Author Archives: Camilla

Elevernas egna samhällen

Eleverna fick i veckan i uppdrag att i mindre grupper bygga upp ett eget samhälle. Grupperna fick egna planritningar och fick tillsammans diskutera och komma överens om vad just deras samhälle skulle innehålla.

Varje grupp fick 100 byggpoäng som de fick spendera genom att köpa olika typer av byggnader till olika pris (hus: 5 poäng, butik: 10 poäng, service: 15 poäng).

Barnen arbetade verkligen engagerat och hade intressanta diskussioner om vad de ville prioritera för byggnader i sitt samhälle. Resultatet av barnens samhällen kommer att sättas upp i hallen.

Mål med lektionen
Att samarbeta
Att kunana välja ut vad som är viktiga beståndsdelar i ett samhälle utifrån givna förslag
Att kunna koppla sina egna byggen med sitt eget samhälle

Veckobrev v.3

Under veckan har barnen:

 • Arbetat med klockan hel, halv och över
 • Skrivit och pratat om känslor
 • Haft musik
 • Haft idrott
 • Övat på ord för olika aktiviteter på engelska ex. sing, swim, play
 • Arbetat med Vårt samhälle och genomfört en demokratisk röstning

Mål vi har arbetat med under veckan:

Svenska:    

 • Skriva enkla texter för hand med en handstil som går att läsa
 • Kunna använda bilder för att göra det eleven vill berätta med sin text tydligare

Matematik:                                                                                                                                  

 • Multiplikation med 2, 5 och 10
 • Klockan, hel, halv och över

Påminnelse om uppgifterna i den tillhörande läxboken Diamantjakten

Barnen ska:

 • Skriva med små bokstäver.
 • Vara noga med stor bokstav och punkt.
 • Skriva med blyertspenna.
 • Skriva med hela meningar.

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.15, läxboken s.17. Öppet hus (frivilligt) kl. 16-19. För mer info klicka på länken: https://arstaskolan.stockholm.se/nyheter/2019/01/07/varmt-valkommen-till-oppet-hus-pa-arstaskolan
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Lite bilder från veckan

Vi har fortsatt arbeta med Vårt samhälle och barnen har i smågrupper fått ge förslag vad den tomma lokalen i samhället ska användas till. Vi har haft både öppen och sluten omröstning. Vi har även sett en film som handlar om hur riksdagsval går till och vad demokrati betyder.

I veckan fick barnen ett röstkort och fick rösta på ett av de tre alternativen som var kvar efter att vi pratat om för- och nackdelar med alla de tre förslagen. Barnen fick välja det alternativ som de trodde skulle gynna samhället mest.

Mål med lektionen:

Förstå den demokratiska processen: öppen och sluten röstning

Betydelsen av att rösta för att lösa ett problem

Samarbete

Argumentera och problematisera, se för- och nackdelar med olika förslag

Veckobrev v.2

Det var verkligen roligt att träffa alla Bläckfiskar igen efter julledigheten!

Under dessa två dagar som gått har barnen:

Utvärderat höstterminen
Skrivit om vad de önskar lära sig under 2019
Haft musik
Repeterat multiplikation och hundratavlan i matteboken
Övat på vad olika föremål i skolan heter på engelskan

Schemat har justerats en aning då vi ej har simskola längre. Vänligen se sluttider nedan.

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.14, läxboken s.16.
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott