Veckobrev v.3

Under veckan har barnen:

 • Arbetat med klockan hel, halv och över
 • Skrivit och pratat om känslor
 • Haft musik
 • Haft idrott
 • Övat på ord för olika aktiviteter på engelska ex. sing, swim, play
 • Arbetat med Vårt samhälle och genomfört en demokratisk röstning

Mål vi har arbetat med under veckan:

Svenska:    

 • Skriva enkla texter för hand med en handstil som går att läsa
 • Kunna använda bilder för att göra det eleven vill berätta med sin text tydligare

Matematik:                                                                                                                                  

 • Multiplikation med 2, 5 och 10
 • Klockan, hel, halv och över

Påminnelse om uppgifterna i den tillhörande läxboken Diamantjakten

Barnen ska:

 • Skriva med små bokstäver.
 • Vara noga med stor bokstav och punkt.
 • Skriva med blyertspenna.
 • Skriva med hela meningar.

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.15, läxboken s.17. Öppet hus (frivilligt) kl. 16-19. För mer info klicka på länken: https://arstaskolan.stockholm.se/nyheter/2019/01/07/varmt-valkommen-till-oppet-hus-pa-arstaskolan
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott

Lite bilder från veckan

Vi har fortsatt arbeta med Vårt samhälle och barnen har i smågrupper fått ge förslag vad den tomma lokalen i samhället ska användas till. Vi har haft både öppen och sluten omröstning. Vi har även sett en film som handlar om hur riksdagsval går till och vad demokrati betyder.

I veckan fick barnen ett röstkort och fick rösta på ett av de tre alternativen som var kvar efter att vi pratat om för- och nackdelar med alla de tre förslagen. Barnen fick välja det alternativ som de trodde skulle gynna samhället mest.

Mål med lektionen:

Förstå den demokratiska processen: öppen och sluten röstning

Betydelsen av att rösta för att lösa ett problem

Samarbete

Argumentera och problematisera, se för- och nackdelar med olika förslag

Information om studiedag och vårens stormöten

Hejsan alla familjer på Årstaskolan!

Hoppas ni har haft en skön julledighet!
Jag vill påminna er om att det är studiedag tisdagen den 29 januari för all personal, vilket innebär att det då är jourfritids bemannat med vikarier.

Jag vill också redan nu flagga för våra stormöten som gäller för all personal på skolan. Dessa kommer att inträffa tre gånger under vårterminen. Följande datum gäller; onsdag 6 februari, tisdag 26 mars och tisdag 7 maj, då fritids är bemannat av vikarier från klockan 15.15.

Ni kan redan nu gå in och anmäla om ni behöver omsorg dessa dagar för ert/era barn via länken ANMÄLAN TILL LOV- OCH JOURFRITIDS som finns i det övre röda fältet på denna sida.

Tack för gott samarbete!
Med vänlig hälsning
Nina Park, biträdande rektor

Veckobrev v.2

Det var verkligen roligt att träffa alla Bläckfiskar igen efter julledigheten!

Under dessa två dagar som gått har barnen:

Utvärderat höstterminen
Skrivit om vad de önskar lära sig under 2019
Haft musik
Repeterat multiplikation och hundratavlan i matteboken
Övat på vad olika föremål i skolan heter på engelskan

Schemat har justerats en aning då vi ej har simskola längre. Vänligen se sluttider nedan.

Nästa vecka:
Måndag: 8.00-12.50. Idrott
Tisdag: 08.00- 13.40.
Onsdag: 08.00- 13.40.
Torsdag: 08.00- 13.10. Läsläxan kap.14, läxboken s.16.
Fredag: 08.00- 13.20. Idrott