Fritidsplanering för vecka 8

Måndag 20 februari

Vi går till Snokenskogen (bakom Sörgården) och leker direkt efter skoldagen. Tillbaka på Sörgården kl.14.30 för mellis i klassrummet

Tisdag 21 februari

14.30-15.15 Fritidskören på Tegelbo

15.00-16.00 Fritidsgympa

Onsdag 22 februari

14.30-15.30 Leksamling, vi lär oss och leker gamla och nya “ringlekar” (6 från varje klass)

Torsdag 23 februari

14.30-15.45 kalaha-turnering på övervåningen, för alla klasser på Sörgården (4 från varje klass)

14.30-15.30 Skapande på undervåningen, för alla klasser på Sörgården (3 från varje klass)

Fredag 24 februari

15.00-16.00 Nyhetsstudio – vi filmar ett avsnitt av veckans fritidsnyheter varje fredag för att berätta vad som händer nästa vecka och vad som har hänt (3 från varje klass). Filmerna visas på klassbloggarna.

Carol vikarierar på högstadiet

Hej alla föräldrar och barn i klass 0a,

Carol kommer att vikariera som spanskalärare på högstadiet 6/3-31/3, måndag, torsdag och fredag. Emmy är under den perioden huvudansvarig förskolelärare för klassen. Tomas Nilsson som redan nu känner barnen då han jobbat i verksamheten under eftermiddagarna förra terminen, går in och jobbar med klassen de dagar som Carol jobbar som spanskalärare.

Med vänlig hälsning

Susanne van der Kwast, biträdande rektor
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Årstaskolan
Hjälmarsvägen 16, 120 53 Årsta
E-post: Susanne.vanderkwast@stockholm.se