Bild – vi arbetar med varma och kalla färger

Idag var det Anemonernas tur att ha bild.

Eleverna har fått bildmappar som de fick måla med varma och kalla färger.

Varma färger förknippas med sommaren och det varmare halvåret. Tänk tex hallon, jordgubbar, ett körsbär, varm sand under fötterna, en sol och så vidare.

Kalla färger.
Tänk regn, isberg, snöstormar, havsvågor, växter i ett akvarium och så vidare.
Tex blått som havsvågor eller gröna växter i ett akvarium.

Syften:

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. Lgr 11 sia 10

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer Lgr 11 sida 25

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Lgr 11 sida 26

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Lgr 11 sida 26

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *