Besök i klass 2a!

Idag kom Två elever från klass 6A tillsammans med deras lärare Anette förbi oss och berättade mer om projektet de arbetat med i Kenya.

Klassen ställde frågor som: Är det jämställt i Kenya? Finns det några likheter/skillnader mellan skolorna där och här hemma i Sverige? Hur är miljön där? Vilka politiker träffade ni?

Vi skickar ett stort tack till Anette och sina fantastiska elever för att de kom och berättade, visade bilder och svarade på våra frågor. Ni är toppen, vilka förebilder! 🙂

Veckobrev v.14

Under veckan har barnen:

Genomfört en utvärdering av temat om rymden
Övat på hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra
Övat på engelska ord, kroppsdelar
Övat på ”veckans ord” en stund varje dag
Övat på läsförståelse
Lyssna på olika sagor
Tillverkat kuber och rätblock
Öva på att skriva med fin handstil
Arbetat med barnkonventionen
Fått besök av två elever från 6A som berättat om projektet i Kenya

Veckans ord

En liten stund varje dag får barnen öva på både handstilen och rättstavning genom att så noga de kan skriva av ett antal vanligt förekommande ord.
Tanken är att barnen på fredagar sedan får ett litet ”läxförhör” efter att de tränat i skolan hela veckan.

Mål vi har arbetat med under veckan:

Svenska:
Skriva med en läslig handstil för hand och med digitalt verktyg

Matematik:
Öva på de geometriska objekten rätblock, kub, klot
Skillnaden mellan en rektangel och rätblock och förstå dess samband
Skillnaden mellan kvadrat och kub och förstå dess samband
Skillnaden mellan cirkel och klot och förstå dess samband

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.55. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.24, läxboken s. 25. Apt.
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal

Globala målen – för hållbar utveckling

Åk 6 har under läsåret arbetat kring de 17 globala målen och ett projekt som går under namnet “hör oss för sjutton” som är ett samarbete med organisationen Globträdet. Detta projekt handlar i korthet om att hur vi i dagens globala värld tillsammans kan arbeta för att förbättra villkoren för både människor och miljö runt om på jordklotet.

Hela skolan har därför under läsåret arbetat med De globala målen- för en hållbar framtid i kombination med Barnkonventionen. Tillsammans röstades ett av målen fram, det som eleverna på skolan tyckte var viktigast att fokusera på.

Det mål som fick flest röster på hela skolan var mål 13: bekämpa klimatförändringarna. Detta tog eleverna från åk 6 med sig till Kenya för att föra vidare detta till världens miljöministrar under deras FN-möte.

Nu på fredag kommer vi få besök av just dessa två elever från åk 6 som åkte till Kenya och arbetade med detta projekt! Jättekul tycker vi alla i klassen och vi har redan skrivit ned massor av frågor! 🙂

Läs mer om de 17 globala målen på: https://www.globalamalen.se/

Titta gärna på den här videon för att få veta mer samt se en hälsning från någon som också har anknytning till Kenya.