Veckobrev v.12

Under veckan har barnen:

Genomfört ett matematiskt test (kallat IUM)
Arbetat med att färdigställa vår ”rymd”bok
Övat på engelska fraser med Elin
Sjungit rocka sockasången
Gjort sockor och uppmärksammat rocka sockadagen
Övat på läsförståelse
Övat på att skriva med en läslig handstil
Diskuterat trygga och otrygga platser (uppdrag från elevrådet)
Arbetat med hur biblioteket skulle kunna inredas (uppdrag från Memme på biblioteket)

Mål vi har arbetat med under veckan:
Svenska:
Skriva med en läslig handstil

Matematik:
Repetion av linjalen
Öva på punkt, linje, stråle

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40. Stormöte skolan slutar lite tidigare.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.22, läxboken s. 23
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Exempel på förslag från vår klass hur Memme kan inreda biblioteket.

Stormöte för all personal v.13

Den 26/3, är det återigen dags för all personal på skolan att ha skolutvecklingsmöte, ett så kallat Stormöte.
För fritids del innebär det att skolan slutar lite tidigare och att det då blir”vanligt” fritids med ordinarie personal. Dock mellan klockan 15.15 – 18.00 så består bemanningen av vikarier. Vi är förstås mycket tacksamma om ni som har möjlighet hämtar ert/era barn tidigare denna dag.

Se tidigare inlägg på bloggen från Nina Park för mer info.

Veckobrev v.11

Under veckan har barnen:

  • Genomfört ett matematiskt test (kallat IUM)
  • Arbetat med gravitation och Isaac Newton
  • Skrivit faktatexter
  • Övat på engelska fraser med Elin
  • Sjungit engelska sånger
  • Övat på läsförståelse
  • Arbetat med att addera och subtrahera hundratal i matematiken

IUM: matematiktest

Vi har under veckan genomfört första delprovet i IUM (står för utvärdering i matematik). Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar på elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9. (Text delvis tagen från primgruppens sida på su.se)

Mål vi har arbetat med under veckan:

Svenska:

Skriva faktatexter

Skriva läsligt på digitala verktyg

Matematik:

Att addera hela hundratal i talområdet 100-1000

Att subtrahera hela hundratal i talområdet 100-1000

 

Nästa vecka: 

Måndag: 8.00-12.50. Idrott

Tisdag: 08.00- 13.40.

Onsdag: 08.00- 13.40. Camilla på kurs. Jonathan är vikarie.

Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.21, läxboken s. 22

Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Newton och gravitation

Vem var Isaac Newton och vad är gravitation eller dragningskraft? Detta har vi arbetat med under veckan!
Genom att se film och läsa från faktatexter sammanfattade vi tillsammans på tavlan vad vi fått lära oss.
Barnen fick sedan två och två skriva ihop faktatexterna. De fick även rita förklarande bilder till.

Mål för lektionen:
Skriva faktatexter
Känna till tyngdkraft, dragningskraft, gravitation
Känna till vem Isaac Newton var
Skriva läsligt (med ett digitalt verktyg)
Rita förklarande bilder till sina faktatexter