Category Archives: NO

Nytt arbetsområde i NO

I veckan börjar vi med nytt arbetsområde i NO, fysik, nämligen magnetism.

Arbetsplanen för området

Förmågor att utveckla:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ur det centrala innehållet:

Fysiken och vardagslivet

 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Begrepp

Magnetism, kraft, magnetit, järn, nickel elektron, atomkärna, magnetfält,  magnetiserad, permanent magnet, elektromagnet, kompass, kompassnål, magnetisk nordpol, magnetisk sydpol, magnetfält, ledningstråd, elektriskström, attrahera, repellera

Så här kommer vi arbeta:

 • Läsa faktatexter
 • Se på film
 • Samtala och diskutera
 • Genomföra och dokumentera systematiska undersökningar
 • Lyssna på genomgångar

 

Målet är att du efter avslutat arbete kan:

 • Du vet hur en magnet fungerar och kan förklara det med hjälp av de centrala begreppen.
 • Du kan förklara skillnaden mellan en elektromagnet och en permanentmagnet.
 • Du använder fysikens begrepp då du ska beskriva och förklara det fysikaliska fenomenet magnetism.
 • Du kan planera och genomföra en enklare undersökning.
 • Du kan dokumentera dina undersökningar.
 • Du kan ge förslag på var i vardagen vi använder magneter.
 • Du kan berätta något om hur upptäckten av magnetism förändrat människans levnadsvillkor.

Så här arbetar du för att nå målen:

 • Du deltar aktivt i samtal och diskussioner
 • Du genomför och dokumenterar systematiska undersökningar.
 • Du lyssnar vid genomgångar.

Du visar vad du kan

 • Genom dina labbrapporter.
 • Genom kunskapskontrollen.
 • Genom att delta i samtal och resonemang på lektionerna.

 

 

NO-Kemi

I NO har vi de senaste veckorna arbetat med ett arbetsområde inom kemi som vi kallar Vanliga kemikalier i hemmet, Blandningar och Lösningar. Arbetsplan vanliga kemikalier i hemmet, blandningar och lösningar.

Den här veckan har vi kommit igång ordentligt uppe i NO-salarna och genomfört våra första undersökningar. När vi arbetar med undersökningar arbetar vi utifrån en arbetsmall. Är du intresserad av att se hur arbetsmallen ser ut så kan du klicka här.

Veckans undersökning:

När vi skulle förklara varför en del ämnen löser sig med varandra och andra blandar sig tittade vi på en kort video.

Videon tyckte nog många var lite svår att förstå. Men det räcker om de vet att ämnen löser sig med varandra om ämnenas molekyler liknar varandra.

NO – Biologi

Vi har, som ni säkert vet,  arbetat med ekologi sedan terminsstarten. För att verkligen få förståelse för begreppen i arbetsområdet har vi bl. a. arbetat med sorteringsövningar. Där de har fått sortera bilder på olika organismer och placera dem under de olika begreppen.

De begrepp som vi då arbetat med är:

Producent: Alla växter som genom fotosyntesen producerar sin egen energi.

Konsument: Äter upp vad andra har producerat.

Toppkonsument: De djur som är överst i näringskedjan eller näringsväven.

Nedbrytare: Hjälper till med nedbrytningen. Tex maskar, gråsuggor och bakterier.

Växtätare: De organismer som äter växter.

Köttätare: De organismer som äter kött.

Allätare: De organismer som äter både växter och kött.

Näringskedja: Visar hur energin/näringen går från producent till konsument. Gräs->hare->räv

Näringsväv: Flera näringskedjor som sitter ihop.

Fotosyntes: koldioxid+ vatten + solenergi -> druvsocker o syre

 

Vi har också tränat oss i att avläsa näringsvävar och reflekterat kring konsekvenserna av att en viss population i ett ekosystem ökar, hur detta påverkar andra populationer, som då ökar eller minskar. Detta för att förstå vikten av biologisk mångfald och hur allt i ett ekosystem hänger samman. Vi har då tränat förmågan att beskriva detta biologiska samband både muntligt och i skrift.

De begrepp som vi då arbetat med är:

Biologisk mångfald: Det finns många arter.

Population: En grupp organismer av en viss art t ex Gråsälar.

 

 

NO biologi

Hej!

Som ni säkert vet så arbetar vi med ett arbetsområde i biologi just nu. Vi kallar arbetsområdet Ekologi II. Genom att klicka på länken kan du få veta mer om vad vi kommer att arbeta med, vilka de centrala begreppen är, hur vi kommer arbeta, vad du förväntas kunna, hur du ska arbeta för att nå målen och hur du visar dina kunskaper. Arbetsplan Ekologi II

Vi kommer också att försöka hinna med att lägga ut lite av det vi arbetar med under lektionerna. Detta kan du titta på och läsa om du varit borta eller om du vill repetera för att du upplevt att något varit svårt.