Författare: Tobbe Nord

Multiplikationstabeller!

Vi har föst och främst tränat på att se sambanden mellan addition och multiplikation. Nu har vi börjat att arbetat mer med de enskilda tabellerna. Länken nedan är musik som främjar inlärning av multiplikationstabellerna. Lyssna gärna med barnen och sjung med.

http://www.kunskapshubben.se/2ans-tabell/