Årstaskolan har inte serverat det polska kött som media rapporterat om

Under helgen har media uppmärksammat att polskt kött som slaktats utan veterinärkontroll har använts i skolmat. En skolmatsleverantör som levererar skolluncher till skolor i Stockholm, har använt det polska köttet i sin produktion.
Efter kontakt med leverantören konstateras att ingen av de två kommunala skolorna som använder denna skolmatsleverantör fått något av köttet.

Vi använder inte denna leverantör och vår skola har alltså inte serverat det polska köttet i skolrestaurangen.

Bakgrund
Livsmedelsverket fick i slutet av januari en varning från polska myndigheter att kött som slaktats utan kontroll av veterinär, men falskeligen märkts som kontrollerat, hade sålts till Sverige. Media har rapporterat om detta under den gångna veckan.

Veckobrev v.5

Under veckan har barnen:

 • Arbetat med klockan hel, halv, över och i
 • Lärt sig hur pengar cirkulerar i ett samhälle
 • Haft musik
 • Haft idrott
 • Övat på vokaler och konsonanter
 • Övat på klädesplagg på engelskan
 • Övat på att o ibland stavas med å

Mål vi har arbetat med under veckan:

Svenska:    

 • Skriva enkla texter för hand med en handstil som går att läsa
 • Kunna använda bilder för att göra det eleven vill berätta med sin text tydligare

Matematik:                                                                                                                                  

 • Klockan, hel, halv, över och i

 

Påminnelse om uppgifterna i den tillhörande läxboken Diamantjakten

Barnen ska:

 • Skriva med små bokstäver.
 • Vara noga med stor bokstav och punkt.
 • Skriva med blyertspenna.
 • Skriva med hela meningar.

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott

Tisdag: 08.00- 13.40.

Onsdag: 08.00- 12.30. Stormöte, all personal. Skolan slutar lite tidigare ca 12.30 (och då blir det vanligt fritids). Jourfritids börjar kl. 15.15 se tidigare info

Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.17, läxboken s.19. APT

Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Vad är skatt?

Barnen har under veckan fått lära sig hur pengar cirkulerar i ett samhälle. Vi genomförde en övning där alla barn fick ett yrke inom offentlig eller privat sektor. Barnen fick sedan lön i form av låtsassedlar och fick sedan betala skatt. Vi pratade i klassen om vad man kan satsa på i ett samhälle genom att använda skattepengar. Några tyckte att skattepengarna skulle gå till sjukvården och några till parker eller till att bygga fotbollsplaner.

Vi tittade även på Evas funkarprogram som handlade om pengar.

Mål med lektionen:

Förstå hur pengar cirkulerar i ett samhälle

Att bli medveten om vikten av att betala skatt

Påminnelse: Stormöte 6/2

Den 6/2, är det återigen dags för all personal på skolan att ha skolutvecklingsmöte, ett så kallat Stormöte.
För fritids del innebär det att mellan klockan 15.15 – 18.00 består bemanningen av vikarier. Vi är förstås mycket tacksamma om ni som har möjlighet hämtar ert/era barn tidigare denna dag.

Se tidigare inlägg på bloggen från Nina Park för mer info.