Kompiskul – Flodhästarna

Vi har börjar med lekgrupper tillsammans med oc2 på fritids. Barnen är indelade i små grupper på ca tio barn. De fick börja med pratbollen som båda klasserna känner igen från dramaleken. De fick säga sitt namn och något som de gillar att göra, sedan lekte vi hunden och benet. Vi avslutade med mellanmål i klassrummet och kom på gruppnamnet Flodhästarna.

 

Syften med lekgrupperna är att hjälpa eleverna att hitta flera vänner och lära känna barn i parallellklassen. De ges också möjlighet att leka tillsammans i en mindre grupp. Det är också mysigt att äta mellanmål tillsammans i mindre grupp, där alla får komma till tals och där vi lär känna varandra.

Plantering – tomater

Vi planterar tomater på bilden. Vi har pratat om vad som behövs för att det ska bli en tomatplanta. Eleverna har även fått rita, skiva och reflektera kring vad de tror kommer hända med deras växt. Många tyckte att det var väldigt spännande och roligt.

De får ta hem tomaterna idag. 

Syften, kunskap om växter, lära sig att ta ansvar, följa plantans utveckling.

Veckans nyheter

38 views

Vi tackar Sörgården 0A för tipset om veckans nyheter 🙂

Pedagogisk planering

Vad?
Presentera delar av veckobrevet i TV-nyhetsform. Två elever från klassen filmas och berättar om två saker som hänt i veckan och två saker som händer nästa vecka.

Varför?
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. (LGR 11, s 9)
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid (LGR 11, s 24)
I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. (LGR 11, s 24)
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, (LGR 11, s 25)
utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle… (LGR 11, s 24)

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. (LGR 11, s 25)
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. (LGR 11, s 25)
Konkret mål

Teknik
iPads
Tala tydligt med ett genomtänkt innehåll.
Reflektera över vad de har gjort och ska göra.
Ha roligt
Presentera veckobrevet på ett nytt och kreativt sätt som väcker intresse hos föräldrarna.