Nya rutiner för modersmål

NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

 1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 

Modersmålsundervisning på Årstaskolan

På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

 

Anmälningsrutiner

Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

 

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se

 

 

 

Veckobrev vecka 8

Hej föräldrar och elever

 

Vi börjar med information från vår biträdande rektor Ulla Wettring:

Angående undervisning i moderna språk, spanska, åk 6-9 

Fr o m v 10 – dvs efter sportlovet – kommer eleverna i åk 6-9 få en ny lärare i spanska. Juan Miron Lucio kommer att avsluta sin anställning hos oss. Han kommer till att börja med ersättas av Carol Villarroel. Hon kommer att undervisa i spanska, moderna språk, under mars månad. Den 3 april tar Boris Mardones Guerrero över och undervisar eleverna terminen ut.

Både Boris och Carol arbetar i nuläget på Årstaskolan och jag är övertygad om att detta ska säkerställa att eleverna får en fullgod undervisning. Det kommer även att ske en överlämning mellan Juan och de nya undervisande lärarna.

 

Vi fortsätter med YAM-projektet . Detta innebär att eleverna fyra tisdagar i rad (och nu för sista gången) går ifrån vanliga lektioner för att jobba med projektet nere på Folkets hus.De tider som gäller är:Tisdag 21/2 7a 10-10.40, 7b 11-11.40, 7c 13-13.40 

Torsdag 23/2 ska idrottsprofilen köra gruppträning på Actic, gymmet mittemot konditoriet. Samling utanför 13.50 med idrottskläder.

Torsdag 9/3 åker alla sjuor på skidresa till Romme. Mer information om denna resa hittar ni här: Skidåkning i Romme. Kom ihåg att gå in på rommealpin.se och göra din bokning senast 23/2

Tisdag 14/3 ska vi till Unga Klara och se föreställningen ”Avsked”. Så här skriver Unga Klara om sin föreställning:

Föreställningen Avsked är nio fristående berättelser om nio livsförändrande avsked som sker under en dag i februari i Sverige 2017. Avsked omsluter oss alla, i stort och smått och vi verkar hela tiden försöka undvika dem. Vi kämpar för att hålla fast, trots att vi oundvikligen kommer att skiljas åt förr eller senare. Ung eller gammal, rik eller fattig, det spelar ingen roll, avsked är något vi alla måste gå igenom. Föreställningen hjälper oss att bearbeta smärtsamma upplevelser men också påminna oss om att avsked inte alltid behöver innebära sorg; avsked kan också vara att släppa taget om allt som inte är bra och påbörja ett helt nytt liv.

Vi samlas på skolgården 9.00 och är tillbaka till lunch. På eftermiddagen är det lektioner som vanligt.  

 

Nästa vecka har vi sportlov, skolan börjar igen måndag 6/3

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i sjuan

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

Vecka 8: idrottsprov: träningslära 7a mån. 20/2, 7b tors. 23/2 7c ons. 22/2

matematikprov 7a och 7b onsdag 22/2 torsdag 22/2

vecka 10: teknikprov onsdag 8/3 7b, fredag 10/3 7a och 7c

 

 

Rättigheter och skyldigheter so åk 7

Rättigheter och skyldigheter

Vi lever i en demokrati. För att demokrati ska kunna fungera måste vi alla delta i samhället . Vi måste känna till våra rättigheter och skyldigheter och lära oss ett demokratiskt arbets- och beslutssätt. Hur skulle det se ut om alla bara brydde sig om sig själva? Tänk om bara vissa personer hade rättigheter och alla andra var tvungna att lyda? Vad är barnkonventionen? Är det en lag? Vad händer om man bryter mot barnkonventionen? Vilka rättigheter och skyldigheter har du som elev i skolan?

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Samhällskunskap

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 

Kunskapskrav

Nedan följer de relevanta skolverkskraven för betyget C. Alla betyg har samma innehåll men djupare, respektive ytligare tillämpning och förståelse. Ex: för betyget A ska du ha mycket goda kunskaper., för betyget C goda kunskaper, för betyget E behöver du bara ha kunskaper … etc. Samtliga kunskapskrav  finns att läsa på skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Samhällskunskap:

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutfattande.

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål.

 • Du ska kunna förstå och förklara vilka rättigheter och skyldigheter du har.
 • Du ska känna till barnkonventionen och förstå vad den innebär. .
 • Känna till skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

 

 Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar också göra olika övningar och se filmer om FN, barnkonventionen och göra ett antal skrivuppgifter.

 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, genom diskussioner, både i grupp och i hel klass. Vi kommer också att utvärdera genom att eleverna under veckans sista lektion svarar skriftligt  på några frågor rörande det vi jobbat om och diskuterat den senaste veckan.

 

 

Planering

Vecka 7

 • Introduktion av arbetsområdet. Genomgång om våra rättigheter och skyldigheter. Vi gör en diskussions och inlevelseövningar om rättigheter och skyldigheter.
 • En historisk återblick på hur våra rättigheter utvecklats.
 • Vad är FN och vad gör FN? Vi ser en kort film om FN  Skrivuppgift om veckans arbete

 

Vecka 8

 • Genomgång och diskussion om barnens rätt/barnkonventionen
 • Vi fortsätter diskussionen om barnkonventionen med fokus på barnarbete och barn på flykt.
 • Vi ser filmen ”Att leva i exil- flyktingbarn” berättar. Skrivuppgift om veckans arbete

 

Vecka 10

 • Rättigheter i skolan, elevdemokrati skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Vi ser och diskuterar filmen ”Den gröna cykeln”

 

 

 

 

Veckobrev vecka 7

Hej föräldrar och elever 

Äntligen kan vi erbjuda läxhjälp. Den är på torsdagar kl.15.30-16.30 i sal C312

 

Vi fortsätter med YAM-projektet . Detta innebär att eleverna fyra tisdagar i rad (och nu för tredje gången) går ifrån vanliga lektioner för att jobba med projektet nere på Folkets hus.

De tider som gäller är:

Tisdag 14/2 7c 9-10.10, 7b 10.40-12 7a 13-14.20.

Tisdag 21/2 7a 10-10.40, 7b 11-11.40, 7c 13-13.40

 

Torsdag 16/2 är det dags för terminens första enhetsråd. Kontakta din klassrepresentant om det är något du vill ska tas upp. 

Torsdag 16/2 åker idrottsprofilen till Eriksdalsbadet och testar simhopp. Samling utanför idrotten 13.50. Ta med badkläder, hänglås och t-shirt att träna i.

Torsdag 9/3 åker alla sjuor på skidresa till Romme.

Mer information om denna resa hittar ni i ett eget dokument på samma plats som veckobrevet. Kom ihåg att gå in på rommealpin.se och göra din bokning 

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i sjuan

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

Vecka 7: engelska ordtest från kapitlet Kanada 7b och 7c torsdag 16/2

Juans grupp har prov i spanska

Vecka 8: idrottsprov: träningslära 7a mån. 20/2, 7b tors. 23/2 7c ons. 22/2

matematikprov 7a och 7b onsdag 22/2 torsdag 22/2