Författare: Berit Ghavidel Rostami

Förebygga övergrepp

Ett av skolans uppdrag är att säkerställa en trygg miljö för barnen i skolan och ge dem verktyg att själva förstå sina rättigheter. En av de rättigheterna är att få ha sin kropp i fred. Hur de kan göra om de är med om eller utsätts för handlingar som känns fel. Vad får vuxna göra mot barn? Vad får barn göra mot barn? De har också rätt att få veta hur de kan få hjälp och av vem, att det alltid finns vuxna på en skola som kan hjälpa, att man får berätta etc.

Vi vill informera om att under hösten ansvarar fritidspedagogerna på Årstaskolan för att genomföra ett förebyggande arbete i klasserna mot övergrepp och kränkande behandling. I 3a sker detta nu i november och arbetsmaterialet vi använder är till exempel boken “Vilda säger nej”, Vårdguidens interaktiva sida “Våga berätta”, Rädda Barnens material “Stopp min kropp” samt filmer från SVT play och UR. Vi gör också enkla övningar där en t.ex. får träna på att ta ställning till olika påståenden.

 

Luciafirande på Norrgården

Här kommer lite information om hur vi planerar för Luciafirande på Norrgården.

Musiklärare Magnus Wahl är i full gång med att öva Luciasånger med alla treorna. På luciamorgonen, onsdagen den 13 december, inbjuder vi alla föräldrar att komma och njuta av resultatet i trapphuset utanför skolbiblioteket kl 8.15.

Så här tänker vi när det gäller det praktiska runt omkring:

Vi utgår från att alla treorna är med i Luciatåget. De kan välja mellan att vara något av dessa traditionella “figurer”: Lucia, tärna, stjärngosse, tomtenisse eller pepparkaksgubbe/gumma. OBS! Inget “spextåg” alltså! Vi önskar hjälp från er vårdnadshavare med att ordna med de kläder och tillbehör som behövs till det ert barn väljer att vara.

På Luciamorgonen önskar vi att ni lämnar barnen på Norrgården kl. 8.00. De får gärna vara ombytta när de kommer, om inte så hjälper vi dem om det behövs. De vuxna som ska vara med och titta på Luciatåget går sedan direkt till trapphuset vid biblioteket och väntar där. Luciatåget kommer från Norrgårdens korridor och står och sjunger i trappen. Publiken står alltså nedanför trappen, framför biblioteket.

När de sjungit klart går tåget tillbaka till Norrgården och vi säger tack till publiken som då måste lämna plats för Bakgårdens alla elever. Luciatåget laddar om och gör sedan det hela en gång till, nu med Bakgården som publik.

Jullovsanmälan

Hej!
Nu är det dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut under jullovet.
För att kunna planera aktiviteter, mat och personal behöver vi veta om ert barn kommer till fritids eller är ledigt.
Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.

Anmäl på Norrgårdens fritidsblogg. Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs anmälningsformuläret..

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Öppning och morgonomsorg för Norrgården

Då det under hösten kommit upp lite olika frågor kring morgonomsorg och öppning på Norrgården så vill vi göra ett förtydligande vad det är som gäller.

Kl 06:30 öppnar Tegelbo för de som behöver omsorg på morgonen. Kl 07:50 öppnar Norrgården, innan dess lämnas barnen på Tegelbo och släpps iväg av Tegelbopersonalen för att gå över till Norrgården kl 07:50. Om man ändå väljer att lämna i trapphuset eller om ens barn går själv och går direkt till trapphuset och väntar tills det öppnar är det vårdnadshavarna som har ansvaret för sitt barn fram till att Norrgården öppnar kl 07:50.

Mvh personalen på Norrgården