Category Archives: Musik

Musikprov: Instrumentkunskap

Hej!
Här är ett meddelande som gäller de elever som har musik den här terminen. Det kommer ett prov i instrumentkunskap på följande datum:
6A 3/5
6B 2/5
6C 3/5
6D 3/5

Instrumentkunskap till prov

Det eleverna ska kunna till provet är att de ska känna igen olika instrument och veta vilka instrumentgrupper de tillhör. Eleverna får material de ska läsa in. Jag bifogar också materialet som en bilaga. Mejla gärna mig om du har frågor.

Vänliga hälsningar
Magnus Wahl
Lärare musik och engelska
Årstaskolan
E-post: magnus.wahl@stockholm.se

6A och 6B: Musik

Hej!
Här kommer ett meddelande angående de elever i 6A och 6B som har musik den här terminen. Det kommer ett prov i musikhistoria. Här är provdatumen för respektive klass:
6B 14/3
6A 15/3
Eleverna får material som ska läsas in till provet. I det här inlägget finns också det materialet som bilagor. Om du har frågor går det bra att mejla mig.

Vänliga hälsningar
Magnus Wahl
Lärare musik och engelska
Årstaskolan
E-post: magnus.wahl@stockholm.se

 

Texter att läsa finns här nedan:
Afroamerikansk musikhistoria 40-50-TALET

Afroamerikansk musikhistoria 60-talet version 2

Musik – 6c och 6d

Hej!

Här kommer ett meddelande angående de elever i 6C och 6D som har musik den här terminen. Det kommer ett prov i musikhistoria. Här är provdatumen för respektive klass:

6C 22/2

6D 22/2

Eleverna har fått material som ska läsas in till provet. I det här inlägget finns också det materialet som bilagor. Om du har frågor går det bra att mejla mig.

Afroamerikansk musikhistoria 40-50-TALET

Afroamerikansk musikhistoria 60-talet version 2

 

/Magnus

Information från musiklärare Magnus

Hej alla föräldrar och elever i åk 6!
Vi har ju kommit en bit in på terminen så det är hög tid för lite information om musiken. Jag bifogar planering för vårterminen (Planering mu åk 6 vt 19) och en betygsmatris (Betygsmatris åk 6 läsår 18 19 ver 2) där man kan se målen. Jag lämnar in reservation för de veckor jag uppgett för prov. De kan ändras om det dyker upp oförutsedda händelser. Jag påminner också, för säkerhets skull, om att planeringen bara gäller de halvor av klasserna som har musik den här terminen. Mejla gärna om du har frågor.
Vänliga hälsningar
Magnus Wahl
Lärare musik och engelska
Årstaskolan