Info från veckan.

Nu är de internationella proven genomförda i klassen. Det har varit givande samt också gett oss de kvitton som behövs för att se vad vi arbetat bra med och vad som behöver ligga i det fortsatta arbetet på mellanstadiet.

No/so:

Vi har nu arbetat med forntidsarbetet och eleverna jobbar i par där de skapar faktafilmer om de olika tidsperioderna under forntiden.

MA:

Avrunda tal utifrån kunskaperna från positionssystemet är viktigt att förstå. Att kunna uppskatta tal är en annan förmåga att träna på.

sv:

De barn som har läsläxan hemma kan nu lämna in dessa. Vi har jobbat klart med den. Vi fortsätter att titta på texter för att utveckla elevernas egen skrivning.

Vi läser en ny gemensam bok som heter ”balladen om en bruten näsa” och vi har samtal om innehållet. Att ha gemensamma läsupplevelser är så givande när vi får höra på varandras reflektioner och tankar om innehållet samt vilka känslor boken väcker.

Vi kommer att ha ett avslutningssamtal i slutet av maj. Ni kommer bli tilldelad en tid för ert barn. Återkommer med mer information om det senare.

mvh Tobbe

veckoinfo.

Svenska:

Vi har tränat på ljudstridig stavning för att ge eleverna möjlighet att se hur olika ljudstridig stavning kan se ut. Jag har märkt att klassen gjort framsteg i skrivandet på olika sätt. Idag tränades eleverna på att skriva mer beskrivande. De fick välja att beskriva en kamrat eller någon annan i dess närhet. En del skrev om sig själva utifrån att kunna se sig själv och sedan sätta ord på det.

 

Matematik:

Vi har jobbat med större tal ända upp till milijoner. Att kunna läsa av stora tal genom att tolka mängden siffror samt vilka siffror som står var i talföljden.

No/So:

Vi kommer nästa vecka inleda temat forntiden. Vi har lottat ihop samarbetspar kring arbetet kring de olika tidsperioderna. Arbetet kommer att göras med appen Pages som är en presentationsapp som är rolig att arbeta i. De kommer sen få presentera sina respektive arbeten för varandra.

Välkomna tillbaks!

Då är vi igång igen och det var roligt att träffa klassen efter en skön påskledighet. Idag började en ny elev i klassen som heter Leo. Viktigt att han känner sig välkommen och att han blir en del av klassen. Vi jobbade med matematik idag som utvecklar förmågan att förstå större tal ända upp till 10000.