Matematik Förprov kap 4:1-4:5

Vi  ligger efter i vår matematikplanering och kommer först efter lovet att börja med procent.

Vi kommer under vecka 16 (7C), och vecka 17 (7A och 7B) att genomföra ett förprov/större läxförhör. Detta för att säkerställa att alla har med sig kunskaper motsvarande minst en E-nivå när det gäller avsnittet om bråk. Detta för att kunna gå vidare med procentavsnittet.

Är du inte denna vecka klar med Kap. 4:1 – 4:5 får du arbeta hemma under lovet alternativt gå på läxhjälpen denna vecka, onsdag kl.15.30-16.30 och torsdag kl.15.30-16.30.

Första lektionen efter lovet kommer vi att starta med procent så det kommer inte att finnas tid för att fortsätta att arbeta med bråk under lektionstid. Dock kan man stanna kvar och arbeta självständigt efter skolans slut och få hjälp vid behov på plan 4 hos Ann-Charlotte efter kl.17.00.

Lycka till!

Matematiklärarna i åk 7

Komplettering ma-prov år 7, area och omkrets

De som behöver komplettera sina matteprov har fått det skrivet i kommentarerna till resultatet på provet. Bifogat finns tre filmer man kan titta på om man vill ha förklaringar.

I boken är det kapitel 3.5, 3.6, 3.7 och 3.8 som tar upp area och omkrets.

På E-nivå ska du kunna beräkna omkrets och area av rektanglar, trianglar och kvadrater samt figurer som kan delas upp i olika figurer. Du ska även kunna göra en uppgift med problemlösning som handlar om area.

För högre nivåer gäller samma sak men det blir krångligare figurer och problemlösningar, som på ordinarie provet.

Klass 7b:

Klass 7b kommer att ha en genomgång för dem som vill tisdagen den 21 mars. Eleverna i 7b får göra kompletteringar tisdagen den 28 mars, eller enligt överenskommelse. Vill du ha mera stöd? Frågor? Säg till Maria så fixar vi det. maria.flaschner@stockholm.se  Inga problem!

 

Film om area och omkrets av rektanglar och kvadrater

https://www.youtube.com/watch?v=ITHrTzOBKL4.

Triangelns area

https://www.youtube.com/watch?v=W20k7IE_HWU

Area lite klurigare figurer

https://www.youtube.com/watch?v=rB6wq57SSTQ

Matematikplanering år 7

Bråk och procent

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagligasituationer och i situationer inom olika ämnesområden

Elevens mål

Du ska kunna:

 • Vad ett bråk är
 • Skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • Jämföra storleken på olika bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal
 • Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • Multiplikation av bråk
 • Skriva om bråk till decimalform
 • Växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • Beräkna andelen i procentform
 • Beräkna andelen vid förändring
 • Beräkna delen med huvudräkning
 • Beräkna delen
 • Beräkna det hela, 100%

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter 

Begrepp du ska kunna

bråk                                     täljare                                  nämnare                             bråkform

blandad form                       likvärdiga bråk                   förlänga bråk                      förkorta bråk

enklaste form                      procent                                procentform                        decimalform

andel                                   delen                                   det hela
Veckoplanering Kapitel 4  Bråk och procent

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa
10 4.1 och 4.2 Tal i bråkform, jämföra bråk

 

11 4.3 Förlänga och förkorta bråk

 

Arbetsblad

4.1

12 4.4 Addition och subtraktion av bråk

 

Arbetsblad
13 4.5 Multiplikation av bråk

 

Arbetsblad
14 4.6 och 4.7 Andelen i procentform, beräkna andelen vid förändring

 

Arbetsblad
15 Påsklov
16 4.8 och Beräkna delen med huvudräkning

 

Arbetsblad
17 4.9 och 4.10  Beräkna delen, beräkna det hela 100%

 

Begreppstest/

Arbetsblad

18 Kapiteltest

Repetition och fördjupning

Basläger, hög höjd, blandade uppgifter

 

Repetitions-uppgifter
19 Basläger, höjd blandade uppgifter Repetition

Prov

7b onsdag 10 maj

7c torsdag 11 maj

7a fredag 12 maj

 

Matematik 7b

Nästa vecka, onsdagen den 22 februari, är det dags för matteprov. Eleverna har fått en lista på uppgifter med exempel på olika betygsnivåer. att kunna, geometriprov år 7 Nytt för denna gång är att de även kan få lite mer avancerade uppgifter att öva på. Om man vill ha det är det bara att säga till på lektionen. De har också några olika lektioner inlagda i Matteappen som de kan öva på om de vill jobba med sin Ipad

Lektion tis 24 januari, mest om vinklar

Lektion mån 13 februari, om area och omkrets

Lektion tis 14 februari, lite mer avancerad om area och omkrets

Lektion ons 15 februari, om enheter, prefix, varierande svårighetsgrad

Påminner om läxhjälpen på torsdagar kl 15.30-16.30