Author Archives: Camilla

Veckobrev v.48

Under veckan har barnen:

 • Spårat och arbetat med veckans bokstav: K
 • Arbetat laborativt i matematiken
 • Tillverkat konstnärliga julstrumpor
 • Skrivit på lärandeplattor
 • Haft idrott
 • Arbetat med miljö och trafik
 • Besökt biblioteket
 • Haft sångsamling tillsammans med 2a
 • Övat på den kommutativa lagen i matematik

I veckobreven kommer jag regelbundet skriva ut de mål vi arbetat med, hämtat från läroplanen. Störst fokus kommer att ligga på ämnena svenska och matematik.

Mål som vi arbetat med under veckan:

Svenska:

Skriva enkla texter på digitalt hjälpmedel och för hand med en handstil som går att läsa.

Kunna använda bilder för att göra det eleven vill berätta med sin text tydligare.

Matematik:

Att känna igen antal, räkneord och siffra.

Att dela upp talet 11 och 12.

No/So:

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Avslutningen 21/12

Vi träffas i klassrummet kl.8.00 för terminsutdelning och mys. Därefter är det långdans på skolgården. Sedan är det lunch och för de barn som är kvar blir det fritids.

Nästa vecka:

Måndag: 8.00-13.10. Sångsamling med 2a.

Tisdag: 8.00-13.40. Idrott.                                                                                                                  

Onsdag: 8.00-13.40. Idrott.                                                                                                                  

Torsdag: 8.00-13.40. Läsläxan kap. 12, läxboken s.14 ta med böckerna till skolan.

Fredag: 8.00-12.40. Rörelse- och dans.

Veckobrev v.47

Under veckan har barnen:

 • Spårat och arbetat med veckans bokstav: Ä
 • Arbetat laborativt i matematiken
 • Tillverkat älgar
 • Arbetat med räknesagor i matematiken
 • Haft idrott
 • Haft grupparbete om miljö
 • Besökt biblioteket
 • Genomfört olika övningar med fokus på rörelse
 • Haft dans- och rörelse med Johanna
 • Övat handstil i den blå läxboken
 • Fått reflexer från Trafikkalendern

Torsdag 30 november är det dags för terminens andra Enhetsråd och Skolråd! (Inbjudan gäller våra klassrepresentanter).

Denna gång hålls alla möten på vår nya skoldel Årstaskolan Årstaviken (Simlångsvägen 26, granne med Värmdö gymnasium).

All personal har arbetsplatsträff under dagen, de sista äger rum 17.00-18.00. Vi senarelägger därför Enhetsrådet något jämfört med tidigare, för att enhetsledarna ska kunna vara på plats.

  • 18.30-19.15 Enhetsråd på Årstaskolan Årstaviken. Du kommer i entrén bli hänvisad till den lokal där ditt enhetsråd äger rum.
 • 19.15-20.15 Skolråd i matsalen på Årstaskolan Årstaviken. Här kommer det även att serveras mackor och kaffe/te, så att vi orkar hela kvällen.

Vi vill naturligtvis passa på att visa våra nya fina lokaler för er, elever från åk 7-9 kommer att göra detta. I övrigt så går vi igenom de frågor ni har med er från enheterna och besvarar dem, alternativt samlar in dem och svarar via mejl.

Lucia 13/12 på Sörgården

Vi på Sörgården firar dagen ensamma tillsammans med barnen med roliga aktiviteter. Vi kommer även att få se ett speciellt Luciatåg, därför har vi inte någon ceremoni för er föräldrar denna dag, vilket kan vara bra för er att veta.

Nästa vecka:

Måndag: 8.00-13.10. Sista dag för att fylla i jullovslappen om fritids.                                                                                                                              

Tisdag: 8.00-13.40. Idrott.                                                                                                                  

Onsdag: 8.00-13.40. Idrott.                                                                                                                  

Torsdag: 8.00-13.40. Läsläxan kap. 11, läxboken s.13 ta med böckerna till skolan. APT. Föräldraråd (för våra klassrepresentanter) och skolråd på Årstaviken vid Gullmarsplan.

Fredag: 8.00-12.40. Rörelse- och dans.

Trevlig helg!

Anmälan till jullovet på fritids!

Vi behöver veta om ert barn kommer till fritids eller är lediga under jullovet. Sista dag för att anmäla ert barn är måndagen den 27 november.

Obs! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor Ingrid.backstrom@Stockholm.se

För mer info läs bilden nedan.

Veckobrev v.46

Under veckan har barnen:

 • Spårat och arbetat med veckans bokstav: D
 • Skrivit räknehändesler
 • Sjungit Majas alfabetssång om D
 • Tillverkat drakar
 • Arbetat med ”vilken term fattas” i matematiken
 • Haft idrott
 • Skrivit och läst höstdikter
 • Uppmärksammat barnboksveckan
 • Skrivit om barnboksfigurer
 • Läst böcker
 • Lyssnat på högläsning
 • Genomfört olika övningar med fokus på rörelse
 • Haft dans- och rörelse med Johanna
 • Skrivit om hösten
 • Skapat en läshörna i klassen

Allmän påminnelse om frånvaro och sen ankomst

Vill påminna om att det är viktigt att barnen kommer i tid till skolan om morgnarna. Barnen missar tyvärr viktiga genomgångar om de kommer sent. Vi pratar även mycket i klassen om att vi tillsammans skapar god arbetsro och om barn kommer sent blir det lätt ett störande moment. Därför ber vi er vårdnadshavare om hjälp med att komma i tid mer era barn till skolan.

Skolan börjar kl.8.00 varje dag. Vi öppnar dörren på övervåningen kl.7.55, innan dess är det omsorg på Sörgårdens undervåning från ca kl. 07.40 (innan dess är det morgonfritids på Tegelbo).

Frånvaro/närvaro rapporteras in i skolwebben varje dag och vid hög från-/sjukfrånvaro eller exempelvis upprepade sena ankomster, kan ni som vårdnadshavare komma att bli kontaktade av skolsyster alternativt bitr. rektor.

Skolan är även restriktiv när det gäller längre ledighet på grund av skolplikt.

 Nästa vecka:

Måndag: 8.00-13.10.

Tisdag: 8.00-13.40. Idrott.                                                                                                                  

Onsdag: 8.00-13.40. Idrott.                                                                                                                  

Torsdag: 8.00-13.40. Läsläxan kap. 10, läxboken s.12 ta med böckerna till skolan.

Fredag: 8.00-12.40. Rörelse- och dans

I framtiden: Föräldraråd på Sörgården 30/11 kl.17.00-18.00, därefter Skolråd 18.00-19.00.