Författare: Camilla

Veckobrev v.11

Under veckan har barnen:

Spårat och arbetat med veckans bokstav: Jj
Arbetat med subtraktion
Genomfört rörelsepauser på olika sätt
Arbetat med rim
Skrivit om veckan
Pratat och arbetat kring vintern och vintertecken
Arbetat med läsförståelse

Nu har arbetet med bedömningsstödet i matematik och svenska påbörjats igen.

Camilla har varit sjuk denna vecka. Magnus och Carolina har varit i klassen som vanligt tillsammans med en vikarie.

Mål som vi arbetat med under veckan:

Matematik:
Utveckla centrala metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal med subtraktion vid huvudräkning
Centrala metoder för beräkningar vid huvudräkning, subtraktion med tiotalsövergång, räkna till helt tiotal
Svenska:
– Skriva enkla texter för hand med en handstil som går att läsa
Öva på att använda stor bokstav och punkt
Läsförståelse i enklare texter
No:
– Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstiden vinter

Nästa vecka:

Måndag: 8.00-13.10.

Tisdag: 8.00-13.40. Idrott.                                                                             

Onsdag: 8.00-13.40. Idrott.

Torsdag: 8.00-13.40. Läsläxan kap. 21, läxboken s. 23, ta med böckerna till skolan.

Fredag: 8.00-12.40. Rörelse- och dans.

I framtiden: 28/3. Vi är med och upplever Alice i underjorden med teater Bus.
18/4 Bondgårdsbesök i Huddinge. Mer info kommer.

Veckobrev v.10

Under veckan har barnen:

  • Spårat och arbetat med veckans bokstav: Bb
  • Arbetat med räknehändelser
  • Arbetat med addition
  • Skrivit om veckan
  • Arbetat med läsförståelse
  • Fortsatt med Nta temat Balansera och väga

Under torsdagen och fredagen hade barnen vikarie Kristina samt Magnus då Camilla var sjuk.

Mål som vi arbetat med under veckan:

Matematik:

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer och matematisk formulering av frågeställningar i enkla vardagliga situationer.

Tolka en räknehändelse och skriver ett matematiskt uttryck.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, huvudräkning.

Svenska:

Skriva enkla texter på digitalt hjälpmedel och för hand med en handstil som går att läsa.

Öva på att använda stor bokstav och punkt.

Läsförståelse i enklare texter.

No:

Balans, tyngdpunkt och jämnvikt.

Bedömningstöd i matematik och svenska

Snart kommer arbetet med bedömningsstödet i matematik och svenska att påbörjas igen. Materialet är till för att stödja lärarens kontinuerliga bedömning av barnens kunskapsutveckling. Detta kommer att genomföras i samtliga klasser i år 1 under vt.18.

Temaveckorna: en tillbakablick

Under två veckor under detta läsår har hela skolan haft temaveckor med fokus på bland annat trygghet, vänskap och alla människors lika värde.

Vår klass delades i hälften och matchades med hälften av barnen från en annan klass från Tegelbo och Bakgården.

Här följer ett axplock av vad vi arbetade med:

Vi lekte olika lekar tillsammans för att lära känna varandra bättre, såg kompisfilmer som tagit upp olika dilemman och därefter diskuterade vi.

Tillsammans såg barnen ut platser på skolan som de ansåg behövde tryggas upp och vi funderade ut hur en kunde göra platsen tryggare. Dessa tips skickades vidare till Trygghetsgruppen på skolan.

Som avslut på de två temaveckorna samlades F-2 i folkets hus v.9 för att ta del av vad alla grupper arbetat med. Det blev både teater, sånger, berättelser och dans som visades upp. Alla barn var superduktiga!

Vårdnadshavare fick även möjlighet att komma och lyssna på en föreläsning av Nina Rung.

Nästa vecka:

Måndag: 8.00-13.10. Hörselkontroll i klassen.

Tisdag: 8.00-13.40. Idrott.                                                                                                       

Onsdag: 8.00-13.40. Idrott.

Torsdag: 8.00-13.40. Läsläxan kap. 20, läxboken s. 22, ta med böckerna till skolan. APT. Enhetsråd och Skolråd.

Fredag: 8.00-12.40. Rörelse- och dans.

I framtiden:

28/3. Vi är med och upplever Alice i underjorden med teater Bus. 18/4. Bondgårdsbesök i Huddinge. Mer info kommer.

Nya rutiner för modersmål

OBS NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan
På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner
Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.
Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 25/4.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 25/4 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .
Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se

Balansera och väga matvaror

Fråga: Vilken matvara väger lättast respektive tyngst?

(Bägarna är fyllda med: frukostflingor, torkade ärtor, solrosfrön och okokta makaroner)

Mål för lektionen:
Uppskatta matvarornas vikt och genomföra förutsägelser
Ta reda på resultatet och dokumentera detta
Samarbeta

Barnen arbetade två och två i detta uppdrag och var duktiga på att samarbeta! 🙂