Kategori: Från skolledningen

Brev från Ingrid 

Hej alla familjer!Om ni vet att ni är på väg att flytta och byta skola vore vi väldigt tacksamma om ni meddelar oss så snart det bara går.

Som ni ser växer Årsta och det flyttar in många familjer som har barn som behöver en skolplats.

För att Skanskvarnskolan och vi ska kunna fördela platser så bra det bara går, behöver vi vara uppdaterade om hur det ser ut till hösten.

Meddela mig på ingrid.backstrom@stockholm.se eller 08 50846205

Hälsningar

Ingrid Bäckström

Bitr.rektor

Årstaskolan

 

 

Veckobrev v.8 och information om modersmålsundervisningen

Hej

Då är det bara några dagar kvar till sportlovet. Kom ihåg att anmäla på fritidsbloggen om ert barn ska vara på fritids under denna vecka. Information om modersmålsundervisning följer i slutet av detta veckobrev.

Det känns som vädret har spelat oss många spratt under februari. Kom ihåg att titta till era barns hyllor så att det finns kläder efter väder. Vi hjälper barnen att hänga upp kläder i torkskåpet för att de ska hinna torka mellan rasterna och utevistelserna.

Talesätt och ordspråk

Vi har börjat uppmärksamma mångfalden av talesätt och ordspråk som finns i det svenska språket. På en panel i klassrummet har vi satt upp meningar och fraser. Detta för att dela med oss av de talesätt och ordspråk vi hittar när vi läser och pratar i klassrummet. Det blir roliga diskussioner om vad de kan betyda och när en ska använda dem. ”När man talar om trollen står de oftast i farstun” – kan bli väldigt spännande att förklara och förstå.

Kontinenter och världsdelar

I samband med att vi avslutar rymdtemat är det dags att landa en stund på jorden och undersöka våra världsdelar och världshav. I det centrala innehållet för samhällskunskap (SO som det står på schemat) ska undervisningen behandla: Jordgloben. ”Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven” (lgr11)

Tanken är att eleverna ska förstå att vi lever på en stor planet som vi delar med andra varelser. Och som det står vidare i kommentarer till det centrala innehållet: ”Jordgloben är en bild av verkligheten och en utgångspunkt för vidare studier av kartor med deras uppbyggnad av färger, symboler och skalor.”

I klassrummet närmar vi oss detta genom att barnen får titta på filmer om olika typer av kartor och sedan får skapa egna världskartor. Det är roligt att få höra barnens förkunskaper. De kan mycket om de nya teknikerna som finns i kartskapande. Inte minst med GPS och Pokémon Go.

Valfri läxa

I samband med att vi introducerade detta nya moment röstade barnen fram en läxa som är valfri att göra. De elever som vill får göra en karta över sitt rum. Enda kravet är att den ska vara ur ett fågelperspektiv över det rum de sover i. Det ska bli spännande att se resultaten. Anledningen till att det är en valfri läxa är att vi ständigt tränar på elevinflytande under lektionerna och klassen röstade tillsammans att de ville ha detta i läxa och att det också skulle vara valfritt.

SV – vi har repeterat ordklasser och löst detektivhistorier i läsförståelsen.

MA – vi har börjat med additions uppställning, avrundat tal och gjort talmönster. En grupp fick idag gå ner till ICA tillsammans med Malin och ”låtsashandla”, detta för att träna på avrundning. Nästa grupp ska gå imorgon.

EN – vi fortsätter med att lära oss om leksaker.

SO – världsdelar och världshav.

GOW – ”Trollkarlsmamma!”

Viktiga datum

Sportlov nästa vecka 9.

Veckan efter sportlovet vecka 10

Måndag:       idrott, försök att låta eleverna packa sina väskor själva. Det blir lättare för dem att komma   ihåg vad de hade med sig.

Tisdag:          Dans grupp 2

Läsläxa kapitel 17, Gavinis guld, sidor 96-101

Vänliga hälsningar!

 Boris och Malin

OBS NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan

På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner

Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se

 

Veckobrev v.6

Hej

Det här känns som en kort vecka. Idag har det varit studiedag och nu på fredag är det Vintersportdag på Gubbängens IP.

Måndag och tisdag har vi haft bedömningsstöd. Torbjörn vår lärare från lågstadiesatsningen har varit med klassen och stöttat upp så att jag kunnat sitta med alla elever. Barnen fick visa vad de kunde och vad de behövde träna på. Detta gjordes både muntligt och skriftligt. Det blev givande och roliga samtal om matematik och om vad barnen har lärt sig under året.

Information från ledningen

Nu är det dags att svara på Stockholms stads årliga undersökning!

Vad våra elever och du som vårdnadshavare tycker är viktigt för att vi ska kunna utveckla kvalitén i våra verksamheter. Du som har barn i årskurs två erbjuds också att svara på en under­sökning om ert fritidshem tillsammans med ditt barn. Passa på att svara nu! Undersökningen genomförs fram till sportlovet.

Har du frågor om undersökningen eller inte fått din enkät kontakta Markör som genomför undersökningen via e-post: AdminSthlm@markor.se

Läs mer på: stockholm.se/grundskoleundersokningen

Viktiga datum:

Nu på fredag är det Vintersportdag med skridskoåkning. Vi kommer att grilla korv. Barnen får gärna ha med sig något varmt att dricka och en frukt. Kom ihåg skridskor och hjälm! Vi åker 9:00 och är hemma senast klockan 13:00.

Ingen GOW den här veckan heller eftersom vi är borta nästan hela fredagen.

MA – bedömninsstöd

SV – bedömningstöd

NO/bild – barnen har skapat sina stjärntecken på svart papper och gjort planeter av lera. Tanken är att vi ska göra ett diorama (tittskåp) med lerplaneterna. Barnen har också skrivit om stjärntecken i sin Rymdbok.

Nästa vecka 7

Måndag: idrott

Tisdag:  dans grupp 2.

Ingen läsläxa eftersom det var studiedag idag.

Vänliga hälsningar!

Boris och Malin

Veckobrev v.2

Hej

Välkomna tillbaka till en ny termin. Det känns spännande och kul att återigen starta upp skolverksamheten. Den här veckan kommer vi mjukstarta och försöka att i lugn takt komma tillbaka till våra rutiner. Det blir ingen dans och ingen Grej of the Week. Barnen kommer däremot få sin läsläxa som vanligt nu på onsdag.

Som ni vet är inte Simon längre knuten till vår klass eftersom han har börjat studera. Vi tackar Simon för en underbar tid och öskar honom all lycka med sina studier.

Jag skriver ett lite kortare veckobrev redan nu eftersom vi har fått nya rutiner angående frånvaroanmälan.

Nästa vecka 3

Måndag: idrott

Tisdag:    Läsläxa kapitel 13 kändisklassen.

Dans grupp 1

Viktiga datum:

Öppet hus på Årstaskolan mellan 17:00-20:00 torsdag den 26 januari. Vi på skolan visar upp vår verksamhet, varmt välkomna. Närvaro är givetvis frivillig.

APT torsdag den 26 januri.

Nya rutiner för sjukanmälan av elever

rån och med vårterminen kommer sjukanmälan av elever i åk 1-9 att ske via Skolwebben. Vi kommer att ta bort sjukanmälan via telefonsvar för årskurs 4-9 och sjukanmälan direkt till enheten via telefon för årskurs 1-3. Sjukanmälan görs senast kl.08:00.
Eftersom Skolwebben är knutet till skolschemat och bara gäller skola och inte förskoleklass och fritids så kommer vi att behålla sjukanmälan via telefon till förskoleklass och under loven till fritids.

Då vi nu fått nya rutiner för frånvaroanmälan anmäler du nu direkt i skolwebben på följande sätt:

alternativ 1: Logga in i skolwebben och anmäl ditt barn.
alternativ 2: Anmäl ditt barn via sms (se guiden nedan)
alternativ 3: Ladda ner “anmäl frånvaro” appen (se guiden nedan)

Hur du gör finns beskrivet i följande guide:

För att kunna använda sms och frånvaro appen är det nödvändigt att du som vårdnadshavare har loggat in i skolwebben en gång med bank-id eller e-legitimation och registrerat ditt mobiltelefonnummer. Detta kan endast du göra.
Webbadress till skolwebben är: www.skolwebb.stockholm.se.
För support till detta ring: 08-508 00 508 eller maila  e-support@stockholm.se.
Det är viktigt att du anmäler frånvaro senast kl.8:00 varje dag. Detta gör att barnens lärare kan se om ditt barn är frånvarande direkt i sin dator på morgonen och morgonrutinen på skolan förenklas.

Anledningen till ändringen av frånvarohanteringen är:

  • Idag måste personalen på fritids passa telefonen på morgonen, vilket innebär mindre tid till att ta emot elever och föräldrar på ett bra sätt.
  • Det är ofta svårt att höra vad som sägs på telefonsvararen, och ibland glömmer vårdnadshavarna att uppge efternamn eller klass vilket gör att vi inte vet vilken elev som är sjukanmäld.
  • Systemet med telefonsvarare kräver manuell avlyssning och inmatning av information, vilket skapar merarbete och risk för misstag.
  • Vi kan inte vara säkra på vem det är som ringer och sjukanmäler via telefon.

Med vänliga hälsningar
Skolledningen på Årstaskolan

Om inte länkarna skulle fungera finns den här informationen tillgänglig på www.arstaskolan.se. .

Vänliga hälsningar!

 Boris och Malin