Författare: Berit Ghavidel Rostami

Enkät – vårdnadshavare

För att få en så rättvisande bild som möjligt av hur ni vårdnadshavare uppfattar den skol- och fritidverksamhet som era barn går i är det viktigt att så många som möjligt svarar på den enkät som Skolinspektionen årligen samlar in. Ni bidrar till det genom att klicka på den bifogade länken och svarar på frågorna. Vi är mycket tacksamma om ni tar er tid att göra detta, senast nu på fredag den 20 oktober.

Arstaskolan-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

Enkätundersökning

Till alla vårdnadshavare i åk 1-9 på Årstaskolan:

Varje år gör Skolinspektionen en enkätundersökning på landets skolor. En av svarsgrupperna är alla vårdnadshavare, vårdnadshavare i förskoleklass får enkäten något senare för att ha mer grund för sitt tyckande. De andra som får en enkät att svara på är eleverna i åk 5 och åk 9 samt undervisande lärare i åk 1-9.

 

Bifogat hittar du informationsmaterialet från skolinspektionen, inklusive en länk till enkäten. Vi hoppas du tar dig tid att svara, det är värdefullt för oss att bilden av skolan så långt det är möjligt speglar vad alla elever, vårdnadshavare och medarbetare tycker. Har du flera barn i åk 1-9 så kan du svara flera gånger via samma länk.

Vi ber er vänligen svara senast den 20 oktober.

Tack!

Arstaskolan-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

Klassens telefonlista

Nu har vi fått in alla blanketter med Elevuppgifter och klassens telefonlista är uppdaterad. Jag antar att alla som är med på listan är intresserad av att få den uppdaterade versionen. När det gäller våra nya klasskompisars föräldrar så kommer jag att stämma av det med er innan jag lämnar ut era mobilnummer.
I slutet av nästa vecka räknar jag med att lämna ut listan i pappersform.

Jag har också fått frågan om klassens mejllista. Jag jobbar på att uppdatera den och återkommer när det är klart.

Mvh /Berit

PS. Ni har väl inte missat att börja prenumerera på den nya fritidsbloggen! Där kommer all info om fritids i fortsättningen. Länk till den: https://site.arstaskolan.se/norrgarden/ DS.