Författare: Cecilia

Jullovsanmälan

Nu är det dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut under jullovet.
För att kunna planera aktiviteter, mat och personal behöver vi veta om ert barn kommer till fritids eller är ledigt.

Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.

Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs denna sida.

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Jullovsanmälan Bakgården

 

Bild – vi arbetar med varma och kalla färger

Idag var det Anemonernas tur att ha bild.

Eleverna har fått bildmappar som de fick måla med varma och kalla färger.

Varma färger förknippas med sommaren och det varmare halvåret. Tänk tex hallon, jordgubbar, ett körsbär, varm sand under fötterna, en sol och så vidare.

Kalla färger.
Tänk regn, isberg, snöstormar, havsvågor, växter i ett akvarium och så vidare.
Tex blått som havsvågor eller gröna växter i ett akvarium.

Syften:

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. Lgr 11 sia 10

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer Lgr 11 sida 25

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Lgr 11 sida 26

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Lgr 11 sida 26

 

Veckobrev v.45

Hej alla i 1c1!

Denna veckan har jag, Cicci S, varit lärare i klassen när Oya varit borta.

Under veckan har vi pratat om barnkonventionen och barns rätt i samhället. Vi har även pratat om vikten av att våga berätta för en vuxen om en blir dåligt behandlad av en annan vuxen. Samma sak gäller om en har en vuxen i sin närhet som inte mår bra, för att på så sätt kunna få hjälp. Ett väldigt bra samtal som övergick i en givande diskussion om allas lika värde och hur vi ska behandla varandra.

I svenskan har vi bland annat jobbat med hjälplinjerna tak, vind, golv och källare när olika bokstäver skrivs. Alla versaler står på golvet och går upp i taket. Många gemener skrivs mellan golv och vind men vissa går upp i taket eller ner i källaren. Utifrån detta fick eleverna sedan skriva meningar om nallar.

Vi har även jobbat med:

 • bokstaven T
 • talen 6 och 7
 • korsord
 • mattespel med tärningar
 • målat igelkottar
 • hösten
 • “Vem bor i spökhuset?”
 • läsläxan
 • integritet, Vilda säger NEJ!
 • bild, arbetat med varma och kalla färger
 • värdegrundsfilm “vara vänner”

Under torsdagen utfördes det även en förberedd brandövning. Vi diskuterade, både innan och efter brandövningen, hur en går tillväga om en hör brandlarmet. Att inte springa, inte stanna för att ta med sig materiella saker, var vi ställer upp på skolgården och hur en vet att det är okej att gå in i byggnaden igen.

Tack så jättemycket för denna vecka 1c1! Det har varit otroligt roligt att få vara med er 🙂

Samtycke till fotografering

Ni som tycker att det är okej att era barn fotograferas när Skolverket kommer på besök 20-21 november får gärna lämna in blankett om samtycke till fotografering så fort som möjligt.

Inför nästa vecka, v.46

Måndag: 08.00-13.10

Idrott, ta med gympakläder, skor och handduk!

Tisdag: 08.00-13.40

Onsdag: 08.00-13.40

Dans&rörelse-Anemoner

Torsdag: 08.00-13.10

Idrott, ta med gympakläder, skor och handduk!

Läsläxa-läs kapitel 9 i läseboken, gör sidan11 i tillhörande läxboken och ta med läxmappen till skolan på torsdag!

Fredag: 08.00-13.00

Viktiga datum:

30/11 APT, enhetsråd, skolråd

21/12 terminens sista dag

10/1 planeringsdag

11/1 vårterminens första skoldag

Vecka 7, temavecka

Trevlig helg

å

Vi jobbar med varma och kalla färger på bilden

Idag har äntligen haft bild igen. Bilden hade en kort paus på grund av utvecklingssamtalen.

Eleverna har idag fått bildmappar som de fick måla med varma och kalla färger.

Varma färger förknippas med sommaren och det varmare halvåret. Tänk tex hallon, jordgubbar, ett körsbär, varm sand under fötterna, en sol och så vidare.

Kalla färger.
Tänk regn, isberg, snöstormar, havsvågor, växter i ett akvarium och så vidare.
Tex blått som havsvågor eller gröna växter i ett akvarium.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. Lgr 11 sia 10

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer Lgr 11 sida 25

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Lgr 11 sida 26

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Lgr 11 sida 26