Author Archives: Ilham Berrada

Prov Torsdag V.12

 

För att klara provet så måste ni kunna:

Sätta un eller une framför ett sbstantiv i obestämd form, tex: une voiture, une chaise, une ambulance, un vélo, un policier, un chat……..

Sätta le eller la framför ett substantiv i bestämd form, tex: la voiture, la chaise, l´ambulance( l´: eftersom substantivet, ambulance,  börjar med ett vokal), le vélo, le policier, le chat.

Skriva substantiv i plural: une femme, deux femmes (sätta ett s i slutet av substantivet).

Fråga om klockan på franska (hela klockslag): hur mycket är klockan? Il est quelle heure?

EX: Il est une heure: klockan är ett.

Il est deux heures: Klockan är två.

Glöm inte att vi skriver une heure (heure utan s) men vi skriver deux heures, trois heures, douze heures (heures med s).

Räkneord 1-20

Berätta om din dag tex: je mange à la cantine à midi.

Je dors à dix heures.

Je regarde la télé à six heures.

Skriva: Tu as  un chat?: har du en katt?

J´ai un chat. jag har en katt.

Alice a un vélo. Alice har en cykel.

Karim a une fleur: Karim har en blomma.

 

Läs texterna 2a,2b,2c och översätt dem till svenska.

Gör alla uppgifter som tillhör 2a, 2b, 2c

OBS: vecka 11, kommer vi att repetera lite inför provet.

Lycka till

 

 

 

 

 

Inför prov Torsdag 6/ 12 (V. 49)

Det här ska ni kunna till provet nästa torsdag:

Läsa texten S. 26-27. Kolla ord lista S. 111

Du ska kunna de här substantiven: un vélo, une voiture, un croissant, un arbre, une fleur, une fille, une femme, un garcon, un perroquet, une chaise, un chien, un chat, une moto, une boulangerie, une ambulance, un policier,

Du ska kunna sätta une, un framför substantiven ovan.

Du ska kunna: j´ai, tu as, il a, elle a.