Category Archives: SO

Historia: Sista delmomentet

Hej kära elever!
Nu är ju det sista momentet i historia uppstartat och vi kommer fram till v. 22 att fokusera på Frihetstiden!

Vi kommer att titta på filmklipp och högläsa från Historieboken, men allra mest kommer ni att arbeta självständigt med de frågor som ni har fått utdelat från oss lärare. I frågehäftet finns 21 st. frågor som ni ska besvara; alla svar hittar ni i boken och specifika sidhänvisningar står i häftet. Ni kommer att få gått om lektionstid till att arbeta med häftet, men se till att planera er tid väl. För er som vill/hinner så finns dessutom två st. extra-frågor som ger er ytterligare möjlighet att visa på era kunskaper inför betygsättningen. Vi kommer att väga in hela detta moment med allt det som vi har gjort tidigare.
Senast måndag den 27 maj ska frågorna vara besvarade och lämnas in!

Här kan ni titta på kunskapskraven i Historia för årskurs 6: matris historia ny

Nu kör Vi!

Kram
Fröken Anette & Fröken Martin

SO – Religion: Prov – De fem världsreligionerna

Hej hej!

Nu börjar det närma sig till det avslutande provet om de fem världsreligionerna (kristendom, islam, hinduism, buddism, judendom) som preliminärt kommer att äga rum fredagen den 10/5. Provet kommer framförallt att handla om hur man kan jämföra de olika religionerna med skillnader och likheter. Sista tiden innan provet kommer vi även att repetera samtliga världsreligioner då vissa av de gicks igenom för över ett år sedan och det är viktigt att man har färsk kunskap med sig till provet.

För att ge er elever och vårdnadshavare lite hjälp i pluggandet kommer här nedan en liten beskrivning över vad provet kommer att innehålla.

En del kommer att handla om att kunna fastställa hur gamla de olika religionerna är.

En annan del fokuserar mer på att kunna förstå varför det är viktigt för religiösa människor att ha en tro.

Det kommer finnas ett parti där eleverna får visa hur man kan jämföra men också särskilja de olika religionerna.

Använd er gärna av olika källor när ni studerar in materialet men framförallt läroboken samt de övningspapper med frågor som ni har arbetat med hittills.

Två bra tips!

 1. Om man inte orkar kolla igenom alla olika religioners hela avsnitt kan man gå direkt till avsnittens sammanfattningar som finns i slutet av varje avsnitt.
 2. På sidorna 138-141 hittar ni sammanfattningar för de olika religionernas syn kring “Symboler” samt vad man tror händer efter döden. Detta är väldigt bra hjälp eftersom man då direkt kan göra jämförelser mellan religionerna.

Lycka till!

/Martin & Anette

6A & 6B: Stavning och Ordförståelse (läxförhör)

Hej finisar!
Nästa vecka har vi ju läxförhör på 15 st. begrepp från Islam/religion. Dessa ska ni kunna stava och ge en kort förklaring till dess innebörd.

6A: läxförhör torsdag 28/3

6B: läxförhör onsdag 27/3

Begrepp, Islam

 1. Monoteism – innebär att man tror på en Gud
 2. Polyteism – innebär att man tror på flera Gudar
 3. Muslim – kallas de som tror på islam.
 4. Kalif – en religiös och politisk ledare.
 5. Suror – kapitel i Koranen.
 6. Sunni – En inriktning inom islam.
 7. Shia – En inriktning islam.
 8. Halal – benämning på det som är tillåtet inom islam.
 9. Haram– benämning på det som är förbjudet i islam. Griskött, alkohol, och även felslaktat kött är exempel på saker som betraktas som otillåtna enligt islam och är därför “haram”.
 10. Koranen – är islams heliga skrift.
 11. Allah– det arabiska ordet för gud.
 12. Islam– betyder ”underkastelse” under Guds vilja.
 13. Sharia – den islamiska lagen eller regelsystemet. Beskriver t.ex. olika regler för mat, kläder
 14. Imam – böneledare. Leder den gemensamma bönen i moskén.
 15. Trosbekännelsen – En muslim måste acceptera islamska trosbekännelsen. ”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.”

KRAM!
Fröken Anette

SO – Nytt moment: Islam

Hallå hallå!

Nu dra vi igång ett nytt moment inom SO som kommer att behandla en av världsreligionerna, islam.

Vi arbetar alltså vidare med de fem världsreligionerna där judendomen, buddhismen och kristendomen redan är avklarade.

Detta arbetsområde sträcker sig över ungefär 2-3 veckor och efterföljs sedan av Hinduismen som avslutar ämnet religion för detta läsår.

Inom kommande moment skall eleverna bland annat få lära sig om levnadsregler, heliga rum m.m. samt att jämföra de olika världsreligionerna genom ett avslutande prov som examination.

/Martin & Anette