Enkät – vårdnadshavare

För att få en så rättvisande bild som möjligt av hur ni vårdnadshavare uppfattar den skol- och fritidverksamhet som era barn går i är det viktigt att så många som möjligt svarar på den enkät som Skolinspektionen årligen samlar in. Ni bidrar till det genom att klicka på den bifogade länken och svarar på frågorna. Vi är mycket tacksamma om ni tar er tid att göra detta, senast nu på fredag den 20 oktober.

Arstaskolan-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

Enkätundersökning

Till alla vårdnadshavare i åk 1-9 på Årstaskolan:

Varje år gör Skolinspektionen en enkätundersökning på landets skolor. En av svarsgrupperna är alla vårdnadshavare, vårdnadshavare i förskoleklass får enkäten något senare för att ha mer grund för sitt tyckande. De andra som får en enkät att svara på är eleverna i åk 5 och åk 9 samt undervisande lärare i åk 1-9.

Bifogat hittar du informationsmaterialet från skolinspektionen, inklusive en länk till enkäten. Vi hoppas du tar dig tid att svara, det är värdefullt för oss att bilden av skolan så långt det är möjligt speglar vad alla elever, vårdnadshavare och medarbetare tycker. Har du flera barn i åk 1-9 så kan du svara flera gånger via samma länk

Vi ber er vänligen svara senast den 20 oktober.

Tack!

 

Arstaskolan-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

veckobrev

Hej. Veckans höjdpunkt var så klart Skansen. Det verkar som om de hade mycket roligt och lärde sig en hel del. Vi har annars följt rutinerna och schemat utan nämnvärda avvikelser.

Vecka 43 kommer att vara temavecka på Årstaskolan. Vi får återkomma senare när vi vet lite mer om innehållet. Snart är vi klara med kroppen och kommer därefter göra film, som projekt.

Nästa vecka utgår idrotten, så de behöver inte dubbel packning på tisdag.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning Jakob och Sanna