Author Archives: Camilla

Veckobrev v.11

Under veckan har barnen:

  • Genomfört ett matematiskt test (kallat IUM)
  • Arbetat med gravitation och Isaac Newton
  • Skrivit faktatexter
  • Övat på engelska fraser med Elin
  • Sjungit engelska sånger
  • Övat på läsförståelse
  • Arbetat med att addera och subtrahera hundratal i matematiken

IUM: matematiktest

Vi har under veckan genomfört första delprovet i IUM (står för utvärdering i matematik). Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar på elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9. (Text delvis tagen från primgruppens sida på su.se)

Mål vi har arbetat med under veckan:

Svenska:

Skriva faktatexter

Skriva läsligt på digitala verktyg

Matematik:

Att addera hela hundratal i talområdet 100-1000

Att subtrahera hela hundratal i talområdet 100-1000

 

Nästa vecka: 

Måndag: 8.00-12.50. Idrott

Tisdag: 08.00- 13.40.

Onsdag: 08.00- 13.40. Camilla på kurs. Jonathan är vikarie.

Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.21, läxboken s. 22

Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Newton och gravitation

Vem var Isaac Newton och vad är gravitation eller dragningskraft? Detta har vi arbetat med under veckan!
Genom att se film och läsa från faktatexter sammanfattade vi tillsammans på tavlan vad vi fått lära oss.
Barnen fick sedan två och två skriva ihop faktatexterna. De fick även rita förklarande bilder till.

Mål för lektionen:
Skriva faktatexter
Känna till tyngdkraft, dragningskraft, gravitation
Känna till vem Isaac Newton var
Skriva läsligt (med ett digitalt verktyg)
Rita förklarande bilder till sina faktatexter

Veckobrev v.10


Under veckan har barnen:

Arbetat med när entalen ökar och minskar
Gjort stjärnbilder
Arbetat med stjärnbilder och stjärntecken
Övat på klädesplagg och färger på engelska
Sjungit engelska sånger
Gjort egna berättelsekartor

Bedömningsstödet i matematik har nu genomförts.

Mål vi har arbetat med under veckan:
Svenska:
Skriva en berättelse med början, handling, slut
Skriva en faktatext

Matematik:
Taluppfattning och tals användning – centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.20 , läxboken s. 21. Apt. Föräldraråd.
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Stjärnbilder!

Idag har vi pratat om stjärnbilder och stjärntecken. Vi såg tillsammans några filmer om olika slags stjärnbilder och sedan blev barnen indelade i smågrupper.

Barnen fick klippa ut stjärnor och sätta fast dem utifrån en mall på en given stjärnbild. Kladdkrita användes för att få stjärnorna att stråla.

Dessa grupparbeten sitter nu uppsatta i vår hall.

Vi har använt oss utav sli.se samt ungafakta.se

Mål för lektionen:

Att öva på samarbete

Bygga en stjärnbild utifrån en given mall