Idag!

Vi genomförde nationella prov i läsförståelse idag och jag är nöjd med hur eleverna klarade av det. Här bedömer jag förmågan att fårstå och tolka text. Jag har berättat resultatet till varje enskild elev så att de vet hur det har gått. Ni kan fråga dem hur det har gått.

Klassen genomförde också nationellt prov i att skriva en berättelse utifrån ett bestämt ämne. Det jag bedömer är förmågan att skriva en berättelse med en röd tråd. Att texten är begriplig och att handstilen är läslig. Man tittar också på förmågan att använda sig av stor bokstav och punkt på ett o.k sätt. Det som är viktigt vad beträffande stavning så är det att eleverna stavar korrekt på ord som är vanligt använda i texter.

Eleverna har skrivit mycket detta läsår och de har utvecklat förmågan i att förmedla sig via skriven text på positivt sätt.

Eleverna har tillsammans tittat på varandras texter för att få se hur någon annan skriver. Man får även läsa upp sin text för sina kamrater. Att våga läsa upp sin text inför andra är stort och viktigt. Feedbacken till varje elev måste vara färsk och att man förstår den. Och att man får några utvecklingsområden oavsett var man är i sin skrivutveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *