Kan ni hjälpa oss att hitta PRAO-platser?

11-15 mars (vecka 11) är det dags för årskurs 8 på Årstaskolan att genomföra PRAO – och vi behöver din hjälp!
Vi saknar fortfarande ett större antal platser till våra åttor. Kan du och/eller ditt företag ta emot några eller någon av våra elever? Anmäl er i så fall – och få mer information genom Årstaskolans studie- och yrkesvägledare Malin:
malin.plantin.wantell@stockholm.se
076-129 14 25
Senast den 28 februari 2019 skulle vi behöva ha din anmälan.
Dela gärna vidare detta om du känner någon som skulle kunna hjälpa oss! Stort tack!

Information till alla vårdnadshavare med barn på fritids och/eller fritidsklubben Ikaros!

Här kommer lite information kring jourfritids, det vill säga när den ordinarie personalen har stormöten eller studiedagar. Ni har inför dessa tillfällen möjlighet att anmäla närvaro för ert/era barn via den länk som finns på alla enheters bloggar. Inför dessa tillfällen räknar jag ihop hur många barn som är anmälda och tillsätter vikarier utifrån detta antal.
När det blir många barn som kommer utan att vara anmälda i förväg får det konsekvenser för verksamheten och barnen riskerar att inte få den trygghet, omsorg och verksamhet som de har rätt till. Dessutom kan arbetssituationen för de vikarier som arbetar bli mycket stressig. I onsdags den 6 februari när det var stormöte, vilket innebar vikarier från kl 15.15, var det ca 40 barn som inte var anmälda i förväg som var kvar på jourfritids. Om jag vetat detta så hade jag självklart tagit in fler vikarier, för det är ju så att vi på skolan vill att barnen ska ha en bra och trygg verksamhet även vid dessa tillfällen.

Jag har förståelse för att det kan vara mycket för er vårdnadshavare att hålla reda på, men försök att komma ihåg att anmäla om ni behöver omsorg vid dessa tillfällen!

Påminner också om att anmäla närvaro på lovfritids på SPORTLOVET som infaller vecka 9, den 25 februari till och med den 1 mars. Länken för anmälan stänger nu på söndag 15 februari.

Vänligen
Nina Park
Biträdande rektor

Veckobrev v.6

Under veckan har barnen:

  • Klockan hel, halv, i och över
  • Multiplikation med talet 3 och 4
  • Spelat multilipaktionsrace
  • Arbetat med månens olika faser
  • Lärt sig mer om samernas historia
  • Skrivit påhittade annonser
  • Övat på färger på engelskan med Elin

Elin som är lärarstudent och som Carolina är handledare för har haft en engelskalektion med vår klass under veckan. Barnen har träffat Elin tidigare då hon varit med under vissa delar av genomförandet av bedömningsstödet i matematik med Carolina i vår klass.

Mål vi har arbetat med under veckan:
Svenska:
• Skriva enkla texter för hand med en handstil som går att läsa
• Kunna använda bilder för att göra det eleven vill berätta med sin text tydligare
Matematik:
• Klockan, hel, halv, över och i
Multiplikation med talen 3 och 4

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.18, läxboken s.19
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

I framtiden:

14/2: Sångsamling på Sörgården med tema kärlek

20/2: Sörgården åker på vinterutflykt till Enskede IP. Skridskor eller stjärtlapp och hjälm tas med. Lunch tar vi från skolan. Vi är tillbaka till mellis. Mer info kommer senare.

Månens faser

Vi har börjat arbeta om månen om dess faser samt pratat om den först månfärden och vem hunden Laika var.

Barnen fick idag öva på de olika månfaserna genom denna övning och text tagen från https://annasinstruktionsbok.wordpress.com.

Bilden är dock inte helt skalenlig, men den visar principen med månen, jorden och solen under de olika faserna. Bilderna av faserna visar månen sedd från jorden när den befinner sig i de olika lägena.

Mål med lektionen:

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser.
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.