Author Archives: Camilla

Info om avslutningen 21/12

Vi träffas i klassrummet kl.08.00 för utdelning av terminsintyg och för att önska varandra en härlig julledighet. Välkomna alla föräldrar och syskon!

Klockan 08.30 går vi ut och deltar i Årstaskolans årliga ringdans på skolgården. Efter detta samlas vi igen i klassrummet.

För de barn som är kvar efter lunch är det fritids.

Veckobrev v.50

Under veckan har barnen:

• Haft sista simskolan
• Haft sångsamling med Ulf med fokus på jul- och vintersånger
• Övat på multiplikation och enkel division
• Övat på vanligt förekommande ord i juletid på engelskan
• Sett föreställningen Lilla Svansjön på Dramaten
• Sett treornas Luciatåg

Mål vi har arbetat med under veckan:
Svenska:
• Skriva enkla texter för hand och på digitala hjälpmedel med en handstil som går att läsa
• Att använda bilder för att göra det eleven vill berätta med sin text tydligare.

Matematik:
Räknesättet division, dess egenskaper och samband i olika situationer, delningsdivision och innehållsdivision
• Att öva på multiplikationstabellen 2, 5 och 10
• Att svaret i division heter kvot

Information om julavslutningen 21/12
Vi träffas i klassrummet kl.08.00 för utdelning av terminsintyg och för att önska varandra en härlig julledighet. Välkomna alla föräldrar och syskon!
Klockan 08.30 går vi ut och deltar i Årstaskolans årliga ringdans på skolgården. Efter detta samlas vi igen i klassrummet. För de barn som är kvar efter lunch är det fritids.
Fotografering på skolan under avslutningen

Som ni vet fick ni vårdnadshavare i början av läsåret fylla i en blankett som handlade om samtycke kring publicering av bilder/filmer på era barn i skolan. Vi värnar såklart om vårdnadshavares beslut kring detta och ber er vuxna att ni är noga med att endast fotografera ert barn om ni vill ta bilder på avslutningen. Vi hoppas på er förståelse kring detta.

Idrott två gånger i veckan 2019
Nu när simskolan är slut kommer barnen istället ha idrott två gånger i veckan, nämligen på måndagar och fredagar med start i januari.

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40 Jultemadag på Sörgården
Torsdag: 08.00- 13.20. Läsläxan kap.13, läxboken s.15.
Fredag: 08.00- Skolavslutning. Vi träffas i klassrummet!