Category Archives: Veckobrev

Från skolledningen | Enhets- och skolråd samt Årstafestivalen

Enhetsråd och Skolråd – torsdag 17/5

Vi påminner om att det på torsdag är dags för Enhetsråd och Skolråd på Årstaskolan.
18.00-19.00 Enhetsråd
19.00-20.00 Skolråd

Vi gör som senast: F-6 möts på Årstaskolan Årsta torg och 7-9 på Årstaskolan Årstaviken.

Årstafestivalen – torsdag 24/5

24/5 är det återigen dags för Årstafestivalen! Vi kommer alla, även 7-9, att hålla till på Årstaskolan Årsta torg.
Tid: 16.00-19.00

Det finns i vanlig ordning en massa aktiviteter att prova + massor av framträdanden på scenen, välkomna!

Veckobrev v.7

Hej

Vi har börjat skriva berättande texter/sagor i form av att eleverna har fått ”börjor” på sagor som de sedan ska avsluta. De sagor de har skrivit hittills har varit mycket spännande. De ska tänka på att skriva med hela meningar med början, mitt och slut. Parallellt har eleverna fått träna på att använda sig av olika strategier för att få ihop en text med röd tråd och inte så mycket upprepningar. De har fått göra berättelsekartor dvs att skriva vilka karaktärer som är med i berättelsen, vilken miljö den utspelar sig i samt ett problem som uppstår och en lösning. De har tränat på att skriva personbeskrivningar och inte bara beskrivit utseende utan också egenskaper. De ska alltid också läsa igenom sin text innan någon annan läser den så att de tränar på att bearbeta sin text själv och se till att punkt är på rätt ställe och stor bokstav. Uppmuntra gärna hemma också vid skrivläxor att läsa igenom själv innan någon eventuell vuxen rättar läxan.

Läs- och skrivläxan de fick idag har de till veckan efter sportlovet, v.10. För nästa vecka är det fortsättning av temaveckan vi påbörjade i höstas och vi ska fortsätta med några antimobbningsdagar. Nästa vecka bryts vanliga lektioner och prestämnen såsom idrott, slöjd och lek och rörelse.

I matten har vi fortsatt med klockan och arbetat med problemlösning.

På so:n har vi fortsatt med tema forntiden.

Nästa vecka v.8

Måndag: vanlig skoldag
Tisdag: Temadag antimobbning, vanliga lektioner bryts
Onsdag: temadag vanliga lektioner bryts
Torsdag: temadag vanliga lektioner bryts
Fredag: Vanlig skoldag

v.9 sportlov

Varma hälsningars hej Malin

Veckobrev v.6

Hej!

Den här veckan har vi fortsatt arbeta med Stockholm. Barnen har läst en massa om Stockholms historia samt skrivit en faktatext om Stockholm.
Förutom att barnen har lärt sig massor om Stockholm så har de också tränat på att ta ut fakta ur en anvisad källa och skrivit egna meningar utifrån den. Vet ni vem som sägs ha grundat Stockholm? Vet ni någon teori om varför Stockholm heter Stockholm? Det vet era barn, så fråga dem=)

Vi har också jobbat med istiden och ska nu börja jobba med forntiden.
Några delmål för eleven:
*Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
*Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
*Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen.
*Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
*Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Vi kommer lära oss om forntiden med hjälp av film, litteratur, samtal och diskussion samt andra läs och skrivövningar. Eleverna kommer få ett forntidshäfte och vår ambition är att avsluta temat med att göra ett reportage som ska utspela sig under en bestämd tidsepok, ”inaktuellt”.

Under mattelektionerna har vi fortsatt traggla klockan. Många har det lite kämpigt med klockan så träna gärna hemma. Barnen har fått med sig ett häfte hem med klockan som ni gärna får göra med dem. Annars fråga gärna ofta ”hur mycket är klockan?”, ”Om hur lång tid börjar det här”, ”om hur många timmar ska du göra ditt och datt”… Öva, öva och öva=) Förutom klockan så har vi tränat på positionssystemet med hjälp av egyptiska siffror och romerska siffror.

Den här veckan är skrivläxan till läsläxan valfri. Alla som vill ha en skrivläxa får en, men jag kräver ej att de gör den.. Annars nöjer jag mig med att alla barn har läst till de har förstått texten samt har ett någorlunda flyt i sin läsning.

Nästa vecka v.7
Tisdag Slöjd
Läs (och de som vill skrivläxa) kapitel 19
Multiplikationsförhör tabell 10
Grupp 1 idrott
Onsdag: grupp 1 och 2 idrott
Grupp 2 lek och rörelse
Torsdag: musik på morgonen, gå direkt dit!
Grupp 2 lek och rörelse
Fredag: grupp 2 idrott

Veckobrev , v 45

Hej

Den här veckan har varit bra hittills. Det kändes som en lugn start med en härlig arbetsro, trots lov. 

I matten kör vi multiplikation och i svenskan har vi läst texter och svarat på frågor som liknar hur nationella prov kan se ut. Vi har också skrivit en beskrivande text om elefanter som ligger till grund för bedömningsstödet som jag talade om på föräldrarmötet tidigt i höstas. Vi har tränat litegrann inför nationella prov redan nu för att det ska vara odramatiskt när de sätter igång i vår och att barnen har lärt sig formen ordentligt. 

Igår hade Tobbe barnen på morgonen när jag vabbade och mattelektionen rullade på som vanligt. De fortsatte arbetet med multiplikationtabellen två och fyra. 
Framöver tänkte jag ge läxa med multiplikation. Vi ska göra egna kort exempelvis 2•5 på ena sidan. Andra sidan står svaret 10 på. Detta är för att eleverna ska färdighetsträna de olika tabellerna på ett lekfullt sätt så att de inte hela tiden behöver räkna ut 2+2+2+2+2. Jag återkommer när vi drar igång den läxan. Malin hade barnen på eftermiddagen och gav ny läsläxa. Och många verkar se skrivläxan på bloggen också? Annars får ni återkomma till mig.

I slutet av november drar utvecklingssamtalen igång. Som det ser ut nu ligger samtalen 27/11, 28/11 och 30/11 men det är lite preliminärt ännu och jag ska dubbelkolla så att det går ihop med verksamheten. Jag skriver detta för att ni ska ha ett humm om när ni är välkomna på samtal. Jag återkommer i slutet av veckan /i början på nästa vecka vem som har vilken tid. Det är inte riktigt klart ännu. 

Samtalen kommer vara korta och koncisa och vara i 20 minuter. Malin kommer också delta på samtalet. 
Nästa vecka, v 46

Tisdag: läs- och skrivläxa kapitel 10, viktig information

Grupp 1 idrott

Onsdag: ny läs- och skrivläxa

 Grupp 2 idrott

Torsdag: dagen börjar med musik. Gå direkt dit!:) Efter musik är det simning så tag med badkläderna:)

På återseende!

Med vänlig hälsning, malin