Veckobrev vecka 18

Hej föräldrar och elever

 

På måndag är det första maj och vi är alla lediga så arbetsveckan börjar tisdag 2/5.

 

Tisdag 16/5 är det uppföljning av YAM projektet. Det innebär att eleverna gör en enkät som tar 75 minuter. Detta kommer att ske i sal D302 på följande tider: 7b 8.30-915, 7c 11-12.15 och 7a 14.15-15.30. i övrigt går dagen helt enligt schema.

 

Torsdag 18/5 bjuder vi in alla vårdnadshavare på Årstaskolan som vill veta mer om Årstaskolan Årstaviken till ett möte kl. 18-19 i skolans matsal. Vi kommer då att berätta om byggprojektet och hur planen ser ut framöver, sedan går detta över i ett mingel där ni kan ställa frågor till den ni vill. Utöver pedagoger, elevhälsa och skolledning är även projektsamordnare från Utbildningsförvaltningen och SISAB samt fältassistenter och polis inbjudna.

 

Fredag 19/5 är Mona på vandring med sina nior så textilslöjden utgår för 7b. Istället får eleverna en ordkunskap uppgift att jobba med motsvarande tid. Uppgiften delas ut veckan innan men finns redan på bloggen.

 

Årstafestivalen går av stapeln tisdag 23/5. Tidigare år har vi haft kompensationsledigt för festivalen dagen efter men detta år sparar vi den dagen till måndag 5/6 som är en ”klämdag” då vi är lediga tisdag 6/6. Mer om information om vad som händer på festivalen kommer vid ett senare tillfälle.

 

 

   Vänliga hälsningar

Mentorerna i sjuan

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

vecka 19: prov i matematik: 7a fredag 12/5, 7b onsdag 10/5, 7c torsdag 11/5

vecka 20: inlämningsuppgift geografi: 7a måndag 15/5, 7b och 7c tisdag 16/5

 

so åk 7 Klimat och klimatförändringar

Klimat och klimatförändringar 

Vad är det för skillnad på klimat och väder? Vilka olika klimattyper har vi? Vad händer med vårt klimat? Vilka konsekvenser får klimatförändringarna?

 

Centralt innehåll: Momentet svarar mot följande centrala innehåll i  LGR 11:

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen..
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Arbetsområdets mål

 • Du ska kunna beskriva och förklara våra klimatzoner och resonera kring orsaker till klimatförändringar och vad de får för konsekvenser för människan, samhället och miljön.
 • Du ska kunna använda geografiska begrepp på ett korrekt och relevant sätt.

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Förutom genomgångar och diskussioner gör vi olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film.

 

Utvärdering

 • Arbetsområdet utvärderas genom övningar och diskussioner på lektionerna men också genom en uppgift som ska lämnas in senast måndag 15/5 7a, tisdag 16/5 7b och 7c.

                             

 Kunskapskrav

 

Klimat och klimatförändringar

Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom reflektions och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E Betyget C Betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

 

 Planering

 

Vecka 17

 • Introduktion av arbetsområdet. Genomgång om klimat och väder, temperatur, vind och vatten
 • Genomgång om olika klimatzoner och klimatförändringar.

Vecka 18

 • Vi fortsätter diskussionen kring klimat förändringar utifrån en film
 • Eget arbete: klimat och klimatförändringar

 

Vecka 19

 • Vi fortsätter med våra egna arbeten.

 Vecka 20

 • Inlämning av arbetet om klimat och klimatförändringar måndag 15/5 7a, tisdag 16/5 7b och 7c.

  

 

 

Klimat och klimatförändringar

Besvara frågorna med hjälp av geografiboken s.54-90. Tänk på att alltid förklara hur du tänker och resonerar. Lämna in ditt färdiga arbete senast måndag 15/5 7a, tisdag 16/5 7b och 7c.

 

1.

Redogör för skillnaden på väder och klimat. Förklara och ge exempel

 

2.

Redogör för våra olika klimatzoner. Ta upp var i världen zonen finns, växtlighet, naturresurser, skillnader inom zonen mm. Jämför zonerna, var lever de flesta människorna och varför just där?

 

3.

Redogör för vad klimatförändringar är och hur vi människor påverkar klimatförändringarna.

 

4.

Redogör för och diskutera vilka konsekvenser klimatförändringarna får för oss alla (människa, natur och samhälle).

 

5.

Vad kan vi göra för att förhindra klimatförändringarna?

 

 

 

 

 

 

Veckobrev vecka 17

Hej föräldrar och elever

Torsdag 27/4 är det dags för läsårets sista enhetsråd. Kontakta gärna din klass representanter om du har något du vill att vi ska ta upp.

Årstafestivalen går av stapeln tisdag 23/5. Tidigare år har vi haft kompensationsledigt för festivalen dagen efter men detta år sparar vi den dagen till måndag 5/6 som är en ”klämdag” då vi är lediga tisdag 6/6. Mer om information om vad som händer på festivalen kommer vid ett senare tillfälle.  

 

   Vänliga hälsningar

Mentorerna i sjuan

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

Vecka 17: Förprov/läxförhör matte 7b tisdag 25/4

no prov onsdag 26/4

vecka 19: prov i matematik: 7a fredag 12/5, 7b onsdag 10/5, 7c torsdag 11/5

vecka 20: inlämningsuppgift geografi: 7a måndag 15/5, 7b och 7c tisdag 16/5