Organisationsförändring

Hej,

Nästa läsår kommer vi att göra en organisationsförändring där årskurs 3 kommer att bilda en egen enhet i E-huset, våningsplanet ovanför Bakgården. Detta möjliggörs då högstadiet flyttar till Årstaviken och vi får fler lokaler att tillgå i den byggnaden. Vi kommer även att utöka med två förskoleklasser vilket innebär att det blir fem förskoleklasser nästa läsår och de behöver få utrymme i lågstadieenheternas lokaler.

Tanken med denna förändring är att främja övergången till årskurs fyra där samarbetet mellan stadierna kommer att möjliggöras i större utsträckning både under skoldelen och under fritidsverksamheten. Eleverna får tillfälle att lära känna varandra bättre inför mellanstadiet vilket kommer vara gynnsamt ur ett trygghets-, trivsel- och kunskapsperspektiv. Det blir även lättare för både elever och pedagoger att samarbeta, genomföra aktiviteter och samplanera mellan parallellklasserna vilket också innebär positiva effekter för både lärmiljön och det sociala klimatet. För att göra denna övergång och flytt bra för eleverna kommer de att besöka sina nya lokaler under våren.

Vi hoppas att ni föräldrar känner förtroende inför detta beslut och förstår att det finns en grundtanke där elevens bästa står i fokus. Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor och kan då kontakta:

Johan Engström biträdande rektor 4-6
johan.engstrom@stockholm.se

Ingrid Bäckström biträdande rektor f-3 ingrid.backstrom@stockholm.se

Susanne van der Kwast biträdande rektor f-3 susanne.vanderkwast@stockholm.se

Med vänlig hälsning Skolledningen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *