Author Archives: Camilla

Välgörenhetsprojekt

Till elevrådet har det kommit önskemål från klasser om att genomföra ett välgörenhetsprojekt. Alla klasser fick tidigare på terminen i uppdrag att komma med förslag till en aktivitet. Elevrådet röstade sedan fram att vi ska samla burkar/flaskor för att panta och sedan skänka pengarna. I och med att vår skola har varit engagerad i organisationen Globträdet har elevrådet bestämt att vi skänker pengarna dit.

Klasserna börjar nu med att samla in och panta burkar/flaskor och lämna in pantkvitton i skolan för att kunna skänka en slant. Vi fortsätter insamlingen fram till den 20/5 och då ska alla bidrag lämnas vidare till elevrådet (Oya eller Patricia). Resultatet sammanställs till Årstafestivalen.

I vår klass har vi pratat om:

Det är frivilligt att vara med i projektet, men vi hoppas att många har möjlighet!
Alla bidrag räknas, ”många bäckar små bildar en hel å”
Fråga släktingar/vänner/grannar om du kan få deras burkar/flaskor
Pantkvittot lämnas in till skolan

Länk till Globträdets hemsida:
http://globetree.info

Att ansöka om ledighet

Nedan kan ni vårdnadshavare läsa skolans policy kring att bevilja ledighet, f-9. Detta gäller tills vidare och tills dess att en ny allmän skrivelse kommer ut.

* Ledning godkänner upp till 4 dagar vid enskilt tillfälle, om mentor tillstyrkt. Om ett flertal ledigheter med en sammanhållen omfattning på fyra dagar önskas under ett läsår, minskar chansen att få ledigheten beviljad.

* Om familjen beslutar att åka vid icke beviljad ledighet blir det registrerat som ogiltig frånvaro och skolan frånsäger sig ansvaret för förlorad undervisning.

* Om det finns synnerliga skäl kan en elev få ledigt en längre period, men den möjligheten ska användas restriktivt.

* Ledighet beviljas inte vid Nationella provdagar och provperioder.

* Mentor/klasslärare ansvarar för att dokumentera antal beviljade ledighetsdagar så att det inte blir för många under läsåret.

* Mentor/klasslärare får ge ledigt del av dag utan påskrift av skolledare.

Besök i klass 2a!

Idag kom Två elever från klass 6A tillsammans med deras lärare Anette förbi oss och berättade mer om projektet de arbetat med i Kenya.

Klassen ställde frågor som: Är det jämställt i Kenya? Finns det några likheter/skillnader mellan skolorna där och här hemma i Sverige? Hur är miljön där? Vilka politiker träffade ni?

Vi skickar ett stort tack till Anette och sina fantastiska elever för att de kom och berättade, visade bilder och svarade på våra frågor. Ni är toppen, vilka förebilder! 🙂

Veckobrev v.14

Under veckan har barnen:

Genomfört en utvärdering av temat om rymden
Övat på hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra
Övat på engelska ord, kroppsdelar
Övat på ”veckans ord” en stund varje dag
Övat på läsförståelse
Lyssna på olika sagor
Tillverkat kuber och rätblock
Öva på att skriva med fin handstil
Arbetat med barnkonventionen
Fått besök av två elever från 6A som berättat om projektet i Kenya

Veckans ord

En liten stund varje dag får barnen öva på både handstilen och rättstavning genom att så noga de kan skriva av ett antal vanligt förekommande ord.
Tanken är att barnen på fredagar sedan får ett litet ”läxförhör” efter att de tränat i skolan hela veckan.

Mål vi har arbetat med under veckan:

Svenska:
Skriva med en läslig handstil för hand och med digitalt verktyg

Matematik:
Öva på de geometriska objekten rätblock, kub, klot
Skillnaden mellan en rektangel och rätblock och förstå dess samband
Skillnaden mellan kvadrat och kub och förstå dess samband
Skillnaden mellan cirkel och klot och förstå dess samband

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.55. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.24, läxboken s. 25. Apt.
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott