Author Archives: Oya Bozkurt

Från ledningen kring vad som gäller ledighet

Förtydligande kring bevilja ledighet i skolan f-9: 

· Ledning godkänner upp till 4 dagar vid enskilt tillfälle, om mentor tillstyrkt. Om ett flertal ledigheter med en sammanhållen omfattning på fyra dagar önskas under ett läsår, minskar chansen att få ledigheten beviljad.

· Om familjen beslutar att åka vid icke beviljad ledighet blir det registrerat som ogiltig frånvaro och skolan frånsäger sig ansvaret för förlorad undervisning.

· Om det finns synnerliga skäl kan en elev få ledigt en längre period, men den möjligheten ska användas restriktivt

· Ledighet beviljas inte vid Nationella provdagar och provperioder.

· Mentor/klasslärare ansvarar för att dokumentera antal beviljade ledighetsdagar så att det inte blir för många under läsåret

· Mentor/klasslärare får ge ledigt del av dag utan påskrift av skolledare.