Författare: Oya Bozkurt

Allmän påminnelse om frånvaro och sen ankomst

Hej,

Vi vill påminna om att det är viktigt att barnen kommer i tid till skolan om morgnarna. Barnen missar tyvärr tex viktiga genomgångar om de kommer sent. Vi pratar även mycket i klassen om att vi tillsammans skapar god arbetsro och om barn kommer sent blir det lätt ett störande moment. Därför ber vi er vårdnadshavare om hjälp med att komma i tid mer era barn till skolan.

Skolan börjar kl.8.00 varje dag. Frånvaro/närvaro rapporteras in i skolwebben varje dag och vid hög från-/sjukfrånvaro eller exempelvis upprepade sena ankomster, kan ni som vårdnadshavare komma att bli kontaktade av skolsyster alternativt bitr. rektor.

Skolan är även restriktiv när det gäller längre ledighet på grund av skolplikt.

Med vänliga hälsningar

Veckobrev v.46

Hej alla i 1c1!

Efter en veckas ledighet var det roligt att få komma tillbaka till skolan och få träffa barnen igen. Vikarien Cicci hade klassen när jag var borta och har genomfört ett fantastiskt arbete som hon har skrivit och berättat om det för er i förra veckans brev.

Under veckan så har vi uppmärksammat lite Barnboksveckan med lite olika aktiviteter kring läsning. Detta tyckte vi att var superkul!

Under veckan har vi bl.a.

-arbetat med kommutativa lagen i matematik. Det innebär att om man har 4+3=7 och sedan vänder på det så blir det 3+4=7 då har man bytt plats på talen men summan är det samma. Då har man använt den kommutativa lagen.

-haft veckans bokstav V

-haft högläsning

-haft boksamtal

-haft stationsläsning- det innebär att jag plockade fram ett antal småböcker i olika svårighetsgrader. Varje elev fick välja en bok där de skulle läsa den först för sig själva, sedan läsa för en kompis och slutligen berätta för en kompis vad boken handlade om.

-tittat på programmet mellan raderna och har bekantat oss med författarna Barbro Lindgren och Ulf Stark.

-skrivit på våra Ipads om min favoritbok, vad heter boken, vem är huvudpersonen, vad handlar den om. Vi har pratat om vad en mening är, samt stor bokstav och punkt.

-haft Gotd om Astrid Lindgren ”sagotanten”

-har spelat Kahoot som handlade om hösten och avslutat vårt arbete med hösten. Nästa vecka kommer vi att börja arbeta med Djur i närmiljön” på No-lektioner. Kahoot är en digitalt frågesport som uppskattas mycket av barnen!

-haft läsläxa

-har läst en kompisbok baserad på barnkonventionen. Bokens titel var “Äta mat”. Den handlade om en kanin som inte ville äta frukost på morgonen. Och hur han kände sig den här dagen med tom mage till skolan. I slutet av boken är det förslag på frågor att diskutera vidare. Vad tycker du om att äta till frukost? Varför är det viktigt att äta? Vad behöver kroppen?Hur tror du att det skulle kännas att vara hungrig och inte ha möjligheter att få mat?

-tittat på programmet “Läsa med sagor”

-har varit på skolbiblioteket och lånat nya lådböcker

-har läst för våra fadderbarn

-haft idrott

Fotograf från Skolverket på måndag

Det kommer en fotograf från Skolverket till oss på måndag förmiddag och kommer att ta foto på olika arbeten vi gör. Barn som har lämnat samtyckeblanketten och sagt Ja kommer att fotograferas.

Info från fritids

All information från fritids ligger på fritidsbloggen, Bakgårdens fritidsblogg. Det går att premenurera på den. https://site.arstaskolan.se/fritidsbakgarden

Vi har en rastverksamhetsblogg och ni får gärna prenumerera på den. Här kommer länken till bloggen för Rastverksamheten.

På måndagar går vi i regel alltid på utflykt och vi skriver på aktivitetstavlorna i hallen vart vi går. Vi skriver på bloggarna när vi är tillbaka.

Fredagen den 24/11 kommer vi gå på utflykt med 1A 13-15, vi kommer ta med mellanmål och gå till en närliggande park.

Inför nästa vecka, v.47

Måndag: 08.00-13.10

Idrott, ta med gympakläder, skor och handduk!

Tisdag: 08.00-13.40

Onsdag: 08.00-13.40

Dans&rörelse-Anemoner

Torsdag: 08.00-13.10

Idrott, ta med gympakläder, skor och handduk!

Läsläxa-läs kapitel 10 i läseboken, gör sidan 12 den i tillhörande läxboken och ta med läxmappen till skolan på torsdag!

Fredag: 08.00-13.00

Viktiga datum:

30/11 APT, enhetsråd, skolråd

21/12 terminens sista dag

10/1 planeringsdag

11/1 vårterminens första skoldag

Vecka 7, temavecka

Trevlig helg☺️

Läsläxa till v.47

Denna vecka är det kapitel 10 i läseboken som eleverna ska träna på hemma. Texten ska läsas högt för en vuxen flera gånger under veckan! På torsdagar ska barnen ta med sig sin läxmapp till skolan igen! Med läsläxan följer också en läxbok där man arbetar med den aktuella texten och svarar på frågor (använd blyertspenna så att barnen kan sudda vid behov).

Mycket bra om ni kan stötta därhemma genom att lyssna, ställa frågor om texten och bilderna. Ni föräldrar har en mycket viktig roll i läsinlärningen! Visa att läsläxan är viktig, att ni är intresserade och gör gärna läxläsningen till en mysig stund att få vara tillsammans! Skapa självförtroende genom att berömma.

Lycka till och hoppas ni får en härlig lässtund tillsammans!