Författare: Cecilia

Sista dagen att anmäla jullovet IDAG!

Idag är det sista dagen att anmäla närvaro/frånvaro för lovet, sedan stängs sidan ner!

Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.
Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs denna sida.

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Jullovsanmälan

 

Jullovsanmälan sista dagen på måndag

Hej!
Nu är det dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut under jullovet.
För att kunna planera aktiviteter, mat och personal behöver vi veta om ert barn kommer till fritids eller är ledigt.
Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.
Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs denna sida.

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Jullovsanmälan

Jullovsanmälan

Nu är det dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut under jullovet.
För att kunna planera aktiviteter, mat och personal behöver vi veta om ert barn kommer till fritids eller är ledigt.

Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.
Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs denna sida.

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Jullovsanmälan Bakgården

Info höstlovet

Vi som jobbar på höstlovet är:

Måndag, Sophie, Flisan, Göran, Cicci, Love och Awet.

Tisdag, Cicci, Sophie, Flisan, Nilla, Love och Göran.

Onsdag, Flisan ,Sophie,Cicci,Awet,Nilla,love och Göran.

Torsdag, Cicci, Awet,Sophie,flisan,Nilla ,love och Göran.

Fredag, Cicci, Sophie, Flisan, Love och Göran.

Alla fyra klasser på Bakgården är ett fritids och man lämnar sitt barn i köket på Bakgården, det är där listorna är och det är även där man säger till när man hämtar sitt barn. Planeringen för veckan kommer att stå på fritidstavlan vid köket.

Ha det fint!