Författare: Berit Ghavidel Rostami

Luciafirande på Norrgården

Här kommer lite information om hur vi planerar för Luciafirande på Norrgården.

Musiklärare Magnus Wahl är i full gång med att öva Luciasånger med alla treorna. På luciamorgonen, onsdagen den 13 december, inbjuder vi alla föräldrar att komma och njuta av resultatet i trapphuset utanför skolbiblioteket kl 8.15.

Så här tänker vi när det gäller det praktiska runt omkring:

Vi utgår från att alla treorna är med i Luciatåget. De kan välja mellan att vara något av dessa traditionella “figurer”: Lucia, tärna, stjärngosse, tomtenisse eller pepparkaksgubbe/gumma. OBS! Inget “spextåg” alltså! Vi önskar hjälp från er vårdnadshavare med att ordna med de kläder och tillbehör som behövs till det ert barn väljer att vara.

På Luciamorgonen önskar vi att ni lämnar barnen på Norrgården kl. 8.00. De får gärna vara ombytta när de kommer, om inte så hjälper vi dem om det behövs. De vuxna som ska vara med och titta på Luciatåget går sedan direkt till trapphuset vid biblioteket och väntar där. Luciatåget kommer från Norrgårdens korridor och står och sjunger i trappen. Publiken står alltså nedanför trappen, framför biblioteket.

När de sjungit klart går tåget tillbaka till Norrgården och vi säger tack till publiken som då måste lämna plats för Bakgårdens alla elever. Luciatåget laddar om och gör sedan det hela en gång till, nu med Bakgården som publik.

Jullovsanmälan

Hej!
Nu är det dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut under jullovet.
För att kunna planera aktiviteter, mat och personal behöver vi veta om ert barn kommer till fritids eller är ledigt.
Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.

Anmäl på Norrgårdens fritidsblogg! Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs anmälningsformuläret..

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Morgonomsorg och öppning

Då det under hösten kommit upp lite olika frågor kring morgonomsorg och öppning på Norrgården så vill vi göra ett förtydligande vad det är som gäller.

Kl 06:30 öppnar Tegelbo för de som behöver omsorg på morgonen. Kl 07:50 öppnar Norrgården, innan dess lämnas barnen på Tegelbo och släpps iväg av Tegelbopersonalen för att gå över till Norrgården kl 07:50. Om man ändå väljer att lämna i trapphuset eller om ens barn går själv och går direkt till trapphuset och väntar tills det öppnar är det vårdnadshavarna som har ansvaret för sitt barn fram till att Norrgården öppnar kl 07:50.