Author Archives: Caroline Berntsson

Veckobrev vecka 8

Hej alla föräldrar och barn!

Tiden har gått fort och redan dags för sportlov nästa vecka. En välbehövlig ledighet för eleverna. I veckan hade vi en skön vinterfriluftsdag på Zinkensdamms IP och vi grillade i Drakensbergsparken. Ett skönt avbrott i vardagen.

Efter sportlovet kommer jag arbeta 75% och Sara kommer fortsätta arbeta 8.00-13.00

Trevlig helg och ha ett skönt sportlov önskar

Caroline, Nilla, Monika och Sara

Information kring ledighet från ledningen

Förtydligande kring bevilja ledighet i skolan f-9:

·         Ledning godkänner upp till 4 dagar vid enskilt tillfälle, om mentor tillstyrkt. Om ett flertal ledigheter med en sammanhållen omfattning på fyra dagar önskas under ett läsår, minskar chansen att få ledigheten beviljad.

·         Om familjen beslutar att åka vid icke beviljad ledighet blir det registrerat som ogiltig frånvaro och skolan frånsäger sig ansvaret för förlorad undervisning.

·         Om det finns synnerliga skäl kan en elev få ledigt en längre period, men den möjligheten ska användas restriktivt

·         Ledighet beviljas inte vid Nationella provdagar och provperioder.

·         Mentor/klasslärare ansvarar för att dokumentera antal beviljade ledighetsdagar så att det inte blir för många under läsåret

·         Mentor/klasslärare får ge ledigt del av dag utan påskrift av skolledare.

Läxa till v.10

Svenska

1. Läs kapitel 14 och gör tillhörande sida i läxboken.

Lämna in läxan på tisdag, lämna in både läsebok och läxbok. 

Matematik

Alla elever har fått tvåans multiplikations tabell i läxa och den ska de träna på tills den sitter som rinnande vatten.

1. Gör raden längst ut.

2. Klipp bort raden.

3. Gör nästa rad dagen efter osv tills alla rader är gjorda.

4. Förhör gärna ditt barn på tvåans tabell. Efter sportlovet går vi vidare md 3ans och 4ans osv.

Lycka till