Author Archives: Caroline Berntsson

Allmän påminnelse om frånvaro och sen ankomst

Vill påminna om att det är viktigt att barnen kommer i tid till skolan om morgnarna. Barnen missar tyvärr viktiga genomgångar om de kommer sent. Vi pratar även mycket i klassen om att vi tillsammans skapar god arbetsro och om barn kommer sent blir det lätt ett störande moment. Därför ber vi er vårdnadshavare om hjälp med att komma i tid mer era barn till skolan.

Skolan börjar kl.8.20 varje dag.

Frånvaro/närvaro rapporteras in i skolwebben varje dag. Vid hög från-/sjukfrånvaro eller exempelvis upprepade sena ankomster, kan ni som vårdnadshavare komma att bli kontaktade av skolsyster alternativt bitr. rektor.

Skolan är även restriktiv när det gäller längre ledighet på grund av skolplikt.

Vänliga hälsningar Caroline

Utvecklingssamtal

Hej,

Jag vill påminna alla föräldrar om att vi har utvecklingssamtal idag 15/11, 22/11 och 23/11.

Vänligen bekräfta i god tid om ni inte kan komma. Jag och Nilla ser fram emot att träffa er föräldrar tillsammans med era barn.

Jag har även mejlat ut detta på mejlen om ni inte fått något mejl så mejla mig på Caroline.berntsson@stockholm.se

Vänliga hälsningar Caroline