Homework 5B & 5C

Read the chapters below and make sure you understand the text. Chapter 3 and 4 are just a repetition but chapter 5 to 7 are recently added.

Furthermore, we have read the text together as well as worked with several words.

5C & 5B due on Tuesday 3/10

If anyone is missing the text you can read it here! Or just ask Sara and get a new one!

SO Läxa 5 A, B & C

Hej, den här veckan fokuserar vi på centrala begrepp inom ”etik”  Vi har börjat att läsa om och diskutera olika begrepp som eleverna även har i läxa till nästa vecka.

5A Onsdag 4/10

5B Onsdag 4/10

5C Måndag 2/10

Eleverna ska kunna använda samtliga begrepp i egna meningar.

om någon saknar sitt papper finns texten här!

Lycka till!

/ Sara

Homework 5A & 5D

Read the chapters below and make sure you understand the text. Chapter 3 and 4 are just a repetition but chapter 5 to 7 are recently added.

Furthermore, we have read the text together as well as worked with several words.

5A due on Monday 2/10

5D due on Friday 29/9

If anyone is missing the text you can read it here! Or just ask Sara and get a new one!