Författare: Monica Hansson

Tankefråga historia, vt 17

Det här reglerna gällde Sveriges första obligatoriska skolgång för alla.

Ur folkskolestadgan 1842

  • I varje stadsförsamling och i varje socken på landet skall finnas minst en skola med en utbildad lärare. Skolan bör helst vara fast.
  • Skolans ledning skall bestå av en skolstyrelse med kyrkoherden som ordförande
  • Varje lärare som är examinerad äger rätt att erhålla lön värd minst 16 tunnor spannmål, bostad med bränsle, samt sommarbete och vinterfoder för en ko.
  • I alla stiftstäder och i Stockholm inrättas med statliga medel lärarseminarier, underställda domkapitlens ledning. Statliga stipendier kan utgå till behövande elever.
  • För att bli antagen till folkskollärare krävs av den sökande gudsfruktan och sedlig vandel och att han avlagt lärarexamen. Vissa lärare skall kunna vaccinera och åderlåta.
  • De ämnen som skall ingå är läsning, skrivning, räkning, kristendomskunskap och biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och sång. För fattiga och svagbegåvade kunde en minimikurs med färre ämnen gälla. Skolstyrelsen fick bestämma skillnaden i kunskapskrav mellan pojkar och flickor.
  • Barn som undervisas hemma har skyldighet att infinna sig i skolan och examineras.

Uppgiften:

Vad är det första du kommer att tänka på?

Vad kan man förstå om livsvillkoren under det tidiga 1800-talet genom texten i stadgan?

Vilka konsekvenser bör stadgan ha fått för Sverige?

 

Besvara frågan senast den 16 maj 18.00

Tankefråga -politiken

Sveriges minsta kommun Fockenfors har ett väldigt speciellt ekosystem. Den politiska majoriteten i kommunen vill satsa mer än 50% av årsbudgeten för att utveckla det ännu mer.

Din uppgift är att bedöma om du tycker att det verkar rimligt att satsa så mycket pengar på det  området.

Gå till Fockenfors , sedan vidare till underrubriken ‘upplev Fockenfors’ och vidare till djurliv.

 

Svara på bloggen senast 24 mars 18.00

 

tankefråga 1, 2017

Skog huggs ned över hela världen, men varför?

Läs:
Länk ett
och länk två

Ge tre tydliga orsaker till skogsskövling (skriv med egna ord, inget klipp-och klistra).

Ge minst en generell konsekvens (generell = allmängiltig = gäller för flera olika situationer)

Tänk på att använda rätt begrepp.

Skicka in senast fredag 27 januari

Tankefråga 4, hösten 2016. Mardröm eller hjälte?

napoleon-150x1501Mardröm eller hjälte? Napoleon Bonaparte (1769-1821) sågs som en hjälte i Frankrike.

I England kallades han ’den grodätande uppkomlingen från Korsika’ och ‘Europas mardröm’.

 

Från mardröm till hjälte är steget rätt långt.

Din uppgift är att bestämma vilken sida som har rätt. Hjälte eller mardröm.

Svara med minimum 20, max 100 ord.

Mer att läsa i: Historieboken s 137 – 139 samt här och här

 

Tankefråga 3 hösten 2016

beware-of-dogma

Läs länken – du får kopiera och klistra in i adressfönstret. http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-viktigt-med-ett-sekulart-samhalle/

Är det jobbigt att läsa, aktivera ‘läs-upp-funktionen’ i din iPad.

I artikeln förespråkar ett antal relativt kända personer  vikten av att ha ett sekulariserat samhälle. Sekulär betyder ungefär icke-religiös. Motsatsen är ett samhälle där religionen får påverka, mycket eller lite.  Alltifrån att sjunga ‘den sommartid’ på skolavslutningen till Grekland där kyrkan påverkar skolans läroplan, eller i Iran, där lagarna och straffen sägs utgå från Koranen.

Kolla också den här länken till Globalis. Det är statistik över hur väl de mänskliga rättigheterna förekommer i olika länder. http://globalis.se/Statistik/Civila-raettigheter

 

Längst ned i den första artikeln finns en ordförklaring från Nationalencyklopedin som vill göra gällande att det finns ett samband mellan olika saker.

Din uppgift: Vad är det för samband de beskriver. Vad är din åsikt om det?

Svara med mellan 20 och 100 ord.

Svara senast den 21 oktober, 18.00 på bloggen. Inte på mejl.

 

 

bild: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_secularist_organizations

Tankefråga 2 hösten 2016, religion

pope_joan_nuremberg_chronicle_hartman_schedel

Det finns många myter om påvar. Bland annat den om påven Johanna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Johanna_(p%C3%A5vinna)

Det här har ifrågasatts, bland annat av Svenska dagbladet http://blog.svd.se/historia/2011/04/20/har-det-funnits-en-kvinnlig-pave/

Din uppgift: Läs artiklarna

Svara på:

A: om det är en myt, varför tror du den uppstått?

B: om det är sant, varför tror du några försöker säga att det är en myt?

 

Svaret ska finnas på bloggen den 30 september 13.00

 

Bild:https://www.google.se/search?as_st=y&tbm=isch&hl=sv&as_q=pope+joan&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=&as_sitesearch=&safe=active&tbs=sur:f#imgrc=FbsIzk5V4GOyQM%3A

 

Tankefråga 1 hösten 2016, feodalismen

medieval wedding,Tankefrågan ska besvaras på bloggen. Du måste skriva din mejladress, men den syns bara för Victoria och Monica. I Inlägget kan du kalla dig något annat om du vill. Ditt inlägg syns inte med detsamma. Alla inlägg publiceras samtidigt.

Frågan ska vara besvarad den 7 september 12.oo

Uppgiften: Kolla på de första 3,5 minuterna av den här videon   https://www.youtube.com/watch?v=QEe_KdoeOOI    (du får klistra in länken i adressfönstret). Tänk dig sedan att du är en livegen bonde. Du vill gifta dig, men länsherren säger nej. Vågar du göra uppror? Svara med max 8 meningar.

 

Bilden: Hans Splinter, https://www.flickr.com/photos/archeon/15194180110

 

tankefråga 4, samhälle

Manneken_Pis_(crop)Artikeln nedan handlar om ett brott.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15085934.ab

Men vad tycker du, borde det vara brottsligt?

Om du svarar nej, ge två exempel på konsekvenser som kan följa. Om du svarar ja, ge exempel på en konsekvens.

När skrevs artikeln?

 

Och vad säger hovrätten? http://www.svd.se/kissa-pa-allman-plats-kan-vara-okej

Svara på bloggen senast den 20 april