Klockan hel, halv, i och över

Under veckan har vi fortsatt att träna på klockan, hel, halv, i och över. Vi har repeterat vad de olika visarna heter och även övat på att uppskatta tid.

Barnen har även fått spela ett klockspel och övat på att visa vad klockan är på småklockor som vi har i klassrummet.

På klassens iPads har barnen också fått spela olika klockspel.

Träna gärna klockan hemma med era barn!

Mål för lektionen

Träna på klockan i och över

Öva på att uppskatta tid

Veckobrev v.4

Under veckan har barnen:

 • Arbetat med klockan hel, halv, över och i
 • Skrivit och pratat om känslor
 • Haft musik
 • Haft idrott
 • Övat på vokaler och konsonanter
 • Repeterat bland annat typiska skol ord på engelskan
 • Arbetat med Vårt samhälle och skapat egna samhällen i grupp

Mål vi har arbetat med under veckan:

Svenska:    

 • Skriva enkla texter för hand med en handstil som går att läsa
 • Kunna använda bilder för att göra det eleven vill berätta med sin text tydligare

Matematik:                                                                                                                                  

 • Klockan, hel, halv, över och i

 

Påminnelse om uppgifterna i den tillhörande läxboken Diamantjakten

Barnen ska:

 • Skriva med små bokstäver.
 • Vara noga med stor bokstav och punkt.
 • Skriva med blyertspenna.
 • Skriva med hela meningar.

 

Nästa vecka: Bedömningsstödet i matematik genomförs av Carolina i klassen
Måndag: 8.00-12.50. Idrott

Tisdag: 08.00- 13.40. Studiedagför all personal. Jourfritids hela dagen.

Onsdag: 08.00- 13.40.

Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.16, läxboken s.18. Klockan-papper.

Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Elevernas egna samhällen

Eleverna fick i veckan i uppdrag att i mindre grupper bygga upp ett eget samhälle. Grupperna fick egna planritningar och fick tillsammans diskutera och komma överens om vad just deras samhälle skulle innehålla.

Varje grupp fick 100 byggpoäng som de fick spendera genom att köpa olika typer av byggnader till olika pris (hus: 5 poäng, butik: 10 poäng, service: 15 poäng).

Barnen arbetade verkligen engagerat och hade intressanta diskussioner om vad de ville prioritera för byggnader i sitt samhälle. Resultatet av barnens samhällen kommer att sättas upp i hallen.

Mål med lektionen
Att samarbeta
Att kunana välja ut vad som är viktiga beståndsdelar i ett samhälle utifrån givna förslag
Att kunna koppla sina egna byggen med sitt eget samhälle

Program – Öppet Hus – Torsdag 24 Januari | Kl 16-19

Nu är det dags för Öppet Hus igen och på torsdag den 24 januari är ni välkomna till oss mellan klockan 16.00-19.00.
Under dagen kan ni träffa medarbetarna på skolan och höra mer om hur vi arbetar – och givetvis har du även möjlighet att se våra lokaler och hur vi har det på skolan.
Ni som redan går på skolan eller är vårdnadshavare är lika välkomna som ni som inte hittills hör till Årstaskolan men är nyfikna på oss.

Vi har öppet på våra båda skoldelar:
Årstaskolan Årsta torg F-6, Hjälmarsvägen 15
Årstaskolan Årstaviken 7-9, Simlångsvägen 26

Program – ladda ned PDF

Årstaskolan – Årsta Torg | Årskurs F-6

Årstaskolan -Årstaviken | Årskurs 7-9