Veckobrev vecka 41

Hej alla barn och föräldrar! 

Ännu en vecka har sprungit förbi. Tiden går fort och vi börjar närma oss höstlovet. Den här veckan har vi avslutat arbetet med hösten och elevernas fina teckningar och faktatext om hösten sitter uppe i klassrummet. Eleverna skrev faktatexterna i sina lärpar. Vi skrev även en gemensam faktatext om hösten. Nästa område blir trafik som tillhör So-ämnet. Klimatråttan arbetar vi med parallellt. Nästa vecka ska vi bli el-smarta 💡💡💡

Nu är vi klara med bedömningsstödet i matematik och vi kör ingång med svenska nästa vecka. 

Under veckan har vi bl.a

  • Arbetat färdigt med arbetsområdet om hösten. Vår gemensam faktatext och elevernas faktatext om hösten sitter uppe i klassrummet. Kom in och titta. De har också visat vad de lärt sig i sina No/So böcker. 
  • Vi lyssnar nu på Surtanten Birgitta och Lennart von Spetsnäsa av Erika Svernström.
  • Vi har räknat addition och subtraktion i matematiken. 
  • På idrotten har de haft pokemonjakt.
  • Vi har arbetar med bokstaven N och dess ljud på många sätt under veckan. Ljudat, tränat på skrivriktningen, arbetat i magiska kulan och skrivit ord och meningar. 
  • Vi har läst i Magiska kulan och i våra bänkböcker. 

Temavecka vecka 43

Under vecka 43 så kommer vi att ha en temavecka i skolan som handlar om gemenskap och trygghet. Vi kommer att arbeta i klass- och åldersöverskridande gruper. Eleverna kommer att delas in i två grupper där den ena halvan tillsammans med mig arbetar med grupp från Tegelbo. Nilla tar med sig den andra halvan och går över till Sörgården och samarbetar med en grupp där. Varje grupp kommer att planera och skapa något gemensamt till en förställning som kommer visas för eleverna i vår Det kan vara fråga om sång, teater, dans, film, målning, skapande etc. 
Trevlig helg önskar Caroline & Nilla 👯

Elevernas faktatext som de skrivit i sina lärpar.

Vår gemensamma faktatext som vi skrivit i klassen. 

Eleverna visar en del av vad de lärt sig.