter och levnadsvillkor under stormaktstiden

 1. Berätta om en valfri regent under Stormaktstiden.

Tips till svar: Det finns flera regenter under stormaktstiden. De du kan skriva om är Gustav II Adolf, Kristina, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII.

 1. Vad var det trettioåriga kriget?

Tips till svar: Det trettioåriga kriget var ett krig som varade i 30 år som namnet antyder. Det började 1618 som ett krig mellan protestanter och katoliker i Tyskland. Kriget handlade också om att många tyska småfurstar inte ville att den tyske kejsaren skulle kunna styra så mycket över dem.

Det sägs att Gustav II Adolf blandade sig i kriget för att skydda protestantismen, men sanningen var kanske mer att även Gustav inte ville att tyske kejsaren skulle få för mycket makt.

Kunskapskrav: Kunna resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under stormaktstiden.

 1. Under Stormaktstiden deltog Sverige i många krig. Vilka konsekvenser fick krigen för Sverige?

Tips till svar: Krigen fick många konsekvenser vilket kan vara både positivt och negativt beroende på vem du frågar. Konsekvenser var att Sverige blev större, fick mer makt och blev sedda mer över Europa. Men det var inte ett lätt pris de betalade. Många fick kriga och dö för kronan, betala mycket pengar i skatt och familjer splittrades på grund av kriget. Att sedan stormaktstiden slutade med att Sverige förlorat nästan all makt igen som de vunnit under perioden skulle kunna få många att tycka att det inte var värt det.

Kunskapskrav: Kunna använda historiska begrepp som tillhör temat.

 1. Förklara begreppen: regent, karoliner, legosoldat, förmyndarregering, abdikera.

Regent: Kung eller drottning, den som styr

Karoliner: De kallas de soldater som var med under den karolinska tiden, alltså då Sverige

styrdes av någon av de Karls som regerade mot slutet av stormaktstiden.

Legosoldater: Soldater som hyrdes in och fick betalt för att kriga

Förmyndarregering: en regering som styrde landet tills det att regenten som egentligen skulle

styra blivit myndig.

Abdikera: avsäga sig kronan och rollen som regent, det som Kristina gjorde.

SO 6c & 6d – Delprov Stormaktstiden

Hej!

Nästa vecka är det dags för det första delprovet gällande stormaktstiden.

Det första provet kommer att behandla sidorna 144-161 i läroboken och framförallt

inrikta sig kring följande delar:

 • Vad kännetecknar 1600-talet (stormaktstiden)?
 • Skriftliga källor under 1600-talet
 • Vem/vilka bestämde i Sverige under första delen av 1600-talet?
 • Gustav II Adolf
 • Trettioåriga kriget
 • Kriget till havs & regalskeppet Vasa
 • De fyra stånden

Följande dagar är de första provtillfällena:

6c – Fredag 15/2

6d – Fredag 15/2

 

Lycka till med pluggandet!

/Martin