Author Archives: Renata Asciliene

Veckobrev v.14

Hej,

Nästa vecka är det dags för de två sista nationella proven i engelska: läsförståelse och hörförståelse på måndag 8/4 och uppsatsskrivning på onsdag 10/4. Båda dagarna börjar proven klockan 08.30 och därefter är det lektioner enligt schema.

Några saker att tänka på:
– Kom i god tid! 08.30 börjar provet med instruktioner, och kommer du sent missar du både instruktioner och provtid.
– Det är tillåtet att ha med sig något att dricka och något litet att äta. OBS! Inget som låter, luktar eller innehåller nötter är tillåtet! Vatten och frukt rekommenderas.
– På onsdagen skrivs uppsatserna digitalt. Att iPaden är fulladdad på morgonen är därför väldigt viktigt.

Blir du färdiga innan tiden är slut så sitter du tyst kvar i klassrummet och tystläser en bok och/eller ritar.

 

Tack till alla som kom på förra veckans föräldramöte!

Vi har nu vidtagit åtgärder för att skapa de bästa förutsättningar för klass 6C, alla undervisande lärare kommer att vara extra uppmärksamma och kontakta er vårdnadshavare/föräldrar vid behov. Där vi kommer att samarbeta för att skapa studiero i klassrummen.

Elevhälsoteamet är involverade för att förmedla arbetssätt och metoder som bidrar till ett bra klassrumsklimat, undervisande lärare använder kollegialt lärande för likvärdighet och för att hitta de bäst fungerande metoderna.

 

Välkommen tillbaka!

Martin Johansson från och med denna vecka är tillbaka i tjänst.

Ha en underbar helg!

Mentorer i åk 6

Föräldramöte 6C

Hej!

 

Vi vill bjuda in er till ett föräldramöte då vi upplever att situationen i klass 6C behöver diskuteras.

Det vi vill diskutera är ordningen under lektioner då vi upplever problem kring studiero för ofta.

Vi vill också under mötet informera samtliga vårdnadshavare om de åtgärder vi vidtagit och vilka åtgärder vi kommer vidta för främjande av studiero och för att möjliggöra ett bättre socialt klimat i klassrummen.

 

Föräldramöte klass 6C

Tid: Torsdag 28/3 kl. 18:00-19:00

Plats: 6C:S klassrum

 

VÄLKOMNA!

 

Med Vänliga Hälsningar,

Mentorer, undervisande lärare och

Pontus Westberg, Biträdande rektor

 

Årstaskolan

Hjälmarvägen 16, 120 53 Stockholm

Telefon: 08-508 140 70

E-post: pontus.westberg@stockholm.se

www.stockholm.se