Författare: boris

Veckobrev v.13

Hej

Då var det dags för sista veckobrevet. Tiden har gått fort tillsammans med era barn. De har lärt mig otroligt mycket, kanske mer än vad jag lärt dem. Det har varit en spännande och rolig tid med lärande och lust i fokus. En plats där våra styrkor och olikheter tas tillvara och formar klassrums- och lärandemiljön. Jag hoppas att den känslan också har förmedlats till er vårdnadshavare.

Cool “rastkonst” av konstnärerna i 2B!

Vår biträdande rektor Susanne Van der Kwast har bett mig närvara vid era barns utvecklingssamtal för att det ska bli en konstruktiv och smidig övergång där det finns en kontinuitet i barnens skolgång. Datum för utvecklingssamtalen kommer snart – jag och Malin måste synka våra scheman.

Även om jag snart ska sluta fortsätter dagarna som vanligt:

MA – vi har tränat på att använda något som barnen kallar för ”matterutan”, en strategi vi har för att lösa matteproblem. Det handlar om att dela upp deras White boards i fyra rutor där vi angriper problemet utifrån fyra metoder; material som vi ritar av (t ex pengar, klossar), symboler (mattespråk), räknesagor samt en ruta där de sätter ord på hur de löst matteproblemet. Barnen sitter två och två och det är kul att se hur de använder sina olika styrkor för att lösa problemen.

NO – vi har startat ett nytt tema som handlar om Kroppen, den här veckan sätter vi ord på vad som finns utanpå. Mål och innehåll får följa med kommande veckobrev.

SV – arbete utifrån arbetsboken Diamantjakten med faktatexter och hur vi mäter temperatur.

EN – har vi tränat på vad våra kroppsdelar heter på engelska.

Nästa vecka 14

Måndag: idrott

Tisdag: Ingen läsläxa, dansen var inställd den här veckan, det är således grupp 2 tur.

Fredag: Naturhistoriska riksmuseet, närmare info följer med nästa veckobrev. Det kommer äga rum under vanlig skoltid.

Tack för den här tiden!

 Boris

och vänliga hälsningar från Malin

 

Veckobrev v.12

Hej

Den här veckan har vi pratat mycket om studiero i klassen. Barnen har tillsammans med mig skapat en ”studierotrappa”. Den handlar om hur vi tillsammans går från att vara nybörjare till stjärnor i att skapa studiero åt varandra. Barnen har listat olika egenskaper och förmågor som är bra att ha för att kunna klättra uppåt. Det handlar till exempel om att räcka upp handen, bara gå runt när det är nödvändigt, att vi pratar med ”inomhusröst”, med mera. Totalt är det fem trappsteg för att nå upp till toppen. Vi undviker ordet ”inte” och fokuserar istället på hur vi ska göra. Tanken är att de ska vara lätta och tydliga steg som inte känns omöjliga, steg som alla kan uppnå efter förmåga. Det handlar inte om att skapa hets eller tävlingslust. Utan att det ska vara en tydlig och progressiv utveckling för alla barn i klassen.

I tisdags rockade vi sockarna för att uppmärksamma att vi alla är olika och för att fira mångfalden som finns i vår klass och i världen, olika är bra!

MA – multiplikation och mattespel.

SV – har vi tränat på ng-ljudet.

SO – vi ska den här veckan göra klart våra världskartor.

GOW – stål jätte.

Nästa vecka 13:

Måndag: idrott

Tisdag: dans grupp 2, läsläxa Buenos Aires nästa, kapitel 20 sidor 111-116

Viktiga datum

Nu på torsdag är det APT

Fredagen den 7 april ska klassen besöka Naturhistoriska museet. Barnen är iväg hela dagen och kommer tillbaka efter ett.

Vänliga hälsningar!

Boris och Malin