Jullovsanmälan

Hej!
Nu är det dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut under jullovet.
För att kunna planera aktiviteter, mat och personal behöver vi veta om ert barn kommer till fritids eller är ledigt.
Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.

Anmäl på Norrgårdens fritidsblogg. Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs anmälningsformuläret..

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Engelska.

Vi har engelska varje vecka och eleverna tycker det är roligt. Eleverna har olika erfarenhet av språket av olika anledningar. Ett framgångsfaktor är att låta eleverna prata så mycket det går. Att man också får läsa engelska texter som möter eleverna på en lämplig nivå. Ni har säker korta samtal på engelska hemma med era barn. Både roligt och givande. Låt gärna barnen få titta på engelska program som intresserar dem. Detta ökar deras förmåga.