Category Archives: NO

Veckans NO 5b och 5c

Den här veckan har vi arbetat med matspjälkningsorganen. Vi har läst en faktatext om matspjälkningsprocessen och plockat ut nyckelord. De orden har vi sedan använt för att formulera egna texter som beskriver och förklarar matens väg genom kroppen. Vi avslutade med att se ytterligare en film.

Nästa vecka fortsätter vi att arbeta med kroppen. Vi kommer då att fokusera på hur kosten påverkar hur vi mår. Alltså vad vår kropp behöver och hur vi kan få i oss det. Viktiga begrepp blir näringsämnen,  kolhydrater, proteiner, fett, mineraler och vitaminer.

Biologi – Kroppen

Nu har vi kört igång arbetsområdet Kroppen. Den här veckan har vi börjat arbeta med matspjälkningssystemet. Vi har sett en film som tog upp vilka näringsämnen kroppen behöver och hur vi kan få i oss dem. I filmen fick vi också se vilka de olika organen i matspjälkningssystemet är och vad de olika organen har för uppgift. Vi kommer att fördjupa oss mer i de olika organen och vad en sund och välbalanserad kost betyder för vår hälsa veckan efter lovet.

Om någon inte såg filmen eller vill se den igen, så kan ni hitta den här.  Vi lär oss om matspjälkningen .

Logga in med din E-post adress. Om det inte fungerar så kan ni höra av er till mig så ordnar vi med nya inloggningsuppgifter efter lovet.

Nytt arbetsområde i NO

Nu kör vi igång med nytt arbetsområde i NO, biologi. Vi ska nu arbeta med kroppen. Nedan följer arbetsplanen för området. I den kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med, vilka målen för arbetsområdet är och flera av de centrala begreppen.

Vi använder oss av Notebook för att dokumentera vad vi gör på lektionerna. Det vi gör i detta arbetsområde ligger under fliken Kroppen 2. Där kan ni logga in och kolla vad vi gör eller gjort om en t ex varit sjuk. För att logga in använder en sin skolmail och sitt lösen ord.

Förmågor att utveckla:

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Centralt innehåll ur kursplanen i biologi
Kropp och hälsa

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion,
Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och
Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Biologins metoder och arbetssätt

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar

Begrepp

Cell, organ, matspjälkning, spjälka, allsidig, energi spottkörtlar, matstrupe, magsäck, magsaft, tunntarm, tjocktarm, gallblåsa bukspottskörtel, kolhydrater, fett, hormoner, proteiner, enzymer, immunförsvar, njurarna, urinledare, urinblåsa, urinröret, lever, galla, koagulera, hjärnan, ryggmärgen, nerverna hjärnstammen, lillhjärnan, storhjärnan, nervceller, bakterier, virus, smittspridning, vaccin, hygien

Så här kommer vi arbeta:
Läsa faktatexter
Se på film
Samtala diskutera
Skriva texter
Lyssna på genomgångar

Det här förväntas du kunna:
Du kan namnge de olika organen och placera var i kroppen de finns.
Du kan förklara de olika organens uppgift och hur de fungerar.
Du kan också förklara hur något av dessa organsystem samverkar med andra organsystem i kroppen.
Du kan beskriva och förklara hur vi kan hindra smittspridning av olika sjukdomar.
Du kan beskriva och förklara vad som påverkar vår hälsa och ge förslag på hur vi ska ta hand om oss för att vi ska må så bra som möjligt

De här organsystemen vi kommer att ta upp
Matspjälkningsorganen
Nervsystemet
Kroppensreningsverk lever och njurar

Så här gör du för att uppnå målen:
Du lyssnar aktivt vid genomgångar, då vi läser texter och tittar på filmer.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dessa.
Du deltar aktivt vid samtal och diskussioner.
Du försöker använda dig av de centrala begreppen då vi beskriver och förklarar.

Så här visar du vad du kan:
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Du använder de centrala begreppen då du beskriver och förklarar de olika organsystemens uppgift, hur den går till och vilka andra organsystem det samverkar med.
Du genomför kunskapskontrollerna och inlämningsuppgifter.

NO elektricitet

I arbetet med elektricitet har vi gjort två undersökningar om statisk elektricitet.

I arbetet med undersökningarna har vi tränat förmågan att genomföra systematiska undersökningar och att använda begrepp för att beskriva och förklara fenomenet statisk elektricitet.

De begrepp vi har gått igenom är: elektroner, laddningar, statisk elektricitet, attrahera och repellera. Vi har i arbetet fått upptäcka att olika laddningar attraherar varandra, dras till varandra, och att lika laddningar repellerar, stöter bort, varandra.

Vi har också hunnit med att prata lite om åska och hur Benjamin Franklin gjorde experiment för att bevisa att åska var elektricitet genom att flyga drake i åskväder.

För att förstå vad elektriskström har vi sett  på ett avsnitt om elektricitet från Evas funkarprogram. Det får ni gärna se igen Evas funkarprogram om elektricitet

Alla elever har konton sedan tidigare på SLI. Om det inte skulle strula är det bara att de säger till så ordna vi nytt konto.

Vi gjorde också en undersökning.

Piper kycklingen?

Förklaringen till varför kycklingen bara piper ibland kommer vi att skriva i nästa vecka.