Hej

Den här veckan har vi fortsatt på våra sagor. Visst blir dom fantastiska? Era barn är riktigt bra författare. Tack för alla era sagor barn! Ni föräldrar har nu fått ett litet smakprov av vad jag får läsa dagligdags. Det är få förunnat. Snart har de som vill lägga ut en saga gjort det. Det är några till som vill dela med sig men några väljer att avstå och jag tvingar ingen att lägga ut på nätet. Jag vet också att några av er efterfrågar planeringar. Men jag glömmer bort att lägga ut men här har ni planeringen för temat.

”Berättelser med skräckbörjor”

Mål för ämnesområdet:

(Förmågor och kunskapskrav från lgr 11)

Formulera sig i skrift.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Eleven kan läsa bekanta elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på iPad. I texterna kan eleven använda stor bokstav och punkt samt skiljetecken, frågetecken och utropstecken.

Eleven ska utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter och skriva rent på iPad.

2 Bedömningsaspekter:

(Tydliga delmål för eleven)

Du ska skriva en berättande text med tydlig inledning (skräckbörjan) och fortsätta historien med en handling och avslutning.

Din text ska vara sammanhängande (röd tråd).

Du ska tänka på språkets struktur med stor och liten bokstav på rätt plats, frågetecken och utropstecken.

När sagan är klar ska du läsa in den på röstmemo.

3 Metod för genomförande:

Vad behöver undervisningen innehålla för att möta bedömningsaspekterna?

skräckbörjor från lektion.se

Skrivbok

Ipad

Inspiration från varandras sagor.

4 Metod för uppföljning av lärandet: Vad behöver uppföljningen innehålla för att mäta bedömningsaspekterna hos eleverna? (Hur ska eleven visa att de nått målen?)

Ha producerat en saga som når kraven. De elever som vill får lägga ut sina sagor på bloggen med text och ljud för att visa föräldrarna (frivilligt).

Jag kan också berätta att vi har gjort vårt sista nationella prov för årskurs 3. Som jag har sagt tidigare. Era barn är super och alla har gjort en dunderansträngning. Heja! Det är bara några som varit sjuka som måste ta igen några prov.

Vi har också börjat skriva manus till ett inaktuellt med forntidstema. Tanken är att de gör en research och sedan spela in ett reportage. Barnen verkar tycka detta är superkul. Här har ni planeringen för temat:

Forntiden

1 Mål för ämnesområdet:

(Förmågor och kunskapskrav från lgr 11)

Använda olika tolkningar av tidsperioder och händelser för att förstå hur historien hänger ihop.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vilka är de kritiska aspekterna?

Tar för givet att ordförståelsen finns. Svårt att relatera till tid.

2 Bedömningsaspekter:

(Tydliga delmål för eleven)

Du ska känna till människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Du ska kunna tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Du ska kunna ge exempel på spår i naturen efter istiden och forntiden.

Vi ska ha gjort en tidslinje.

Du ska förstå tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Vi ska gå igenom vilka förutsättningar det finns i natur och miljö för människor att bygga hus till exempel pga mark, vatten och klimat.

3 Metod för genomförande:

Vad behöver undervisningen innehålla för att möta bedömningsaspekterna?

Detta gör vi med hjälp av film, litteratur, samtal och diskussion samt andra läs och skrivövningar. Vi utgår från boken: Forntidsboken.

Och arbetar utifrån ett forntidshäfte där eleverna skriver i och svarar på frågor.

Filmer om forntiden och nordiska mytologin.

UR-filmer, Magma animerade filmer om evolution i djurvärlden, film om Lucy, Rena rama forntiden

Söka fakta på internet (t.ex www.historiska.se, www.varldensbilder.se, www.ungafakta.se)

Skapande övningar (de ska göra en film om forntiden där, programmering, green screen, måla, skriva manus är skapandeformen).

Begrepp: istid, stenålder, bronsålder, järnålder, hällristningar, isräfflor, jättegryta, rullstensås, jättekast/flyttblock, landhöjning, flinta, brons, järn, fossil,

4 Metod för uppföljning av lärandet: Vad behöver uppföljningen innehålla för att mäta bedömningsaspekterna hos eleverna?

(Hur ska eleven visa att de nått målen?)

Dina kunskaper kommer bedömas under arbetets gång och genom diskussioner samt delaktighet.

Eleverna ska göra ett filmprojekt inaktuellt

Nästa måndag 23 april börjar Årstaskolans hälsomånad och den pågår fram till Årstafestivalen 24 maj. En månad där vi sätter lite extra fokus på vår hälsa. Klasserna kommer tävla sinsemellan och vi ska utmana oss själva att röra oss mer än vad vi gör idag. Vår klass har redan tjuvstartat och pratat om hur mat och rörelse påverkar vår hälsa samt varit ute och powerwalkat, då slöjden varit inställd. Vi kommer skicka med ett papper hem där eleven ska skriva upp de gånger de rör sig så kan de vara med och tävla. Se papper nedan:

Snart kommer det komma ut tider för utvecklingssamtal. De kommer sträcka sig från 30 maj till 1 juni.

Nästa vecka v.17

Måndag:

hälsotema startar

Läxa: Läsa några sidor från sin valda bok.

Tisdag: slöjd

Grupp 1 idrott

Läxa: Läsa några sidor från sin valda bok.

(För de barn som ej automatiserat alla tabeller kommer de få välja en egen tabell att förhöras på, då de också har chans att öva på den en vecka)

Onsdag: grupp 1 och 2 idrott

Grupp 2 lek och rörelse

Läxa: Läsa några sidor från sin valda bok.

Torsdag: musik på morgonen, gå direkt dit.

Grupp 2 lek och rörelse

Läxa: Läsa några sidor från sin valda bok.

Fredag: grupp 2 idrott

Läxa: Läsa några sidor från sin valda bok.

Återkommer snart med tider. Vänliga hej

/Malin

2 tankar om “Hej

  1. Pieter-Jan says:

    Sagorna var helt fantastiska! man blir genuint imponerad av så mycket kreativitet och litterär talang 😊

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *