Författare: Oya Bozkurt

Veckobrev v.33

Hej alla barn och vårdnadshavare i 1c1!

Här kommer läsårets första veckobrev. Vi har haft två riktigt bra dagar och redan hunnit med en hel del. Alla barn gör verkligen sitt bästa och det känns härligt att vi ska få jobba ihop! Tyvärr så blev det VAB för min del idag, Cecilia hälsade att dagen har gått bra och Carolina, Cecilia, Alicia samt vikarien Gustav var med klassen idag. Idag fredag har vi lekt gruppstärkande lekar tillsammans. Vi har också pratat om hur vi vill ha det i klassen, vad som är viktigt och varför. Vi kommer arbeta vidare med detta. Dagen avslutades med ett bildspel från när Cecilia var i Tanzania. Barnen tyckte att det var väldigt roligt och mycket spännande att se och lära sig mer om djuren, naturen och människorna som bor där. De hade många frågor och lärde sig massor.

Igår så läste vi en bok som handlar när Alfons börjar i skolan av Gunilla Bergström och samtalade om bokens innehåll.Det var en härlig bok med hög igenkänningsfaktor för barnen och även mig och därmed blev härliga diskussioner! Vi kommer att fortsätta jobba vidare med boken nästa vecka.

Vi har även gjort namnskyltar till lådorna i klassen, lekt namnlekar, sjungit för våra vänner som har fyllt år under sommaren och som fyllde år igår. Vi hann också med en samarbetsövning om vad vi har upplevt under sommaren med alla våra sinnen. Nästa vecka kommer vi att börja med lite mer riktiga lektioner och gå enligt schemat. 

Frukt/grönsak i märkt påse/burk

Det är bra om ert barn kan ha med sig en frukt/grönsak i en märkt påse/bruk till skolan varje dag som de kan äta under högläsningsstunden på förmiddagen.

Idrott och dans
Inför nästa vecka, vecka 34 så har inte idrott och dans kommit igång så behövs inga ombyteskläder till nästa vecka. Dessa ämnen sätter igång v.35.

Löss
Tyvärr så går det löss just nu, så vi ber er alla att kamma och kolla era barn i helgen så det inte sprider sig.

Blanketter
Vi påminner om blanketterna för personuppgifter, specialkost och publicering på nätet behöver lämnas in snarast!

Start- och sluttider v.34

Måndag: 08.00-13.00 (ingen idrott denna vecka)
Tisdag: 08.00-13.40
Onsdag: 08.00-13.40 (ingen dans denna vecka)
Torsdag: 08.00-13.10 (ingen idrott)
Fredag: 08.00-13.00

Viktiga datum framöver:
24/8 APT. Hämta era barn innan klockan 17:00. Vid behov av omsorg efter det, meddela Ingrid Bäckström, 08-50846205 ingrid.backstrom@stockholm.se
Trevlig helg

Oya, Cecilia, Alicia  & Carolina

För information från fritids besök Bakgårdens fritidsblogg.Bakgårdens fritidsblogg

 

Infobrevet

Välkommen tillbaka till skolan!
Viktigt att veta:

Schemat –Start- och sluttider gäller enligt schema from nästa vecka. Den 17/8 går eleverna i skolan 8.00-13.10, fritids är öppet som vanligt. Eleverna börjar 8.00 varje dag. 

Öppning och stängning – Vår enhet öppnar kl 07:30, dessförinnan är det Tegelbo som gäller. Stängning sker kl 17:00 och Tegelbo gäller återigen efter det. Numret till Tegelbo är 08-508 462 99.

Nötter och hästkläder – är inte tillåtet att ha i skolan pga allergiska barn i våra klasser.

Värdesaker– Ni ansvarar själva för värdesaker. Mobiler ska vara avstängda under skoldagen.

Frukt – Vi har en fruktstund tillsammans varje dag då vi också läser högt. Ta gärna med en frukt eller grönsak i en märkt påse eller burk. Barnen ska kunna skala och dela frukten själva!

Ryggsäck – Vi vill att barnen har en rejäl ryggsäck så att de har plats för idrottskläder och böcker. Ett enklare ombyte är bra att barnet har på sin hylla.

Regnkläder och stövlar- är bra och ha då kommer barnen vara utomhus under raster och fritids.

Märkning – av kläder rekommenderas. Det blir då mycket lättare för oss att lägga tillbaka kläderna på rätt plats.

Inneskor – är bra om barnen har, golven är kalla. Märk dem med namn och klass.

Idrott – har barnen två gång i veckan på måndagar och torsdagar. Idrottslektioner är 50 min. De behöver en gymnastikpåse med skor, gymnastikkläder och handduk.

Dans – Vi kommer att ha dans en gång i veckan, på onsdagar.  Det  är bra med oömma bekväma kläder till dansen. Vår danslärare heter Johanna Sjöstrand.

Lämning och hämtning – Det är viktigt att alltid säga hej när man kommer och hej då när man går hem, så att vi kan pricka av era barn. Kom också ihåg att meddela någon av fritidspersonalen om ert barn blir hämtad av någon annan än er föräldrar. Allt detta för era barns trygghet och säkerhet.

Veckobrev – kommer ut på bloggen på fredagar. Läs det tillsammans med ditt barn. Där skriver vi lite kort om de saker som hänt under veckan så att ni själva kan fråga barnen mera i detalj om vad vi har gjort. På så sätt övar barnen upp sin förmåga att minnas och berätta. I veckobrevet skriver vi också om vad som händer veckan därpå, och om eventuella viktiga datum längre fram i tiden.

Elevuppgifter mm – Fyll i ”elevuppgifter lå 16-17”, ”samtycke till publicering” samt ”specialkost” snarast och lämna in. 

Föräldramöte – Vi återkommer snart med ett datum.

Klassföräldrar och klassrepresentanter – till föräldraföreningen utser vi på föräldramötet.

Ledighet – Det ansöker ni om på en blankett som ni hittar på hemsidan. Under veckorna 11-20 pågår nationella proven i år 3. Då beviljas ingen ledighet.

Frånvaroanmälan– gör ni före kl. 08.00 på telnr: 08- 508 46 231. Ni kan också anmäla frånvaro direkt i skolwebben. Kl. 08.30 ringer vi hem till er om ert barn inte har dykt upp i skolan. Anmälan måste göras varje dag som barnet är sjukt.

Hälsa på -Ni är varmt välkomna att hälsa på oss i klassen! Kontakta oss innan så att vi vet att ni kommer och att det passar med klassens aktiviteter

Mejladresser
oya.bozkurt@stockholm.se
cecilia.minnegal@stockholm.se 

APT och skolråd

Följande datum under hösten är det APT mellan kl 17-18:

 24:e augusti

21:a september

19:e oktober

30:e november

Skolråd är det den 6:e oktober

Lite info igen :)

Hej Hej alla glada i 1c1!

Den första dagen har gått och vi hoppas att allt känns bra. Det är mycket nytt för barnen i början och det kan kännas lite pirrigt men det går över snart! Glömde lägga till i infobrevet som ni fick ta del av idag om att vilka som kommer att arbeta i vår klass. De som ska jobba i klassen är jag (Oya), Cecilia, Alicia och även Carolina. Carolina är en del av Lågstadiesatsningen och kommer att arbeta med alla tre ettor under det här läsåret.
Det blir mycket information så här i början. Det är bara att höra av sig till oss om ni undrar över något! Lägger upp infobrevet som ni fick ta med er hem idag även här på bloggen. 
PS. Glöm inte lämna in alla ifyllda blanketter så snart som möjligt!
Varma hälsningar

Brev från Rektorn!

Årstaskolan önskar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår!
På Årstaskolan är vi vid starten av läsåret 2017/18 ca 900 elever i F-9 och 140 medarbetare. Höstterminen startade redan 9/8 för våra nya 6-åringar, 16/8 är det dags för åk 1-6 och 21/8 drar åk 7-9 igång. Höstterminens sista dag är 21/12 för samtliga. Vårterminens första skoldag är 11/1, 10/1 är en planeringsdag för skolan, fritids är öppet. Terminens sista dag är 8/6 för åk F-6 samt 11/6 för åk 7-9.

Från den här terminsstarten finns vi på två geografiska platser: F-6 håller till där skolan legat sedan 1946, vid Årsta torg. 7-9 kommer att husera i en nybyggd del av skolan i närheten av Gullmarsplan, granne med Värmdö gymnasium.
Anledningen till förändringen är det stora och ökande antalet barn i grundskoleåldern i Årsta. Vi har varit trångbodda i några år och välkomnar de nya lokalerna för 7-9, samt möjligheterna det ger för F-6 i våra befintliga hus.

Vi är fortsatt en och samma skola men kommer från nu att kalla våra två delar för Årstaskolan Årsta torg (F-6) och Årstaskolan Årstaviken (7-9).

Årstaskolan har alltid samma uttalade grundmålsättning: Att alla barn/elever ska känna sig trygga, trivas och utmanas på sin nivå för att nå bästa möjliga studieresultat. Utöver studieresultaten i de olika ämnena ska vi även hjälpa eleverna att utveckla värden. I inledningen av Läroplanen står följande:
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Detta leder vårt arbete, i såväl långsiktig planering som i dagligt arbete.
Årets specifika fokus kommer att ligga på rörelse, inkludering och delaktighet samt digitaliseringens aspekter för skolan.
Vi kommer under året att jobba för att skapa fler möjligheter till rörelse under skoldagen. Utbildningsförvaltningen i Stockholm har satt upp detta som ett mål för stadens samtliga skolor och vi kan därför dra nytta av varandras erfarenheter och utvecklingsprojekt.
Vi har börjat med att utöka skolans lokala timplan i åk 1-3 med 20 min/vecka för att idrott och hälsa ska kunna öka från en lektion 80 min/vecka till två lektioner 50 min/vecka. Utöver detta är det inte tänkt att rörelsen ska vara begränsad till idrottslektionstiden, utan ska ske även vid andra tillfällen under skoldagen. Skolans olika enheter kommer att jobba fram former för rörelseaktiviteter som passar olika åldrar. Vi har under några år haft en dans- och rörelsepedagog anställd på 60%, fokus har varit att kombinera de yngre barnens inlärning i ordinarie ämnen med rörelse. Detta kommer vi att fortsätta med. Vi har dessutom valt att utöka tjänsten till 100%, för att ge utrymme för mer utvecklingsarbete inom rörelse, i samarbete med skolans enheter. Vi är mycket glada över det sätt som Johanna Sjöstrand tagit sig an detta uppdrag! Johanna jobbade på skolan redan förra året och känner många av barnen.

Skolans lärare kommer i år att delta i en kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik som heter Inkludering och delaktighet. Vi arbetar utifrån skolverkets material med samma namn.
https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/4-specialpedagogik/alla/alla

Syftet är att pröva och analysera den egna undervisningen, föra fortlöpande kollegiala samtal kring detta, samt att utveckla vår förmåga att utforma undervisning med inkluderande lärmiljöer och delaktiga elever. Vi vässar härigenom t.ex. vår förmåga att utforma och genomföra extra anpassningar för enskilda elever som har behov av detta.
Digitaliseringen i samhället har naturligtvis en stor inverkan även på skolan. Till höstterminen 2018 kommer vi att arbeta utifrån en reviderad läroplan där digitaliseringen är kopplad till kunskapsmålen i ett antal ämnen, t.ex. programmering i matematik och källkritiskt tänkande kopplat till internet i samhällskunskapen. Utöver detta behöver eleverna relevanta digitala redskap som ett medel att tillägna sig kunskap. På Årstaskolan fortsätter vi att använda iPads. Stockholms stad och skolan fortsätter utveckla bra digitala lärmiljöer för eleverna samt system för uppföljning, information och kommunikation med vårdnadshavare.
Vi strävar efter att använda digitaliseringens möjligheter för att förstärka och utveckla pedagogiska idéer. På vår hemsidas startsida kan du se skolans egna pedagogiska plattformar, t.ex. bibblis.se, där elevernas egenproducerade böcker finns att låna.

http://arstaskolan.stockholm.se/

Föräldrasamverkan
Datumen för höstterminens enhetsråd och föräldraråd är torsdag 21 september och torsdag 30 november. Enhetsråden leds av enhetsledarna och skolrådet, där föräldrarepresentanter från skolans alla enheter deltar, leds av skolledare.

På vår hemsida och våra bloggar finner du en massa information.
På sidan Kontakt hittar du kontaktuppgifter till skolans personal,

http://arstaskolan.stockholm.se/kontakt

(en del ändringar uppdateras nu i början av terminen)

Här ser du även läsårsdata inklusive datum för nationella prov etc.

Återigen, välkommen till ett nytt läsår!
Kalle Enström
08-508 46217 kalle.enstrom@stockholm.se