Rutiner vid frånvaro

Hallå hallå!

Vi vill bara påminna om de rutiner som finns om man som elev är frånvarande från en eller flera lektioner. För att kunna hänga med och ta igen det man har missat är det rekommenderat att eleverna följer följande rutiner när man är tillbaka i skolan:

 • Kolla bloggen
 • Fråga en klasskompis
 • Fråga de olika ämneslärarna

Vi från skolan vill uppmuntra eleverna att ta mer eget studieansvar så därför har vi kommit överens om att ovanstående gäller om man som sagt varit frånvarande av olika anledningar.

 

/Martin

Information från musiklärare Magnus

Hej alla föräldrar och elever i åk 6!
Vi har ju kommit en bit in på terminen så det är hög tid för lite information om musiken. Jag bifogar planering för vårterminen (Planering mu åk 6 vt 19) och en betygsmatris (Betygsmatris åk 6 läsår 18 19 ver 2) där man kan se målen. Jag lämnar in reservation för de veckor jag uppgett för prov. De kan ändras om det dyker upp oförutsedda händelser. Jag påminner också, för säkerhets skull, om att planeringen bara gäller de halvor av klasserna som har musik den här terminen. Mejla gärna om du har frågor.
Vänliga hälsningar
Magnus Wahl
Lärare musik och engelska
Årstaskolan

OBS! Gäller endast Rocios grupp: Spansk-läxa

Hej elever!
Här kommer nästa veckas glosläxa för er elever som går i Rocios grupp!
Lycka till 🙂

En un colegio en Lima 2

 

Planering spanska v.2-9

Español clase 6

Grupp A-C

Vi arbetar med ett läromedel som heter ¡Vamos! 1. Det är en bok som innehåller både texter och övningar. Det första året med moderna språk får eleverna en egen bok som de får behålla. Det är inte meningen att vi arbetar med allt i boken, men den ger ändå en bra grund till undervisningen. Eleverna har också ett skrivhäfte som det är viktigt att föra anteckningar i. Varje torsdag får eleverna en läxa som förhörs torsdagen efter. Mestadels består den av att repetera och lära sig ord och fraser som vi arbetat med på lektionerna. Läxorna finns samlade på www.glosboken.se. Vi kommer att hjälpa eleverna att skapa konton under terminen, men till att börja med kommer de att få papper med läxan eller anteckna den själv i sin skrivbok.

Vänligen,

Rocio Räisänen Arrué, Grupp A
rocio.raisanen.arrue@stockholm.se 

Arbetsenhet 7 hus A plan 3

Boris Mardones Guerrero, Grupp B
boris.guerro@stockholm.se
Arbetsenhet 9 hus A plan 3

Juan Delgado Serrano, Grupp C
juan.delgado.serrano@stockholm.se

Arbetsenhet 9 hus A plan 3

Kunskapsmål:

  • Tala om många saker som finns klassrummet
  • Använda nu och una framför substantiv
  • Använda pluralformer (flertal) av substantiv
  • Använda el, la och los eller las framför substantiv
  • Beskriva personers utseende
  • Använda adjektiv
Semana

Vecka

Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Deberes

Läxa

2   Cap. 5: ”En un colegio

en Lima”

Textgenomgång kap. 5

 

”En un colegio en

Lima 1”

3 Cap. 5: ”En un colegio

en Lima”

 

/la/los/las

Un/una

Bestämda och obestämda artiklar.

”En un colegio en

Lima 2”

4 Cap. 5 ”En un colegio en Lima”. Cap. 5 ”En un colegio en Lima”.

 

”En el recreo 1”
5 Cap. 5 ”En un colegio en Lima”.

 

Cap. 6: En el recreo

Textgenomgång kap. 6

 

”En el recreo 2”
6 Cap. 6: En el recreo

 

Descripciones

Beskrivningar

”Fruta”
7 Cap. 6: En el recreo

 

Cap. 6: En el recreo

 

Studera inför prov
8 Cap. 6: En el recreo

 

Repetición

Repetition

Studera inför prov
9 VACACIONES VACACIONES
10 Repetición

Repetition

Prueba

Prov